Kızılderili Atasözleri: Doç. Dr. Yalçın İzbul, http://www.ingilizce-ders.com  Practical English for Turkish Speaking ESL/EFL Students, Cree Kızılderili atasözleri, Arapaho Kızılderili atasözleri, Cherokee Kızılderili atasözleri, Duwamish Kızılderili atasözleri, Kiowa Kızılderili atasözleri, Lumbee Kızılderili atasözleri, Tuscarora Kızılderili atasözleri, Seneca Kızılderili atasözleri, Sauk Kızılderili atasözleri, Nez Perce Kızılderili atasözleri, Mohawk Kızılderili atasözleri, Navajo Kızılderili atasözleri, Paiute Kızılderili atasözleri, Cheyenne Kızılderili Atasözleri.

totem 01

kızılderili atasözleri

Doç. Dr. Yalçın İzbul's [Anthro-Linguistics]

TÜRKLER  İÇİN  PRATİK İNGİLİZCE

Practical English For Turks

kızılderili atasözleri

totem 02

 

 

 

 

İLERİ İNGİLİZCE SETİ

TIKL AYINI Z

ingilizce eğitim seti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omaha-atasözü

Omaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komançe-atasözü

Comanche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şayen-atasözü

Cheyenne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kızılderili atasözleri

KIZILDERİLİ ATASÖZLERİ

kızılderili atasözleri

copyright01-kızılderili copyright02-kızılderili

Doç. Dr. Yalçın İzbul,  http://www.ingilizce-ders.com

UYARI: Özgün ve Basım veya İnternet Hakları Telif Yasası Çereçevesinde Saklıdır.

İzinsiz çoğaltılamaz veya İnternette Yayınlanamaz.

Arapaho, Cheyenne, Cherokee, Cree, Duwamish, Kiowa, Mohawk, Navajo, Nez Perce, Paiute, Sauk, Seneca, Tuscarora Kızılderili Kabile ve Ulusları Atasözleri

savaş yolunda

 01  Listen or your tongue will keep you .............. . (Sus ve) Dinle!  Yoksa çenen seni sağır kılıyor. [Cree atasözü] ["tongue" için mecaz olarak "çene" kullandım.]

a.  blind                b.  deaf              c.  crippled

d.  imbecile         e.  paralized

kızılderili atasözü  

 02  Each bird loves to hear himself .............. . Her kuş kendi şakıyışına işitmeye hayran. [Arapaho atasözü]

a.  speak            b.  communicate            c.  talk

d.  sing               e.  shout

kızılderili atasözü  

 03  Don't .............. yesterday use up too much of today. İzin verme düne; pek fazla taşmasın bugüne. [= İzin verme dünlerin uzayıp bugünlerden zaman çalmasına.] [Cherokee atasözü]

a.  inspire          b.  expire          c.  delight

d.  divert           e.  let

kızılderili atasözü  

 04  There is no death; just money .............. hands. Ölmek diye birşey yok; yalnızca para el değiştiriyor. [Duwamish atasözü]

a.  chancing            b.  choosing            c.  changing

d.  craving              e.  cheating

kızılderili atasözü  

 05  Walk .............. in the spring; Mother Earth is pregnant. Baharda yere hafif bas; Toprak Ana gebedir. [Kiowa atasözü]

a.  clumsily             b.  lightly          c.  defiantly

d.  strongly           e.  callously

kızılderili atasözü  

Doç. Dr. Yalçın İzbul,  http://www.ingilizce-ders.com

 06  All plants are our brothers and sisters. They talk to us and if we listen, we can .............. them. Bütün bitkiler kardeştir bize. Bizimle konuşurlar... Ve eğer kulak verirsek, işitebiliriz onları. [Arapaho atasözü]

a.  burn           b.  cook           c.  prune

d.  hear            e.  sow

kızılderili atasözü  

 07  Those who have one .............. in the canoe, and one .............. in the boat, are going to fall into the river. Bir ayağı kanoda bir ayağı gemide olan çok geçmez kendini nehirde bulur. [Tuscarora atasözü]

a.  finger           b.  brain          c.  arm

d.  foot               e.  heart

kızılderili atasözü  

 08  He who would do great things should not .............. them all alone. Büyük işler yapmayı amaçlıyorsan, tek başına kalkışma. [Seneca atasözü]

a.  fabricate               b.  abdicate             c.  climb

d.  attempt                 e.  surrender

kızılderili atasözü  

 09  .............. and giving are the ways of God. Paylaşmak ve vermek Tanrı'nın yollarıdır. [Sauk atasözü]

a.  Saving              b.  Shaving            c.  Sharing

d.  Shoving           e.  Showing

kızılderili atasözü  

 10  White men have too many .............. . Beyaz adamın başında reis çok. [Nez Perce atasözü]

a.  cheats            b.  chips            c.  chefs

d.  chiefs             e.  chetahs

kızılderili atasözü  

 

 

SÜPER BİR İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

[Ayrı Pencere açılacaktır -- Bu sayfayı kaybetmeyeceksiniz]

 

 11  A good chief .............. , he does not take. İyi bir reis almaz, verir. [Mohawk atasözü]

a.  loves              b.  gives               c.  kisses

d.  rules              e.  punishes

kızılderili atasözü  

 12  It's impossible to awaken a man who is pretending to be .............. . Uyuyor numarası yapanı uyandırmak olanaksız. [Navajo atasözü]

a.  asleep              b.  drunken              c.  sick

d.  lazy                   e.  watchful

kızılderili atasözü  

 13  A rocky vineyard does not need a prayer, .............. a pickaxe. Taşlı bağa dua değil, kazma gerek. [Navajo atasözü]

a.  not                b.  and              c.  but

d.  nor               e.  however

kızılderili atasözü  

 14  Seek .............. , not knowledge. Knowledge is of the past, .............. is of the future. Bilgi değil, bilgelik peşinde koş. Bilgi geçmişi anlatır, bilgelik geleceği söyler. [Lumbee atasözü]

a.  wealth                 b.  health                  c.  wisdom

d.  technology                  e.  ignorance

kızılderili atasözü  

 15  There is nothing more eloquent then a rattlesnake's .............. . Bu dünyada çıngıraklı yılanın kuyruğundan daha veciz (=az, öz ve etkileyici konuşan) birşey yoktur. [Navajo atasözü]

a.  sail                b.  tale               c.  male

d.  bell                e.  tail

kızılderili atasözü  

Doç. Dr. Yalçın İzbul,  http://www.ingilizce-ders.com

 16  You cannot see the future with .............. in your eyes. Gözünüzde yaşlarla geleceği göremezsiniz. [Navajo atasözü]

a.  glasses          b.  lenses              c.  tears

d.  liquid            e.  binoculars

kızılderili atasözü  

 17  A(n) .............. stomach makes a short prayer. Aç mide duayı kısa kestirir. [Paiute atasözü]

a.  angry               b.  full              c.  hungary

d.  hungry            e.  open

kızılderili atasözü  

 18  Beware of the man who does not talk, and the dog that does not .............. . Konuşmayan adamla havlamayan köpeğe dikkatli ol. [Cheyenne atasözü]

a.  bark               b.  dark              c.  park

d.  hark               e. lark

kızılderili atasözü  

 19  Do not .............. your neighbour until you walk two moons in his moccasins. Komşunun papuçlarını giyip bu dünyayı iki mehtap süresi arşınlamadıkça komşunu yargılama. [Cheyenne atasözü]

a.  punch             b.  arrest            c.  judge

d.  respect          e.  rob

kızılderili atasözü  

 20  Only when the last tree has withered, the last fish has been caught, and the last river has been poisoned, will you .............. you cannot eat money. Ne zaman ki son ağaç kuruyacak, son balık avlanacak, son ırmak zehirli akacak, o zaman anlayacaksınız paranın karın doyurmayacağını. [Cree atasözü]

a.  mention          b.  assume            c.  pretend

d.  consume         e.  realize

kızılderili atasözü  

Lütfen Sorularınızı Esirgemeyiniz:

Doç. Dr. Yalçın İzbul

http://www.ingilizce-ders.com

yalçın izbul e-mail

BAŞA DÖNÜŞ

Doç. Dr. Yalçın İzbul,  http://www.ingilizce-ders.com

ingilizce testleri

dünya atasözleri      zulu atasözleri

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE

 

 

 

İLERİ İNGİLİZCE SETİ

TIKL AYINI Z

kpds seti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hopi-atasözü

Hopi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lakota-atasözü

Lakota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kiowa-atasözü

Kiowa

 

 

 

.İLERİ İNGİLİZCE SETİ

  TIKLAY INIZ

pratik ingilizce

Doç. Dr. Yalçın İzbul's [Anthro-Linguistics]

TÜRKLER  İÇİN  PRATİK İNGİLİZCE

Practical English For Turks

pratik ingilizce

.İLERİ İNGİLİZCE SETİ

  TIKLAY INIZ

Kızılderili Atasözleri: Doç. Dr. Yalçın İzbul, http://www.ingilizce-ders.com  Practical English for Turkish Speaking ESL/EFL Students, Cree Kızılderili atasözleri, Arapaho Kızılderili atasözleri, Cherokee Kızılderili atasözleri, Duwamish Kızılderili atasözleri, Kiowa Kızılderili atasözleri, Lumbee Kızılderili atasözleri, Tuscarora Kızılderili atasözleri, Seneca Kızılderili atasözleri, Sauk Kızılderili atasözleri, Nez Perce Kızılderili atasözleri, Mohawk Kızılderili atasözleri, Navajo Kızılderili atasözleri, Paiute Kızılderili atasözleri, Cheyenne Kızılderili atasözleri.