pragmatizm, hobbes, peirce, charles sanders peirce, işaret, işaret bilimi, simgeler, pragmatizmin kurucusu, pragmatist felsefe, william james, öklit geometrisi, pisagor teoremi, seçilen işaretler gerçeği dile getirebilir yada gözden kaçırmamıza neden olabilir, pragmatizm ve pragmatist yaklaşımlar, işaret kavramı ve işaret sınıflaması, bilgi ve bilgilerimizin kaynağı, bilgi sosyal bir olgudur, "gerçek"lerimizin toplumsal kökeni: dünyanın imgeleri, başka dünyalarla iletişim ve buna benzer konular, dil, konuşma dışı iletişim, çeviri, çeviriler, bilimsel çeviri, bilimsel çeviriler, çeviri bilim yazıları, çeviri makaleler, antropoloji, kültür antropolojisi, sosyal kültürel antropoloji, dil antropolojisi, dilbilim, çeviri metinleri, çeviri yayınlar, bilgilerimizin kaynağı, bilgi sosyal bir olgudur, "gerçek"lerimizin toplumsal kökeni: dünyanın imgeleri, başka dünyalarla iletişim ve buna benzer konular, seçilen işaretler gerçeği dile getirebilir yada gözden kaçırmamıza neden olabilir.

pragmatizm

DİL ve KONUŞMA DIŞI İLETİŞİM

Colin Cherry

pragmatizm

 

Pragmatizm  felsefesi  ve  bakış  açısı  ile  ışıl  ışıl;

dünyaya  bakışımızı değiştirecek gücte bir makale.

 Çeviren: Yalçın İZBUL

BÖLÜMLER

I - HOBBES ve PEIRCE

II - GERÇEKLİK VE DEĞİŞİM

III - "BAŞKA DÜNYALILARLA" İLETİŞİM

IV - "BİLGİ"LERİMİZİN KAYNAĞI

bilimsel çeviri

 

Colin Cherry:

Colin Cherry (1914 – 1979), enformasyon kuramı ve bilişsel psikolojiden, iletişim teknolojileri ile insan, toplum ve ekonomi arasındaki etkileşmeye kadar çok geniş alanlarda derinlemesine çalışmaları olan bir bilim adamı ve olağanüstü özgün bir düşünürdü. Işıl ışıl bir konuşmacıydı; yepyeni bilgiler edinir, yepyeni bir sezgi kazanırdınız. Ondan çok şey öğrendim. Saygıyla anıyorum.

 
 
 

"Language and Extra-Linguistic Communication"

"Dil ve Konuşma Dışı İletişim"

Yayın Tarihçesi: 1969-70 yıllarında Londra'da The Institute of Contemporary Arts tarafından düzenlenen "Dilbilim" konulu ondört konferans arasında yer alan ve Hacettepe Üniversitesinde 1979-84 yılları arasında verdiğim Antropoloji ve Dil Antropolojisi Dersleri için yardımcı okuma parçası olarak çevirdiğim bildiri ve makalelerden (Kültürler ve Diller, 1984) biri olan buradaki metin için, Noel Minnis'in yayına hazırladığı Linguistics At Large (St. Albans, Herts.: Paladin Books, 1973, s. 265-88) başlıklı kitap esas alınmıştı. Bu dizi konferansın kitap olarak ilk baskısı, Victor Gollancz Ltd. tarafından 1971'de yayınlanmıştı.

 

İnternet Versiyonu: Nisan, 2007

 ÇEVİRİ ANASAYFAYA DÖNÜŞ

çeviriler

"gerçek"lerimizin toplumsal kökeni: dünyanın imgeleri, başka dünyalarla iletişim ve buna benzer konular, dil, konuşma dışı iletişim, seçilen işaretler gerçeği dile getirebilir yada gözden kaçırmamıza neden olabilir, pragmatizm ve pragmatist yaklaşımlar, çeviri, çeviriler, bilimsel çeviri, bilimsel çeviriler, çeviri bilim yazıları, çeviri makaleler, antropoloji, kültür antropolojisi, sosyal kültürel antropoloji, dil antropolojisi, dilbilim, çeviri metinleri, çeviri yayınlar, bilgilerimizin kaynağı, pragmatizm, hobbes, peirce, charles sanders peirce, işaret, işaret bilimi, simgeler, pragmatizmin kurucusu, pragmatist felsefe, william james, bilgi ve bilgilerimizin kaynağı, bilgi sosyal bir olgudur,  bilgi sosyal bir olgudur, "gerçek"lerimizin toplumsal kökeni: dünyanın imgeleri, başka dünyalarla iletişim ve buna benzer konular, seçilen işaretler gerçeği dile getirebilir yada gözden kaçırmamıza neden olabilir, öklit geometrisi, pisagor teoremi,  işaret kavramı ve işaret sınıflaması.