KÜLTÜRLER NİÇİN ÇATIŞIYOR? ULUSLAR-ARASI SİYASET ULUSLAR-ARASI İLİŞKİLER: BİRİNCİ BÖLÜM: Kültür, kültürler, kültürel koşullanma, konuşma dışı iletişim, uluslararası siyaset, uluslararası ilişkiler... İKİNCİ BÖLÜM: Kültür tipleri, sıkı bağlamlı kültürler, gevşek bağlamlı kültürler... ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kültürden kültüre farklılıklar, kültür farkları, kültür farklılıkları... DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Örnekler: Arap kültürü, İsrail kültürü, arap israil çatışması... zenci kültürü, zenci beyaz çatışması...

pragmatizm

KÜLTÜRLER NİÇİN ÇATIŞIYOR?

Edward T. Hall

pragmatizm

 

Görüşmeyi düzenleyen:

Psychology Today dergisi adına

Elizabeth Hall

 Çeviren: Yalçın İZBUL

bilimsel çeviri

BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

I - Kültürler Niçin Çatışıyor?

II - Gevşek ve Sıkı Bağlamlı Kültürler; Örnekler; Uluslararası Rüşvet

III - Kültürlerdeki Zaman ve Uzam (Mekan) Kavramlarının Farklılığı

IV - Arap-İsrail ve Zenci-Beyaz Kültür Çatışması Örnekleri

bilimsel çeviri

 

"How Cultures Collide?"

Yayın Tarihçesi: Bu söyleşi, Psychology Today dergisinin Temmuz 1976 sayısında yayınlanmıştır. Buradaki metin, Hacettepe Üniversitesinde 1979-84 yılları arasında verdiğim Antropoloji ve Dil Antropolojisi Dersleri için yardımcı okuma parçası olarak çevirdiğim bildiri ve makalelerden (Kültürler ve Diller, 1984) hazırladığım İnternet yayın versiyonudur.

 

İnternet Versiyonu: Mayıs, 2007

 ÇEVİRİ ANASAYFAYA DÖNÜŞ

çeviriler

AYRINTILI OLARAK İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM: Kültür, kültürler, kültürel koşullanma, konuşma dışı iletişim, uluslararası siyaset, uluslararası ilişkiler, kültür kökenli uluslar arası çatışma, Çin örneği, Çinliler, Çin kültürü, Çin Halk Cumhuriyeti, İnsanoğlu içinde yaşadığı kültürün tutsağıdır, bilinçaltı varsayımlar, inançlar, sayıltılar, kültürel koşullanma ve davranışlar...İKİNCİ BÖLÜM: Uluslararası rüşvet, kültür tipleri, sıkı bağlamlı kültürler, gevşek bağlamlı kültürler, iki tip kültür, kültürel koşullanma, konuşma dışı iletişim, uluslararası siyaset, uluslararası ilişkiler, kültürel koşullanma ve davranışlar, çeşitli ülke kültürlerinden örnekler, Lübnan, Lübnanlı, Japon, Japonya, ve diğerleri, rüşvet, uluslararası rüşvet... ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kültürden kültüre farklılıklar, kültür farkları, kültür farklılıkları, kültürler, kültürel koşullanma, konuşma dışı iletişim, uluslararası davranış farkları, bilinç-altı kültür farklılıkları, kültürlerdeki zaman kavramlarının farklılığı, kültürlerdeki uzam (=mekan) kavramlarının farklılığı... Edward T. Hall, yalçın izbul, çeviri Yalçın İzbul, Çeviri makale: kültürler niçin çatışıyor? DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Arap İsrail Zenci Beyaz örnekleri, arap kültürü, israil kültürü, zenci kültürü, zenci beyaz çatışması, arap israil çatışması, arap israil kültür çatışması, kültürel çatışma... Avrupalılarla Araplar arasındaki diğer bir önemli farkı da, çıkabilecek anlaşmazlıkların çözülüş tarzında görürüz. Araplar için anlaşmazlıkların çözüme bağlanması üçüncü bir tarafın işe karışmasını gerektirir. Eğer iki Arabın tartışması sonunda kavgaya dönüşmüş, taraflardan birinin canı yanmışsa, suçlu sayılan çevredeki üçüncü kişilerdir!...