İnsan ve evrim kuramı:  Kültür Antropolojisi açısından bir araştırma;  Yalçın İzbul; Bilimsel açıdan sosyal kültürel değişme, Avcı-Toplayıcı Yaşam Tarzı; Paleontolojik veriler ve bulgular; insan davranış kökenleri; insan, kökenleri; tarih, insanlık tarihi

İNSANIN EVRİMİNDE AVCI-TOPLAYICI YAŞAM TARZI, ALET TEKNOLOJİSİ VE KONUŞMA DİLİ

 

 

Doç. Dr. Yalçın İZBUL

 

İÇİNDEKİLER

I - GİRİŞ

II - GİRİŞ VE ÖNTARTIŞMA (2)

III - AVCI-TOPLAYICI YAŞAM TARZI

IV - ALET TEKNOLOJİSİ

V - ÇEVREYİ İSTENÇLE BİÇİMLENDİRME

VI - ÇEŞİTLİ KATKILAR, TARTIŞMA VE SONUÇ

VII  -- KAYNAKLAR VE ALINTILAR

Bu çalışma, ilk kez 1983'de Ankara Gazi Üniversitesi, Basın Yayın Yüksekokulu dergisinde yayınlanmıştır.

İnternet versiyonu 2003.

 BİLİMSEL YAYINLAR ANASAYFAYA DÖNÜŞ

İnsan ve evrim kuramı:  Kültür Antropolojisi açısından bir araştırma;  Bilimsel açıdan sosyal kültürel değişme, Avcı-Toplayıcı Yaşam Tarzı; Paleontolojik veriler, bulgular; insan davranış kökenleri; tarih, insanlık tarihi