Bedevi Atasözleri: Bedouin Proverbs. 15 Bedevi atasözü: Doç. Dr. Yalçın İzbul, http://www.ingilizce-ders.com  Practical English for Turkish Speakers, Dünya Atasözleri Dizisi

bedevi ve devesi sol

bedevi atasözleri

Doç. Dr. Yalçın İzbul's [Anthro-Linguistics]

TÜRKLER  İÇİN  PRATİK İNGİLİZCE

Practical English For Turks

bedevi arap atasözleri

bedevi ve devesi sağ

 

İLERİ İNGİLİZCE SETİ

TIKL AYINI Z

ingilizce eğitim seti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sina'lı bedevi kız

Sina Yarımadasından

Bedevi Kızı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arap atı

Arap Atı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedevi köyü

Bedevi Köyü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bedevi atasözleri

BEDEVİ ATASÖZLERİ

bedevi atasözleri

copyright01-bedevi copyright02-bedevi

Doç. Dr. Yalçın İzbul,  http://www.ingilizce-ders.com

UYARI: Özgün ve Basım veya İnternet Hakları Telif Yasası Çereçevesinde Saklıdır.

İzinsiz çoğaltılamaz veya İnternette Yayınlanamaz.

Bedouin Proverbs

bedevi çadırları

*  *  *  *  *

 01  An army of lambs led by a lion would ................ an army of lions led by a lamb. Bir aslanın önderliğindeki kuzular ordusu, bir kuzunun önderliğindeki aslanlar ordusunu yenilgiye uğratır. [Bedevi atasözü]

a.  win            b.  defeat          c.  earn

d.  lose           e.  gain

bedevi atasözü  

 02  The ................ driver has his plans and the ................ has his. Devecinin hesabı başka, devenin hesabı başka. [Bedevi atasözü]

a.  camel           b.  cemal         c.  camal

d.  gamel           e.  gamal

bedevi atasözü  

 03  I ................ my brother, I and my brother ................ our cousin, I, my brother and our cousin ................ the neighbours, all of us ................ the stranger. Kardeş kardeşe karşı; kardeşler birleşir yeğene karşı; aile birleşir komşulara karşı; hepimiz birleşiriz yabancıya karşı. [Bedevi atasözü]

a.  across           b.  for           c.  against

d.  outside         e.  below

bedevi atasözü  

 04  In ................ life, the wise person travels by caravan, while the fool prefers to travel alone. Çöl yaşamında, akıllı kişi kervanda yolculuk eder, aptallar tekbaşına yola çıkar. [Bedevi atasözü]

a.  dessert           b.  amphibic           c.  desert

d.  eternal           e.  aquatic

bedevi atasözü  

 05  You can live ................ a brother but not ................ a friend. Kardeşsiz yaşanabilir, fakat arkadaşsız asla. [Bedevi atasözü]

a.  against             b.  among          c.  around

d.  without           e.  across

bedevi atasözü  

Doç. Dr. Yalçın İzbul,  http://www.ingilizce-ders.com

 06  When you sleep in a house your thoughts are as high as the ................ , when you sleep outside they are as high as the stars. Yatağınızda yatarken düşüncelerinizin yüksekliği tavana kadardır; açıkta yatarken düşünceleriniz yıldızlara yükselir.[Bedevi atasözü]

a.  verandah         b.  balconies           c.  wardrobe

d.  floor                  e.  ceiling

bedevi atasözü  

 07  A camel never sees his own ................ but those of his brothers are always before him. **Deve kendi hörgücünü hiç görmez, ama kardeşlerinin hörgücü hep gözü önündedir. [Bedevi atasözü] [Kullandığım kaynaktaki "his brothers" ve ayrıca "before him" ifadeleri sağlıklı bir yorum ve çeviriye izin vermiyor. "Bir kervanda önündeki develer" mi, "herzaman gözü önünde, aşikâr" kavramı mı kastediliyor, anlaşılamıyor. "Brothers" sözcüğünün "öteki develer" dışında özel bir anlamı var mı, o da belli değil. Sözün Arapça orjinalini bilen varsa ve bana çevirip yazarsa sevinirim.]

a.  jump             b.  pump           c.  hump

d.  lump             e.  ump

bedevi atasözü  

 08  The best of the things you own is what is most ................ to you. Sahip olduklarınızın en değerlisi size en yararlı olanıdır.. [Bedevi atasözü]

a.  damaging             b.  useful             c.  detrimental

d.  harmful                 e.  ruinous

bedevi atasözü  

 09  If a man puts a cord around his neck, God will provide someone to ................ it. Kişi kendi boynuna ilmeği geçirmeyegörsün, Allah ipi çekecek birini gönderir. [Bedevi atasözü]

a.  drive          b.  draw            c.  push

d.  pull             e.  repel

bedevi atasözü  

 10  Trust in Allah, but ................ your camel to a tree first. Allah'a güven ve emanet et, fakat önce deveni bir ağaca bağla. [Bedevi atasözü]

a.  tie up                b.  beat up             c.  push up

d.  cut down         e.  feed up

bedevi atasözü  

Burada bir parantez açalım. "Trust in God and keep your powder dry." Bu sözler, İngiliz iç savaşında Parlamento taraftarlarının lideri Oliver Cromwel (1599-1658) 'e aittir. İrlanda seferi sırasında söylenmiştir. Cromwell'un koyu dindarlığı bilinen gerçektir. Dikkat ederseniz, "Tanrıya güven, fakat barutunu kuru tut," dememiş, "ve" sözcüğünü kullanmış. Fakat sözcüğü, ister istemez, bilinçli veya bilinçsiz bir "güvensizlik" nüansı taşıyacaktır. En azından, pragmatik bir önlemin gereğini vurgulamaktadır. Arapça'daki bu atasözünün böyle bir nüans içerip içermediğini bilmiyorum. Fakat, İngilizce'ye yapılan çevirilerinin büyük çoğunluğunda "but" sözcüğü kullanılmıştır. Çevirileri yapan kişilerin, çoğunlukla, İngilizce bilen Araplar olduğunu ve dinibütün kimseler olduğunu varsayabiliriz. Sonuç: Tercümanlık/çevirmenlik işlerinin taşıdığı sorumluluğa sınır biçilemez. Bu sözün bizim dilimizdeki yansımalarını da belki bu açıdan irdelemek gereklidir.

 

 

SÜPER BİR İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

[Ayrı Pencere açılacaktır -- Bu sayfayı kaybetmeyeceksiniz]

 

 11  The ................ of the burden is known only by he who carries it. Yükün ağırlığını taşıyan bilir. [Bedevi atasözü]

a.  height              b.  width               c.  weight

d.  owner              e.  relativity

bedevi atasözü  

 12  For every glance behind us, we ................ to look twice to the future. Geçmişe her dönüp baktığımızda, geleceğe ise iki kez bakmalıyız. [Bedevi atasözü]

a.  do                  b.  have              c.  make

d.  should          e.  must

bedevi atasözü  

 13  Do good to people and you'll enslave their ................ . İnsanlara iyilik eden onların kalplerine hükmeder.. [Bedevi atasözü]

a.  livers                b.  fingers              c.  ears

d.  hearts               e.  kidneys

bedevi atasözü  

 14  The best ................ is giving without being asked. [Mealen] İstenilmesine gerek kalmadan vermek, iyilikseverliğin en iyi ölçüsüdür. [Bedevi atasözü]

a.  snobbery           b.  wisdom                c.  obligation

d.  division              e.  generosity

bedevi atasözü  

 15  Write the bad things that happen to you in sand, but inscribe the good things that happen to you on a piece of ................ . Başından geçen kötü olayları kuma yaz; iyi olayları mermere kazı. [Bedevi atasözü]

a.  paper               b.  t-shirt               c.  papirus

d.  marble            e.  limestone

bedevi atasözü  

Lütfen Sorularınızı Esirgemeyiniz:

Doç. Dr. Yalçın İzbul

http://www.ingilizce-ders.com

yalçın izbul e-mail

BAŞA DÖNÜŞ

Doç. Dr. Yalçın İzbul,  http://www.ingilizce-ders.com

ingilizce testleri

zulu atasözleri   dünya atasözleri      zulu atasözleri

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE

 

İLERİ İNGİLİZCE SETİ

TIKL AYINI Z

kpds seti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mısırlı bedevi kızı

Bedevi Kızı

Mısır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedevi kadınları

Bedevi Kadınları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedevi gelini

Bedevi Gelini

 

 

.İLERİ İNGİLİZCE SETİ

  TIKLAY INIZ

pratik ingilizce

Doç. Dr. Yalçın İzbul's [Anthro-Linguistics]

TÜRKLER  İÇİN  PRATİK İNGİLİZCE

Practical English For Turks

pratik ingilizce

.İLERİ İNGİLİZCE SETİ

  TIKLAY INIZ

Bedevi Atasözleri: Bedouin Proverbs. 15 Bedevi atasözü: Doç. Dr. Yalçın İzbul, http://www.ingilizce-ders.com  Practical English for Turkish Speakers, Dünya Atasözleri Dizisi