Yalçın İzbul: İnsan ve evrim açısından Konuşma dili ve konuşma aygıtı; Bulgular üstüne Antropoloji çalışması: Homo erektüs, Neandertal, Kromanyon nüfusları üstüne bilimsel değerlendirme, insanda dil yetenek ve becerileri evrimi; giriş, öntartışma, tartışma, sonuç, alıntılar ve kaynakça

KONUŞMANIN ANATOMİK EVRİMİNE İLİŞKİN LIEBERMAN TEZİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 

 

Doç. Dr. Yalçın İZBUL

 

İÇİNDEKİLER

I - GİRİŞ

II - GİRİŞ VE ÖNTARTIŞMA (2)

III - TARTIŞMA

IV - TARTIŞMA (2)

V - SONUÇ

VI - KAYNAKÇA VE ALINTILAR

Bu çalışma, ilk kez 1983'de Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi'nde yayınlanmıştır.

İnternet versiyonu 2003.

 BİLİMSEL YAYINLAR ANASAYFAYA DÖNÜŞ

Yalçın İzbul: İnsan ve evrim açısından Konuşma dili ve konuşma aygıtı; Bulgular üstüne Antropoloji çalışması: Homo erektüs, Neandertal, Kromanyon nüfusları üstüne bilimsel değerlendirme, insanda dil yetenek ve becerileri evrimi; giriş, öntartışma, tartışma, sonuç, alıntılar ve kaynakça