İngilizce Konuşma; Pratik İngilizce; Yardımcı Kitap; Yalçın İzbul... Türk Öğrenciler İçin Özel Hazırlanmıştır.

DIALOGUES IN CONTEXT

EXERCISES IN SPOKEN ENGLISH

   
   

 

Doç. Dr. Yalçın İzbul

Mart 2011:  10. Sürüm

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

AUXILIARY STUDY SERIES - 010

 

   
   

 CONTENTS / İÇİNDEKİLER 

.ÖNSÖZ.

  .FONOLOJİ NOTLARI.         .FONETİK SİMGELER.

.SOLUK, SES ve HECE VURGUSU.

 Basic Personal Information

 Dialogues 01           Dialogues 02

 "Personal" Questions        Telephone English

 In Context - 01         In Context - 02

 A Live Debate

 Deyimler & Deyişler - 01         Deyimler & Deyişler - 02

 Deyimler & Deyişler - 03         Deyimler & Deyişler - 04

 Deyimler & Deyişler - 05         Deyimler & Deyişler - 06

 Söze Giriş & Tümce Açılışları

 İlginç Tümceler &

Anlatım Kalıpları

 01     02     03     04     05     06     07

 

 How To Say It Properly?

 Doğrusu Nasıl Söylenir?

   01     02     03     04     05     06     07 
 

 "A Question of Logic" 

   01     02     Proverbs
 

 Colloquial & Slang Passages [Advanced Level]

   01     02     03     04     05     06     07 

   
   
 

KESİN UYARI: Bu Kitabın Elektronik Olsun Yada Olmasın Hertürlü Basım, Yayın, Dağıtım Hakları İnternet Güneş-Dil Yayınlarına verilmiştir. Ticari Amaçla Herhangi Bir Formatta Çoğaltılması veya Internet'te Yayınlanması Dava Konusudur.