Dilbilim ve Bilimler Sınıflamasındaki Yeri: Evrim bazında dil dilcilik ve dilbilim... İnsanın, Dilin ve Dilciliğin Evrimi... "Akıl sahibi" insanın (Homo sapiens) önde gelen yeteneği, onun "konuşan insan" ("Homo loquens") olmasıdır. İnsanın biyo-kültürel evriminde bu iki çizgi arasında koşutluk, hatta özdeşlik sözkonusudur... Dil, dilbilim, dilbilimci, dilbilimciler, dilci, dilciler, dilcilik, dilbilim şubeleri, alt dallar, dilin evrimi, bilişim, bildirişim, iletişim... Dilbilim genel bakış genel tanıtım genel değerlendirme, dil, dilbilim, dilbilimci, dilbilimciler, dilci, dilciler, dilcilik, dilbilim şubeleri, alt dallar, dilin evrimi, bilişim, bildirişim, iletişim... "Bilişim" (=bilişsellik, bilişsel süreçler), dirimsel (insan-dışı canlılar), dirimsel/kültürel (insan), yada teknolojik (bilgisayar) düzeyde "ussal / zihinsel" süreçlerin tümünü tanımlamakta başvuracağımız genel terimdir. Psikolojide bu başlık altında dikkat, algılama, bellek, düşünme gibi ussal / zihinsel işlevlerin tümü toplanır.

Dilbilim ve Bilimler Sınıflamasındaki Yeri:

İnsanın, Dilin ve Dilciliğin Evrimi

 

 

Doç. Dr. Yalçın İZBUL

 

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BAKIŞ

II - DİLİN EVRİMİ

III - BİLİŞİM, BİLDİRİŞİM, İLETİŞİM

IV - ESKİ DİLCİLER; YENİ DİLBİLİMCİLER

Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü'nde 1978-82 yıllarında lisans düzeyi için hazırladığım ders notlarından derlenmiştir.

İnternet versiyonu, Ağustos 2007.

 BİLİMSEL YAYINLAR ANASAYFAYA DÖNÜŞ

 

Dilbilim ve Bilimler Sınıflamasındaki Yeri: Evrim bazında dil dilcilik ve dilbilim... İnsanın, Dilin ve Dilciliğin Evrimi... "Akıl sahibi" insanın (Homo sapiens) önde gelen yeteneği, onun "konuşan insan" ("Homo loquens") olmasıdır. İnsanın biyo-kültürel evriminde bu iki çizgi arasında koşutluk, hatta özdeşlik sözkonusudur... Dil, dilbilim, dilbilimci, dilbilimciler, dilci, dilciler, dilcilik, dilbilim şubeleri, alt dallar, dilin evrimi, bilişim, bildirişim, iletişim... Dilbilim genel bakış genel tanıtım genel değerlendirme, dil, dilbilim, dilbilimci, dilbilimciler, dilci, dilciler, dilcilik, dilbilim şubeleri, alt dallar, dilin evrimi, bilişim, bildirişim, iletişim... "Bilişim" (=bilişsellik, bilişsel süreçler), dirimsel (insan-dışı canlılar), dirimsel/kültürel (insan), yada teknolojik (bilgisayar) düzeyde "ussal / zihinsel" süreçlerin tümünü tanımlamakta başvuracağımız genel terimdir. Psikolojide bu başlık altında dikkat, algılama, bellek, düşünme gibi ussal / zihinsel işlevlerin tümü toplanır.