Dil Tartışmaları:  Dilde evrensellik ve göreci tezler; Dil/kültür dizgesi; dünya görüşü nedir? Bir koşullanma süreci olarak eğitim; Türkçe geri ve ilkel bir dil midir? Kültür evrimi nesnel dünyadan ne ölçüde soyutlanabilir? Yalçın İzbul

DİL/KÜLTÜR DİZGESİ

EVRENSELCİ & GÖRECİ TEZLER

 

 

Doç. Dr. Yalçın İZBUL

 

İÇİNDEKİLER

 

I - DİL/KÜLTÜR DİZGESİ

II - GÖRECİ TEZLER

III - DÜNYA GÖRÜŞÜ

  IV - EĞİTİM = KOŞULLANMA

V - İLKEL DİLLER VAR MIDIR?

VI - HASSAS DENGE

Bu çalışma, 1978-84 Yıllarında Hacettepe Üniversitesi'nde Verdiğim Kültür Antropolojisi Derslerinde Şekillenmiştir

İnternet Versiyonu Nisan 2004

 BİLİMSEL YAYINLAR ANASAYFAYA DÖNÜŞ

Dil Tartışmaları:  Dilde evrensellik, göreci tezler; Dil/kültür dizgesi; dünya görüşü; Bir koşullanma süreci olarak eğitim; Türkçe geri ve ilkel bir dil midir? Kültürel evrim nesnel dünyadan ne ölçüde soyutlanabilir ki...  Yalçın İzbul