Araştırma: Evrim ve insanın evrimi; antropoloji ve dil tartışması; Yalçın İzbul; Dil ve diller;  dillerin tarihi; Bilimsel makale; Evrim Teorisi ve dil; bilişsel süreçler, işaret dili, müzik dili; iletişim ve iletişim kuramı; dilin evrimi; antropolojik veriler

İNSANIN İLK DİLİ BİR İŞARET YADA MÜZİK DİLİ OLABİLİR MİYDİ?

 

 

Doç. Dr. Yalçın İZBUL

 

İÇİNDEKİLER

I - GİRİŞ

II - HEWES'ÜN İŞARET DİLİ VARSAYIMI

III - LIVINGSTONE'UN TEZİ: ÖNCE MÜZİK, SONRA KONUŞMA DİLİ

IV - DEAN FALK: KONUŞMANIN TARİHİ İNSANSILARLA YAŞITTIR TEZİ

V - İŞARET DİLİ VARSAYIMININ TARTIŞILMASI

VI - SONSUZ BİR GEÇMİŞTEN, SONSUZ BİR GELECEĞE...

VII - ALINTILAR VE KAYNAKÇA

Bu çalışma, ilk kez 1985'de Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji dergisinde yayınlanmıştır.

İnternet versiyonu 2003.

 BİLİMSEL YAYINLAR ANASAYFAYA DÖNÜŞ

Araştırma: Evrim ve insanın evrimi; antropoloji ve dil tartışması; Yalçın İzbul; Dil ve diller;  dillerin tarihi; Bilimsel makale; Evrim Teorisi ve dil; bilişsel süreçler, işaret dili, müzik dili; iletişim ve iletişim kuramı; dilin evrimi; antropolojik veriler