Folklor ve Halkbilim: Kültür Antropolojisi açısından bir araştırma; Yalçın İzbul; Bilimsel açıdan folklor, halkbilim ve kültür kuramı; Antropolojik veriler ve Folklor Çalışmaları; kültürel antropoloji etnoğrafya etnoloji sosyal antropoloji; değişme ve değişim sorunları; dünya görüşü; etik ve emik yaklaşımlar

 

KÜLTÜR ANTROPOLOJİSİNİN FOLKLORA BAKIŞ AÇISI

 

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
MİLLÎ FOLKLOR ARAŞTIRMA DAİRESİ

II. MİLLETLERARASI TÜRK FOLKLOR KONGRESİ BİLDİRİLERİ

DR. YALÇIN İZBUL

 ANKARA 1982

(Not: Yeni kuşak okuyucular için bildirinin dili belli ölçüde tarafımdan sadeleştirilmiştir.)

 

İÇİNDEKİLER

I - Genel Bakış: "Folklor" mu, "Halkbilim" mi?

II - Kültürel Antropoloji - Etnoğrafya - Etnoloji - Sosyal Antropoloji; Kültür ve Dünya Görüşü: Süreklilik ve Değişme

III - İçerik; Bağlam; İşlev; Üslup -- "Anonim" Kavramı -- "Geleneksellik" ve "Değişme"

IV - "Emik" / "Etik" Bakış Açısı Farkları ve Bir Folklor Gramerine Duyulan Gereksinim

İnternet versiyonu 2003.

 BİLİMSEL YAYINLAR ANASAYFAYA DÖNÜŞ

Folklor ve Halkbilim: Kültür Antropolojisi açısından bir araştırma; Yalçın İzbul; Bilimsel açıdan folklor, halkbilim ve kültür kuramı; Antropolojik veriler ve Folklor Çalışmaları; kültürel antropoloji etnoğrafya etnoloji sosyal antropoloji; değişim sorunları; dünya görüşü; etik ve emik yaklaşımlar