KAYNAKÇA

 

ASIMOV, Isaac, 1979, Extraterrestrial Civilizations, New York.Crown Publishers Inc.

CHASE, Richard Allen, 1966, "Evolutionary Aspects of Language", The Genesis of Language: A Psycholinguistic Approach, haz, Frank Smith ve George A. Miller, Cambridge, Mass, M.I.T. Press.

EDELSON; Edward, 1980, "Programmed to Think", Mosaic II (5), 18—23.

GRENE, M., 1978, "Sociobiology and the Human Mind", Sociobiology and Human Nature, haz., M.S. Gregory, A. Silver ve D. Sutch, San Francisco Jossey-Bass, s. 183-94.

HOREL, James A., 1973, "The Brain and Behavior in Phylogenetic Perspective", Comparative Psychology: A Modern Survey, haz., Donald A. Dewsbury ve Dorothy A. Rethlingshaffer, New York: McGraw-HiII.

HUBEL.David H., 1979,"The Brain", Scientific American 241 (3):45-53.

İZBUL, Yalçın, 1980, "Günümüz İşaret Bilimi Teorisine Toplu bir Bakış", Hacettepe Üniversitesi Beşeri Bilimler Dergisi 10 (3): 52—71.

İZBUL, Y., 1983, "Konuşmanın Anatomik Evrimine İlişkin Lieberman Tezi üzerine bir Değerlendirme", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1:141 - 9.

JASTROW, Robert, 1978, Time Dergisi (20 Şubat), "Time Essay" sütunlarında.

JASTROW, R., 1981, The Enchanted Loom: Mind in the Universe, New York: Simon and Schuster. Kitabın 12. bölümünün tarafımdan yapılan uyarlaması için, Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Dergisi 18 (1984).

JERISON, Harry, J., 1963, "Interpreting the Evolution of Human Brain", Human Biology, 35: 263-91.

ROSE, Stephen, 1973, The Conscious Brain, New York: Knopf.

SIMON, Herbert A., 1981, "Studying Human Intelligence by Creating Artificial Intelligence", American Scientist 69: 300-9.

STEBBINS, G. Ledyard, 1982, Darwin to DNA, Molecules to Humanity, San Francisco: W. H. Freeman and Company.

STEPHAN, Heinz, 1972, "Evolution of Primate Brains: A Comparative Anatomical Investigation", The Functional and Evolutionary Bioiogy of Primates, haz., Russell Tuttle, Chicago: Aldine and Atherton.

TOBIAS, Phillip V., 1971, The Brain in Hominid Evolution, New York: Columbia University Press.

WEIZENBAUM, Joseph, 1976, Computer Power and Human Reason, San Francisco: W. H. Freeman and Company.

WILSON, Edvvard O., 1975, Sociobiology: The New Synthesis, Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press.

WILSON, E.O., 1978, On Human Nature, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, Bantam edition, 1979.

WILSON, E.O. ve HARRIS, Marvin, 1978, "Heredity versus Culture: A Debate", yöneten Ann Carroll, Society 15 (6): 60-3. Türkçe çevirisi: Yalçın Izbul, "Bir Tartışma: Kalıtım mı, Kültür mü?", Kültürler ve Diller, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü ders notları teksir kitap, s. 16-25.

BAŞA DÖNÜŞ