BÖLÜM - 8

SIFAT-CÜMLECİK

RELATIVE CLAUSES / ADJECTIVE CLAUSES

BU BÖLÜMÜN KONULARI

Ön Bilgiler  /  Bağlacın Sıfat-Cümlecikteki İşlevine Göre Şematik Döküm  /  Örnek Cümleler   /  -Ki Bağlacı   /   İsimlerin Nitelenişine Örnekler   /   İlgeç - Bağlaç İlişkisi  /  Öteki Bağlaçlar  /  Miktar, Sayı Belirten Anlatımlar  /  Exercise - 1  /  Execise - 2  /  Exercise - 3  /  Exercise - 4  /  Tanımlayıcı Olan / Olmayan Sıfat-Cümlecikler   /   Exercise - 5   /   Cümle Niteleyen Sıfat-Cümlecikler   /   Genel Test

 

EĞİTİM SETİ'mizin, İngilizce'nin temel yapısı ve ana gramerini ele alan Essential English for Turkish Speakers başlıklı kitabından kısa bir bölüm burada örnekleniyor.

EĞİTİM SETİ'mizde İngilizce'de değişik konu, yaklaşım ve becerileri ele alan Toplam 10 KİTAP ve CD formatında artı materyeller de yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi bu sayfanın sonundadır.

 
ÖN BİLGİLER

Biliyorsunuz: Sıfatlar adları niteler... Aynı işlevi, bir araya gelerek sıfat işlevi kazanan birkaç sözcük (= sıfat-öbeği) veya bütün bir sıfat-cümlecik de üstlenebilir.

Peki, "sıfat-cümlecik" için nasıl bir tanım verebiliriz? = İçinde çekilmiş bir fiil bulunan ve cümle içinde "sıfat" işlevi taşıyan (yani bir isim veya isim-eşdeğerini niteleyen) yan-cümlecik türü...

İşte sizlere pratikte çok yararlı bir saptama: Gerek Türkçe'de gerek İngilizce'de sıfatlar niteledikleri isimlerden önce gelir. Bu kuralın İngilizce'de pek az istisnası vardır: ["secretary general", "court martial" (divan-ı harb) gibi.]

Sıfat-cümleciklere gelince, Türkçede niteledikleri ismin yine önüne gelirler. Ama İngilizcede durum bunun tersinedir ve sıfat-cümlecik nitelediği adın ardından gelir.

Üstelik, yine pratikte çok işimize yarayacak bir belirlemeyle, çoğu zaman HEMEN ARDINDAN İZLER. Örneklere bakalım:

SIFAT İSİM

yabansıl

wild

hayvanlar

animals

 
 
SIFAT-ÖBEK İSİM

paniğe kapılmış

panic-stricken

kalabalıklar

crowds

SIFAT-CÜMLECİK İSİM / NOUN ADJECTIVE CLAUSE
buraya sık gelen insanlar  
  people who come here often
 
BAŞA DÖNÜŞ

* *  *  *  *

Sıfat-Cümlecik Oluşturmakta Kullanılan Bağlaçlar Şunlardır:

who, whom, whose, which, that

Ayrıca:

when, where, why

Birinci grupta gösterdiğimiz "relative pronoun" lardan dolayı bu tip cümleciğe RELATIVE CLAUSES adı verilir. ADJECTIVE / ADJECTIVAL CLAUSES başlıklarına da sık rastlanır.

* *  *  *  *

BAĞLACIN SIFAT--CÜMLECİKTEKİ
İŞLEVİNE GÖRE ŞEMATİK DÖKÜM

 

 

vb... vb... vb...

 

TAM CÜMLENİN OLUŞTURULMASI: Şimdi, içinde bir (yada daha çok) sıfat-cümlecik yer alan tam bir cümlenin oluşturulmasını iki aşamada irdeleyelim:

1 -- İSİMLERİN NİTELENİŞİNE ÖRNEKLER

1. the man who is walking toward us = bize doğru yürümekte olan adam (adam ki o yürüyor bize doğru...)

2. Ali Bey, who works for the Foreign Office, = Ali Bey, ki kendisi Dışişleri Bakanlığında çalışıyor (Ali Bey, ki o çalışır Dışişleri Bakanlığında -- Yeniden nitelemeğe gerek duymadığımız tanıdık bir kimse olduğu için iki virgül arasında. Bu konuya daha ilerde tanımlayıcı olan ve olmayan sıfat-cümlecikler konusunda ayrıntılarıyla değineceğiz.)

3. the man (whom) we met = tanıştığımız adam (adam ki onunla biz tanıştık -- Nesne konumunda olan bağlacın çoğu zaman tümüyle kaldırıldığını unutmayınız.)

4. tables which are round = yuvarlak olan masalar (masalar ki onlar yuvarlaktır)

5. tables (which) we bought = satın almış olduğumuz masalar (masalar ki onları biz satın aldık -- Nesne konumunda olan bağlacın çoğu zaman tümüyle kaldırıldığını unutmayınız)

6. the most powerful sultan that had ever sat on the throne = o güne değin tahta çıkmış olan en güçlü padişah (en güçlü padişah ki o güne değin çıkmıştı tahta...) ( ever = "tüm zamanlarda" anlamını katar)

7. the man (that) I love = sevdiğim adam (adam ki onu ben seviyorum --  Nesne konumundaki bağlacın çoğu zaman tümüyle kaldırıldığını unutmayınız.)

8. the man whose wife is suspected to be a spy = karısının casus olduğundan şüphelenilen adam (adam ki onun karısının şüpheleniliyor casus olduğundan)

9. a song the title of which I keep forgetting (= whose title) = adını hep unuttuğum bir şarkı (bir şarkı ki onun adını ben hep unuturum)

2 -- CÜMLENİN OLUŞTURULMASI

 

vb... vb... vb...

 

GENEL TEST

Aşağıda verilen bağımsız cümleleri, ana-cümlecik + sıfat-cümlecik şeklinde kaynaştırınız. (Sıfat-cümlecik sonda yer almak zorunda değil):

 01  It was a fat woman. She stepped on my sore toe.

 02  The poets are all Turkish. Güneş is quoting from them.

 03  He has three sons, and they all work in the same office.

 04  My friend used to be very fond of boxing, and that accounts for his crooked nose. [ki bu da onun çarpık burnunun nedenini açıklıyor...]

 05  The great fire of Üsküdar destroyed a large part of the neighbourhood. It broke out in 1929. (iki olasılık)

vb... vb... vb...

 

YANITLAR:   1  It was a fat woman who stepped on my sore toe. ("The woman who stepped on my sore toe was a fat woman" tümcesinden dönüşümle)...  2  The poets Güneş is quoting from are all Turkish. (ağdalı: from whom Güneş is quoting)...  3  He has three sons, all of whom work in the same office...  4  My friend used to be very fond of boxing, which accounts for his crooked nose... (ki bu da çarpık burnunun nedenini açıklıyor.)  5  The great fire of Üsküdar, which broke in 1929, destroyed a large part of the neighbourhood... The great fire of Üsküdar, which destroyed a large part of the neighbourhood, broke out in 1929...

vb... vb... vb...

 

BAŞA DÖNÜŞ

Lütfen Sorularınızı Esirgemeyiniz:

YALÇIN İZBUL -- İNGİLİZCE-DERS.COM

     

EĞİTİM SETİ TANITIMI

CD SETİ TANITIMI

GENEL TANITIM

SATINALMA BİLGİLERİ