Sosyobiyoloji... Davranış Genetiği... Semiyotik... Ekoloji...

 

YENİ BİR ÇAĞIN EŞİĞİNDE

 

 

Doç. Dr. Yalçın İZBUL

 

İÇİNDEKİLER

I - BİLİMLERDE YENİ YÖNLER

II - SOSYOBİYOLOJİ, DAVRANIŞ GENETİĞİ, ve SEMİYOLOJİ

III - EKOLOJİ

Meydan Dergisi Ağustos 1979 sayısında yayınlanmıştır.

İnternet versiyonu Ocak, 2007

 BİLİMSEL YAYINLAR ANASAYFAYA DÖNÜŞ

Lütfen makalelere geçiniz.

İÇİNDEKİLER: I - BİLİMLERDE YENİ YÖNLER   II - SOSYOBİYOLOJİ, DAVRANIŞ GENETİĞİ, ve SEMİYOLOJİ    III - EKOLOJİ

Aşağıdaki metin araştırma motorlarına genel tanıtım içindir.

------------------------------------------------------------------------------------

Sosyobiyoloji... Davranış Genetiği... Semiyotik... Ekoloji...

İnsana ilişkin bilimlerin fizik-biyolojik / sosyal-kültürel bilimler adları altında birbirinden koparılarak sınıflanmasını, geniş soluklu sentezler üretmek açısından bağışlanmaz bir aymazlık saymak gerekir. İnsan bir bütündür. Ona ilişkin veriler genel bir şemsiye altında toplanmalı, oluşturulacak büyük kuram bu birleşmede aranılmalıdır.

Sosyo-biyoloji kuramı, türlerdeki sosyal davranışların biyolojik tabanını, evrim süreci içindeki köklerini araştırıyor. Temel kavram, bireylerin genlerini türün gen havuzuna aktarma, yaşatma savaşımı. mücadelesi. Yaşam görüşü ve davranış örüntüleri, büyük ölçüde, genetik koşullanma gereği. Bunun tek yolu olabildiğince çok sayıda çocuk sahibi olmak değil. Onlar için en iyi koşullar hazırlamak, gerektiğinde özveride bulunmak da planın bir parçası. Sosyo-biyoloji  ailesel/toplumsal (ve kültürel) davranışların -- en azından bir bölümüyle -- biyolojik temellerden kaynaklandığını söylüyor.

DAVRANIŞ GENETİĞİ... Sosyo-biyoloji kuramının da içinde yeşerdiği günümüz düşünce ve kavramlar ortamı -- ve olası gelişmeleri -- konu edinen bir dizi bilimsel disiplini, davranışlar genetiği başlığı altında gözden geçirmemiz yerinde olacaktır. Son yıllarda literatürde sık rastlanan bir terimdir.

SEMİYOTİK KURAMI... Bilim adamları da benmerkezci yanılsamalara herkes gibi, hatta belki daha umulmadık sıklıkta düşer: Örneğin, her bilim adamı kendi alanının en önemli bilim alanı, çalışmalarının ise bilim tarihinde bir devrim niteliğinde olduğuna katışıksız inanır. Yazımızın bu bölümüne Semiyotik Kuramı başlığını verirken, İletişim Bilimcilerden, Dilbilimcilerden, Sibernetikçilerden, Felsefecilerinden, Dil Antropologlarından ve daha nice bilim erbabından özürümün kabulünü rica ediyorum...

Uluslararası dilde Semiyotik (veya Fransızca konuşanların, de Saussure'e saygıyla, tercih ettikleri Semiyoloji) terimi Türkçe'de "işaret -- adını anma, gönderim, temsil, dlsel/simgesel karşılığı olma" kavramları ile anlatabiliriz. "Göstergebilim" terimi yerleşmiş görünüyor. Ne var ki, "gösterge" sözcüğü dilimizde yerleşmiş şekliyle, işaretler sınıflamasının ancak bir bölümünü -- otomobilin benzin göstergesi (veya memurun maaş göstergesi!) gibi -- kapsıyor. Bir başka öneri ise "öztürkçe" im ile yapılmış imbilim sözcüğüdür. Kulak zevki açısından bir inci olduğuna kuşku yok, ama çaresiz kalınca, neden olmasın!...

EKOLOJİ..."EKOSİSTEM" KAVRAMI BÎR İLİŞKİLER ÖRÜNTÜSÜNÜ TEMSİL EDER... DOĞA TARİHİ, EKOSİSTEMLERİN TARİHİ İLE TEK VE AYNI ŞEYDİR.

Sosyobiyoloji... Davranış Genetiği... Semiyotik... Ekoloji...