Değerli Ziyaretçimiz,


 

Sitemiz kocaman 55 megabayt hacmi geçti. Nereden baksanız 20-25 adet büyük boy kitap demektir. Ana fikir: "Severek, sıkılmadan öğren -- Bildiklerini, kazandıklarını, pekiştir, canlı tut"...

14 yıl önce yayınlamağa başladığım dergiler çekirdeğinde organik bir büyüme gösteren bu site sistematik bir kurs niteliği taşımıyor. Belli bir sıra veya kademe sözkonusu değil...

Amaca yönelik, sistematik, yoğunlaştırılmış eğitim veya sınav hazırlığı açısından, sitemizde tanıtımı yapılan EĞİTİM SETİ'mizi inceleyerek değerlendirmenizi öneririm.

Sitemiz ise, kendi ilgi, sevgi ve gereksinim alanlarınıza göre gezip yararlanmanız, orasından burasından keyifle didiklemeniz için...

Yalçın İzbul

*  *  *  *  *  *

Doç. Dr. Yalçın İzbul, yüksek öğrenimini ve lisansüstü çalışmalarını İngiltere, Manchester Üniversite'sinde 1961-1971 yılları arasında gerçekleştirmiş, 1984 yılında (DOĞRAMACI YÖK'ü ile arasındaki karşılıklı derin sevgi ve saygı gereği) Hacettepe Üniversitesi'nden istifa ederek, İzmir'e yerleşmiştir.

 

O günden bugüne, önce özel ders vererek, daha sonra internet aracılığı ile hayatını kazanan yazar, "Açık konuşalım: Üniversite'de kalsaydım bu siteyi de kuramazdım, bu kitapları da yazamazdım; Çünkü gerçek yaşamda, ödedikleri paranın karşılığında başarı teminatı isteyen talipler sayesinde, sorunların ve çözümlerin neler olduğunu görebildim," diyor.

 

Bilgiye erişim ortamı olacağı umudunu veren İnternet ortamı, giderek bilgiyi engelleyici bir nitelik kazanmağa başladı: "Sörf" adı verilen anlamsız sürüklenme boyutunda saatlerin, günlerin heba edilmesi... "Chat" başlığı altında, entipüften kahvehane yarenliklerinin İnternet ortamına taşınmış olması... Önüne gelenin site açtığı; ordan burdan toplama kırıntılarla, güvenilmez, yalan yanlış, vıdıvıdı/bıdıbıdı "bilgilerin" allı pullu sayfalarda sunulması...Yurdum insanı "kitap" veya "sitesi" olanların kerametine pek bir inandığı için, çok gerçek bir tehlike...

Sistemsiz, ordan burdan toplama "bilgi"nin fazla bir yararı yoktur. Zaman kaybıdır. Güvenilmezlik olasılığını da eklerseniz, düpedüz zararlıdır. "Doktor doktor" gezer gibi, site site dolaşmak derdinize deva olmaz... İki test orda, üç test burda çözerek, sistemsiz bir şekilde iki kelime orda, üç kelime burda öğrenerek bir yere varamazsınız.

Güvenebileceğiniz, sağlam 2-3 kaynağa derinlemesine bağlanınız. Bu "derinlemesine" kavramı üzerinde dikkatle durunuz: Kaynağınız, amacınıza uygun, derli toplu bir eğitim felsefesi olan, sistematik bilgi sunan, güvenilir bir kaynak olmalıdır.

Sistematik bir eğitimi ise, ne benim sitede, ne de yüzlerce başka sitede bulabilirsiniz: Doğruyu söyleyelim: "Ücretsizlik" konusunda ben başkalarından bir hayli daha "bol kepçe" davranıyorum, ama o kadar...

Gerçekçi olunuz: Herkes, bir biçimde, karnını doyurmak zorunda... Yüzlerce sitede bulacağınız bıdı bıdı bilgiler ve sıra sıra entipüften testlerle boşuna zaman kaybetmeyiniz.

Evet, amaca yönelik, sistematik, yoğunlaştırılmış eğitim veya sınav hazırlığı açısından, sitemizde tanıtımı yapılan EĞİTİM SETİ'mizi inceleyerek değerlendirmenizi öneririm.

 Genel Tanıtım Bilgisi Burada