beden dili konuşma dili dışı iletişim sözsüz iletişim kültürel simgesel davranışlar sembolik davranış... Kültürel / simgesel (sembolik) davranışlar olarak beden dili, vücut dili, konuşma dışı iletişim, sözsüz iletişim fizyoloji ve antropoloji açısından çok sayıda örnekle tartışılıyor. Anahtar sözcükler: beden dili, vücut dili, konuşma dışı iletişim, sözsüz iletişim, duygulanma, duygular, beden dili teorisi, göz okuma, beden dilinde bölgeler, fizyoloji, antropoloji, beden duruşu, jestler, mimikler, göz teması, mesafe kullanımı, kültürel, simgesel davranışlar, kültür kalıpları...

pragmatizm

DUYGU VE DAVRANIŞLARIMIZIN

KÜLTÜREL KÖKENİ ve

BEDEN DİLİ

Weston La Barre

pragmatizm

 

 
 

Başka kültürlerde yaşayan insanların da ağlaması yada gülmesi bizimki gibi midir?... Fizyoloji ve kültür arasındaki uluslararası sınırlar nereden geçer? Duyguların davranışlarla anlatımındaki kültür farklılıklarının boyutları, çeşitliliği, uç noktaları nelerdir?

 

 Çeviren: Yalçın İZBUL

BÖLÜMLER

I - Duygu ve Duygulanma: Fizyoloji ve Antropoloji Neler Söylüyor?

II - Kültürden gelen davranışlar: Selamlaşma Örnekleri

III - Kültürel-Simgesel Niteliğin Ağır Bastığı Başka Örnekler

IV - Konuşma Dili Dışı İletişim Dizgeleri

V - El İşaretleri ve Kasların Dili

VI - Alıntılar ve Kaynakça

bilimsel çeviri

 

"The Cultural Basis of Emotions and Gestures"

"Duygu ve Davranışlarımızın Kültürel Kökeni"

Yayın Tarihçesi: İlk yayınlanışı: Journal of Personality 16:49-68, 1947. Çeviriye esas alınan kaynak: Communication in Face to Face Interaction, haz. John Laver ve Sandy Hutcheson, Harmondsworth: Penguin Books, 1972, s. 207-24.

 

İnternet Versiyonu: Nisan, 2007

 ÇEVİRİ ANASAYFAYA DÖNÜŞ

çeviriler

Aşağıda Araştırma için Anahtar Sözcükler Yer Almaktadır.

Lütfen doğrudan makaleye geçiniz: TIKLAYINIZ

---------------------------------------------------------------------

DUYGULAR ve DUYGULANMA: FİZYOLOJİ ve ANTROPOLOJİ NELER SÖYLÜYOR?... KÜLTÜRDEN GELEN DAVRANIŞLAR: SELAMLAŞMA ÖRNEKLERİ... KÜLTÜREL / SİMGESEL NİTELİĞİN AĞIR BASTIĞI BAŞKA ÖRNEKLER... KONUŞMA DİLİ DIŞI İLETİŞİM DİZGELERİ... EL İŞARETLERİ & KASLARIN DİLİ... Beden dili duygu ve Konuşma Dili Dışı sembolik İletişim beden dili, vücut dili, Dizgeleri düşüncelerimizin yansımasıdır. İnsanların yüz yüze El İşaretleri ve sembolik Kasların Dili kurdukları ilişkide, kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 önem taşır.fiziki ve psikolojik sözsüz iletişim Duygu ve Duygulanma: Fizyoloji simgesel davranışlar ve Antropoloji Neler Söylüyor?durumlarını beyin konuşmaya Beden dili eğitiminin amacı, sözel olmayan işaret ve hareketlerin sembolik bilincine varılmasını sağlamak ve sözsüz iletişim başarısızlıklar veya bireyin kendine Duygularımızın Kökeni, simgesel davranışlar Niteliği, Benzerlik ve Farklılıkları Konusunda Fizyoloji ve sembolik Antropoloji Neler Söylüyor? istediklerini ya da hissettiklerini beden simgesel davranışlar hareketleriyle sözsüz iletişim söylediklerinden insanların bu ortamı kullanarak nasıl iletişim kurduklarını göstermektir. Bu yüzden de Sözel mesajlardan daha çok beden dilimizle iletişim kurarız. Her insan jest denilen el, kol hareketleri; Beden dili deyince, bedenimizin biz farkında olalım ya da olmayalım karşımızdakine verdiği mesajları anlıyoruz. Satışta hem müşterinizin beden dili size mimik denilen yüz hareketleri yapar ve Kültürden gelen davranışlar: Selamlaşma Örnekleri bedenine türlü biçimler verdirir. Ne var ki bir çok insan jest, mimik, ve sembolik çok farklı şeyler beden dili açığa vurur.yazıdan öncesi yazısız çağlardan önce insanın konuşma yeteneğinin olmadığı çağlardan kalma bir yetenek olarak insanları gerek kalmayacak şekilde analiz etme yetisini geliştirmiştir. bu bilgi uyarılmış beyin bölgesel nöronları sayeside RNA ile Alıntılar ve Kaynakça kuşaktan Kültürel-Simgesel beden dili Niteliğin Ağır Bastığı Başka Örnekler kuşağa aktarılan bir bilgidir. yapılan bir çok araştırmada farklı dillerden bir çok insan ortak iletişim kurabilmek için bilinçli veya bilinçsiz simgesel davranışlar olarak beden vucut dili ile karşısındaki sembolik insana bir şekilde iletişime kurmuştur. bir insan yaşadığı bir çok olay bilinç altına atılır ve bu yüzden ister istemez psikolojik anlamda davranışlarını bunları yansıtır. bu yansıtılan davranışlar karşı taraftarafından bilinçli olsun veya olmasın yorumlanarak o kişi hakkında beyinin öngörü veya ön yargılar oluşturmasına sebep olur. bu yüzden iletişimde yanlış anlaşılmalara kadar bir çok soruna sebep olabilmektedir. genellikle bu davranışlar kontrol altına alınarak geçmişte yaşanılan olan güvensizliği gibi bireyin kariyeri açısında sorun teşkil edecek işretlerin karşı tarafa aktarılmasının önüne geçilir çünkü beden dili insanın bilinç altı bir çocuk gibi beden dili doğruyu yanlışı bilmez sadece kendini doğru ifade etmek için programlanmış bir temel bilinç kompleks bir yapı olduğu için düzenli tiyatro prova çalışması misali düzenli ve disiplinli çalışmayla kişi kendi öz disiplini yakalayarak sorunlu olabilecek davranışları önleyebilir. Mors alfabesi yada uluslararası öteki telgraf kodları, semafor veya izcilikte yada denizcilikte kullanılan öteki bayrak kodları, görme ve işitme duyularımıza yönelik alfabetik dizgelerdir. Bu dizgelerdeki temel birimler, belli geleneksel kısaltmalar dışında, dillerdeki konuşma sesbirimlerine karşılıktır. Çince gibi, yazılması kavrambirimlere (ideograflara) dayalı olan bir dizgenin, örneğin alfabetik Mors dizgesine mimik denilen yüz hareketleri yapar ve Kültürden gelen davranışlar... Kültürel-Simgesel beden dili... Fizyoloji simgesel davranışlar ve Antropoloji...