KAYNAKÇA VE ALINTILAR


Ardrey, Robert (1966), Territorial Imperative, New York .Dell.

Güvenç, Bozkurt (1979), İnsan ve Kültür, 3. bas., İstanbul: Remzi Kitabevi.

Hill, Jane H. (1972), "On the Evolutionary Foundations of Language", American Anthropologist 74: 308—17.

Hockett, Charles F. (1958), A Course in Modern Linguistics, New York: MacMillan.

Hockett, C. F. (1960), "The Origin of Speech", Scientific American 203 (3): 88 — 96.

Hockett, C. F. (1963), "The Problem of Universals in Language", Universals of Language, haz. Joseph. H. Greenberg, Cambridge, Mass.: The M.I.T. Press.

İzbul, Yalçın (1983 a), "Kültür ve Kültürel Süreçler Üzerine Düşünceler", Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2:38 — 56.

İzbul, Y. (1981), "Dilin Evrenceleri ve Konuşmaya Dayalı Bildirişimin Evrimi: Hockett'in Görüşleri üzerine Bir Değerlendirme", Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4: 76 — 100.

İzbul, Y. (1983 a), "Kültür ve Kültürel Süreçler Üzerine", Çağdaş Eleştiri 6 (Haziran).

İzbul, Y. (1983 b), "Konuşmanın Anatomik Evrimine İlişkin Lieberman Tezi üzerine Bir Değerlendirme", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1: 119—25.

İzbul, Y. (1984), "İnsanın İlk Dili Konusundaki Tartışma: İşaret Yada Müzik Dili Olabilir miydi?", DTCF Antropoloji. Dergisi, Şevket Aziz Kansu'ya Armağan Özel Sayısı (baskıda).

Lancaster, Jane B. (1968),"Primitive Communication Systems and the Emergence of Human Language", Primates, haz. Phyllis C. Jay, New York: Holt, Rinehard and Winston.

Lenneberg G, Eric H. (1966), "The Natural History of Language", The Genesis of Language, haz. Frank Smith ve George A. Miller, Cambridge, Mass: The M.I.T. Press, s. 219—52.

Lieberman, Philip (1972), The Speech of Primates, The Hague: Mouton.

Neel, James V. (1970), "Lessons from a Primitive People", Science 170: 815 — 22.

BAŞA DÖNÜŞ