Eskimo Atasözleri, 15 Eskimo Atasözü. Doç. Dr. Yalçın İzbul, http://www.ingilizce-ders.com  Practical English for Turkish Speaking ESL/EFL Students, Dünya Atasözleri Dizisi, Sayfa 03.

mutlu eskimo

eskimo atasözleri

Doç. Dr. Yalçın İzbul's [Anthro-Linguistics]

TÜRKLER  İÇİN  PRATİK İNGİLİZCE

Practical English For Turks

eskimo

mutlu eskimo

 

 

İLERİ İNGİLİZCE SETİ

TIKL AYINI Z

ingilizce eğitim seti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eskimo çocuk

Eskimo Çocuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eskimo-1910

Eskimo (Yıl: 1910)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sibirya-haski

Haski (Sibirya)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eskimo atasözleri

ESKİMO ATASÖZLERİ

eskimo atasözleri

copyright01-eskimo copyright02-eskimo

Doç. Dr. Yalçın İzbul,  http://www.ingilizce-ders.com

UYARI: Özgün ve Basım veya İnternet Hakları Telif Yasası Çereçevesinde Saklıdır.

İzinsiz çoğaltılamaz veya İnternette Yayınlanamaz.

 eskimo igloo iglo

"The igloo" and "the igloo-loo"...

Igloo ve "igloo-loo": Biliyorsunuz, geleneksel anlamda Eskimo barınağına igloo adı verilir. İngilizce'de uzun /u:/ ile okunur. Yine İngilizce günlük dilde loo /lu:/ "tualet" anlamındadır. Eskimolar ihtiyacı açık havada giderir. Tabii, tarihsel anlamda söylüyorum. (Günümüzde geleneksel yaşam tarzını sürdüren pek az Eskimo ailesi kalmıştır.) Neden acaba iglu içinde bir köşeye koyacakları bir "lâzımlık" kullanmazlardı diye sual ederseniz: İyi güzel de, çember planlı odacıkta bir "köşe" bulmak için dört dönerken iş işten geçmiş olurdu da, ondan...

 01  He that ............... ............... his own knowledge proclaims his ignorance. Bilgisiyle böbürlenen aslında bilgisizliğini haykırıyor demektir. [Eskimo atasözü]

a.  boasts of                b.  complains about          c.  rebels against

d.  provide for           e.  wrestles with

eskimo atasözü  

 02  If you are going to walk on thin ............... , you might as well dance.  İnce buz üstünde ha yürümüşsün ha tepinmişsin. [Eskimo atasözü]

a.  rice          b.  slice        c.  price

d.  lice           e.  ice

eskimo atasözü  

 03  May you have kindness in your heart, a ............... woman in your furs, and seal meat in you larder. Dilerim yüreğinden iyilik, uykuluğundan tombul bir kadın, kilerinden fok eti eksik olmasın. [Eskimo atasözü]

a.  nasty             b.  slender          c.  plump

d.  skinny          e.  enthusiastic

eskimo atasözü  

NOT: "In your furs" deyişi için burada "uykuluğunda" karşılığını tercih ettim. Bildiğiniz gibi, Eskimo çiftler kürkten yapılma "uyku tulumu" tarzında bir tulum içine birlikte girer.

 04  May you have warmth in your igloo, oil in your lamp, and ............... in your heart. Dilerim kulübende sıcak, lambanda yağ, yüreğinde huzur eksik olmasın. [Eskimo atasözü]

a.  grease            b.  caprice        c.  police

d.  peace             e.  release

eskimo atasözü  

 05  May your charity increase as much as your ............... . Dilerim iyilikseverliğin de servetin ölçüsünde artsın. [Eskimo atasözü]

a.  health             b.  healthy         c.  stealth

d.  wealthy          e.  wealth

eskimo atasözü  

İzbul's note: Considering the possibility of a sarcastic misinterpretation here, I cannot but think that there must have been a mistake made in the English rendering. I think the original Eskimo saying might be something more like, "May your wealth increase in keeping with your charity." = Dilerim servetin de iyilikseverliğin ölçüsünde artsın. [Not: Burada kullandığım "I cannot but think ......" yapısının anlamı = "düşünmekten kendimi alamıyorum; öyle düşünüyorum", demektir. Yani, örneğin burada, = "İngilizce'ye çevrilirken bir hata yapılmış olduğu inancındayım." anlamı verir.

Doç. Dr. Yalçın İzbul,  http://www.ingilizce-ders.com

 06  Unless you're the ............... sled dog, the view is pretty much the same. Kızak koşum takımında en önde koşan olmadıkça, manzara aşağı yukarı hep aynı. [Eskimo atasözü]

a.  plead          b.  bead            c.  indeed

d.  lead             e.  speed

eskimo atasözü  

Açıklaması: Esasen hertürlü hiyerarşide, en üstte oturan hariç, her kademede yukarı dikilen gözler için "manzara hep aynı".

 07  Yesterday is ashes; tomorrow wood. Only today does the fire ............... brightly. Dünlerimiz külüdür hayatın / Yarınlar ham yakacak / BUGÜN yanıyor alev alev ancak / İçimizdeki ocak. [Eskimo atasözü] [Nobel edebiyat ödülü almak umuduyla zenginleştirdm biraz. N'olmuş yani? Pamuk'un da çevrilmişine vermediler mi??]

a.  burn           b.  turn            c.  taciturn

d.  yearn        e.  nocturn

eskimo atasözü  

 08  You never really know your friends from your ............... until the ice breaks. Dostunu düşmandan ancak buz tabakası çatlayınca ayırtlarsın. [Eskimo atasözü]

a.  pals              b.  buddies             c.  comrades

d.  allies           e.  enemies

eskimo atasözü  

 09  Summer is the season of ............... sledding. Yaz mevsimi kızakçıya sorarsan beş para etmez. [Eskimo atasözü]

a.  inferior          b.  photophobic            c.  nostalgic

d.  cryptic           e.  superior

eskimo atasözü  

 10  Even the strongest ............... cannot soar higher than the stars. En güçlü kartal bile yıldızlara yükselemez. [Eskimo atasözü]

a.  kangaroo         b.  eagle            c.  baboon

d.  mackerel         e.  armadillo

eskimo atasözü  

 

 

SÜPER BİR İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

[Ayrı Pencere açılacaktır -- Bu sayfayı kaybetmeyeceksiniz]

 11  Perhaps they are not ............... in the sky, but rather openings where our loved ones smile down to let us know that they are happy. Belki de yıldız değil onlar; daha çok açılımlar -- göklerden sevdiklerimizin bizlere gülümseyip, mutluluk haberlerini ilettikleri. [Eskimo atasözü]

a.  comets         b. planets             c.  black holes

d.  stars              e.  nebulae

eskimo atasözü  

 12  Perhaps they are not ............... , but rather openings in heaven where the love of our lost ones pours through and shines down upon us to let us know they are happy. Belki de yıldız değil onlar; daha çok açılımlar göklerden -- yitirdiklerimizin pırıl pırıl sevgilerini bizlere kucak kucak gönderip, mutluluk haberlerini ilettikleri. [Eskimo atasözü]

a.  meteorites         b. planets             c.  galaxies

d.  nebulae               e.  stars

eskimo atasözü  

 13  I seek strength, not to be greater than my ............... , but to fight my greatest enemy -- myself. Güçlü olmalıyım; fakat kardeşlerime üstünlük sağlamak için değil. En büyük düşmanımla başedebilmek, yani kendime karşı koyabilmek için.. [Eskimo atasözü]

a.  uncles                b.  brothers              c.  cousins

d.  aunties               cuisines

eskimo atasözü  

 14  One who knows ............... to sing and laugh never brews mischief. Şarkı söylemeyi, gülmeyi bilenden zarar gelmez. [= asla sorun üretmezler.] [Eskimo atasözü]

a.  where           b.  what            c.  when

d.  which            e.  how

eskimo atasözü  

Please note that this is as much an exercise in translation as a multiple choice question. Otherwise, "a" or "c" would equally have made a perfect fit. Lütfen bunun aynı zamanda bir çeviri çalışması olduğunu dikkate alınız. Aksi takdirde burada verdiğim "a" veya "c" şıkları da tartışmasız doğru olurdu.

 15   A ............... bear by a lucky strike may even get himself a camel bride. Kutup ayısının kısmeti tuttu mu çölden deve bile gelin gelir. [Eskimo kültürüne armağanımdır. Please note that there is no such proverb in the Eskimo culture.]

a.  solar                b.  molar               c.  polar

eskimo atasözü  

Please note that for some curious reason Eskimo proverbs are somewhat underrepresented in the relevant literature. This is surprising -- one would expect to witness a stronger philosophical streak if people have little else to do in a sparse environment than counting the stars. (Well, maybe they do have less boring pastimes.) Anyway, I thought I might put in my tuppence worth (= modest contribution), and you all know of course the joke about the unlucky bedouin in the desert... I am referring of course to the Turkish proverb says something to the effect, "Should you a hapless Bedouin be / A polar bear in the desert screws thee."

NOT: Nedendir bilmem, fakat Eskimo atasözleri literatürde pek iyi dökümlenememiş görünüyor. Oysa, kabak bir coğrafyada, gökteki yıldızları saymaktan başka uğraşınız yoksa, silme filozof kesilmemek şaşırtıcı. (Kimbilir? Belki de vardır, daha az sıkıcı bir uğraşları...) Herneyse, özgün malzeme eksikliğinde, literatüre katkıda bulunayım, dedim. Aklıma bahtsız bedevinin çölde başına gelenler geldi.

*  *  *  *  *

Bir de Eskimo Fıkrası...

Eskimo: "If I did not know about God and sin, would I go to hell?"

Priest: "No, not if you did not know."

Eskimo: "Then why did you tell me?"

 

Eskimo sormuş misyonere: "Tanrı ve Günah gibi konuları hiç işitmemiş olsam da, yine Cenenneme gider miydim?"

"Bilmiyor idiysen, hayır?"

Eskimo patlamış: "O zaman ne halt etmeğe anlattın bunları bana?"

 

 

Lütfen Sorularınızı Esirgemeyiniz:

Doç. Dr. Yalçın İzbul

http://www.ingilizce-ders.com

yalçın izbul e-mail

BAŞA DÖNÜŞ

Doç. Dr. Yalçın İzbul,  http://www.ingilizce-ders.com

ingilizce testleri

zulu atasözleri   dünya atasözleri   sonraki sayfa

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE

 

İLERİ İNGİLİZCE SETİ

TIKL AYINI Z

kpds seti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kutup ayısı

Kutup Ayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eskimo kadınları

Eskimo Kadınları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samoyet

Samoyet

 

 

.İLERİ İNGİLİZCE SETİ

  TIKLAY INIZ

pratik ingilizce

Doç. Dr. Yalçın İzbul's [Anthro-Linguistics]

TÜRKLER  İÇİN  PRATİK İNGİLİZCE

Practical English For Turks

pratik ingilizce

.İLERİ İNGİLİZCE SETİ

  TIKLAY INIZ

Eskimo Atasözleri, 15 Eskimo Atasözü. Doç. Dr. Yalçın İzbul, http://www.ingilizce-ders.com  Practical English for Turkish Speaking ESL/EFL Students, Dünya Atasözleri Dizisi, Sayfa 03.