TÜRKLER İÇİN İNGİLİZCE

GÜNCEL, PRATİK

haber

dünyadan haber WORLD NEWS yurt haberleri DOMESTIC NEWS

DÜNYADAN VE YURTTAN HABERLER

Pratik ve Güncel İngilizce Çalışmak İsteyenler İçin

Doç. Dr. Yalçın İzbul

haberler

News -- 001

Bu sayfanın konuları: Solaklık Geni Bulundu... Hindistan Gözünü Ağaç Dikme Rekoruna Dikti... Gözü Rekorda... Meclis'i Yoğun bir Program Bekliyor... Velox Çeşme'de Faaliyete Geçti... [Anahtar Sözcükler: solaklık, solaklık geni, hindistan, ağaç dikme, ağaç dikme rekoru, çeşme eğlence hayatı... Kanarya Adalarında yangın. Enerji Krizi kapıda]

solak HABER haberler

İngilizce yardımcı kaynak yurttan ve dünyadan haberler: solaklık, solaklık geni, hindistan, ağaç dikme, ağaç dikme rekoru, çeşme eğlence hayatı;  açıklamalı yurt ve dünya haberleri; Kanarya adaları, yurttan haber, yurttan haberler, haberci, haberciler, haber bülteni, ingilizce yardımcı kaynak

haber HABERağaç dikme

 

 

solaklık

All passages are subject to modification in keeping with this E-zine's TESL (teaching of English as a second language) policies or general humouristic approach. Factual or scientific validity is not guaranteed... Yayınlanan bütün pasajlarda E-Dergimizin İngilizce öğretim anlayışı veya genel mizahi yaklaşımı çerçevesinde değişiklik yapılabilir. Olayların aslına uygunluk veya bilimsel geçerlik teminatı verilmemektedir...

solaklık geni bulundu

August 1st, 2007

 

Gene for Left-Handedness Found

Solaklık Geni Bulundu...

[Manşet kısaltması: "has been found" --------> "found"]

Scientists have discovered the first gene which appears to increase the odds of being left-handed. The Oxford University-led team believe carrying the gene may also slightly raise the risk of developing psychotic mental illness such as schizophrenia.

 

gene /Cİ:N/ = gen... genie /Cİ:-ni:/ = cin (içki değil, cin-peri tayfasından. -- Çoğulu: genies veya genii)... "the first gene" = Demek ki aynı işlevi taşıyan başka genler daha bulacaklarını da düşünüyorlar... "appears to increase" = (solak olma olasılığını)arttırır gibi olduğu / arttırmakta olduğu görülüyor / düşünülüyor -- herhalde/galiba arttırıyor... the odds of = şansını / olasılığını... ["sıradışı ve küçük ihtimal" kavramından]... left-handed, left-handedness X right-handed, right-handedness = solak, solaklık, sağak, sağaklık...  handedness = el tercihi gösterme (insan türüne özgü, evrimde çok önemli bir özellik)... ambidexterous / ambidextrous/ÆM-bi-DEKS-trıs/ = her iki elini de aynı ustalık / beceriklilikle kullanabilen; isim hali: ambidexterity /ÆM-bideks-TE-riti/... believe carrying = "believe that carrying .........etc" şeklinde yorumlayınız: "believe" fiilinin nesnesi olarak "that" bağlacı ile kurulan bir isim-cümlecik başlıyor... slightly /SLAYT-li/ = az miktarda, küçük derecede... to raise (raised - raised) = arttırmak... [X to rise (rose - risen) = artmak]... illness = Başında "article -- a/an" olmamasına rağmen tekil kullanım burada doğrudur. Çoğul kullanım da aynı derecede doğru olurdu. Bunu nedenleri burada açıklayamayacağım ölçüde çapraşık bir konu... Sadece yanlış olmadığına dikkatinizi çekmek istedim.

Çalışma önerisi: Şu sözcüklerin anlamını sözlükten bulunuz: dexterity, ambivalent, ambiguous... Ayrıca sözlükte "-ambi" öneki ile başlayan işinize yarayabilecek başka sözcükler de belirleyiniz ve bu öneki bilgi dağarcığınıza mal ediniz.

 

India Eyes Tree Planting Record

Hindistan Gözünü Ağaç Dikme Rekoruna Dikti... Gözü Rekorda...

[Bakıyor... Süzüyor... "to eye" şeklindeki fiil kullanımına dikkat ediniz. İngilizce'nin en beğendiğim ifade olanaklarından birisidir; punduna getirip hertürlü ismi fiil olarak da kullanabilirsiniz -- Alışılmamış kullanımlarla çok şiirsel anlatımlar elde edilebiliyor. "To eye" ise olağan bir ifadedir.]

The Indian state of Uttar Pradesh is attempting to set a world record by planting 10 million trees in a single day on Tuesday. Officials say the plantings are designed to raise awareness of the need to protect the environment. In all, 10,266,736 saplings will be planted at 9,320 sites across Uttar Pradesh's 70 districts.

In 2006, nearly a million trees were planted in a three-day event.

The record stands at 852,587 trees, planted in 6,284 locations in Tamil Nadu state in 2006.

 

tree planting = ağaç dikme... to set a record = rekor kırmak, rekor tesis etmek... to raise awareness = bilinci arttırmak... in all = toplam...

 

A Tight Schedule Awaits Parliament

Meclis'i Yoğun bir Program Bekliyor

[tight /TAYT/ = sıkı; gevşek veya bol olmayan... Tersi "loose" /LU:S/ = gevşek... Fiiller: to tighten X to loosen = sıkılamak X gevşetmek... Peki, bu sözcük Türkçe'ye girmiş midir? Pek tabii... Örneğin bendeniz, tayt giyen ile mini etek giyen cins-i lâtifler arasında bînamaz...]

Turkland enters a new phase from now until the end of September, when a new president, a new speaker of Parliament, a new government and new ministers will be elected.

The Supreme Election Board (YSK) convened yesterday and discussed the latest appeals filed regarding the results. The head of the YSK, Muammer Aydın organized a press conference to announce the results and the number of seats political parties received.

 

schedule /ŞE-cuıl/ = program, zamanlama takvimi / çizelgesi... (the) Speaker (of the Parliament) = Meclis Başkanı... minister /-nistı/ = bakan... to convene /kın-Vİ:N/ = toplanmak, toplantı yapmak amacıyla bir araya gelmek... appeal /ı-PİIL/ = (burada) başvuru (üst mahkemeye, vs)... regarding = konusunda, ilişkin olarak...

 

Velox on Air in Çeşme

Velox Çeşme'de Faaliyete Geçti

İzmir's well-known nightclub Velox opened its doors in June in Çeşme's Aya Yorgi cove for the summer season. Çeşme -- a favorite spot for İzmir's high society to hang out -- boasts an indigenous population of 20,000, which swells closer to 300,000 during the summer months.

 

cove /KOUV/ = koy... spot = (burada) mahal, yer... to hang out = "takılmak", bir yerin müdavimi olmak... to boast (of) /BOUST/ = böbürlenmek, aşırı övünmek... (burada: "sahip olmak"... indigenous /in--cinıs/ = yerlisi, endojen... to swell = şişmek... Çeşme -- ...... -- = tire ile ayrılan bu tür ifadeleri parantez içinde verilen birer açıklama olarak değerlendiriniz...

----------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Yalçın İzbul

Browse our free Internet publications:
Ücretsiz İnternet yayınlarımıza bir göz atınız, derim...

http://www.ingilizce-ders.com

--------------------------------------------------------

Süper İngilizce Eğitim Setimiz -- Bilgi için tıklayınız:

http://www.ingilizce-ders.com/gunes-dil/mesaj.htm

kanarya adaları

August 2nd, 2007

 

Canary Islands on Fire

Kanarya Adaları Alevler İçinde

Five days of forest fires on the Canary Islands have caused widespread damage and forced thousands of people to leave their homes. So far, up to twelve thousand people have had to leave their homes and take refuge in the town of Mogan.

Some of the fires have now been brought under control, but those earlier evacuated from their homes now come back only to find their homes burnt down to cinders.

 

forest fire = orman yangını... widespread damage = yaygın / geniş boyutlu hasar / zarar ziyan... to force smb to do sth = bir kimseyi birşey yapmağa mecbur bırakmak, zorla yaptırtmak... so far = şu ana değin, bugüne değin... up to a thousand = bine varan, neredeyse bin, bin kadar çok... "have had to leave" = "have to" = zorunda olmak, zorunda kalmak yerdımcı fiilinin present perfect kullanımı... "Evlerinden ayrılmak zorunda kaldılar / kalmış bulunuyorlar... to take refuge (in) /REF-yu:c/ = sığınmak; medet umarak oraya gitmek... [refugee /REF-yu:ci/ = mülteci, kaçıp sığınan... to bring under control = "kontrol altına almak"... Buradaki tense : present perfect passive... those evacuated = those people who had been evacuated; those people who were evacuated [kısaltılmış sıfat-cümlecik; bu tür participle kullanımlarını mutlaka öğrenmeniz gerekiyor]... cinders /SİN-dırz/ = sönmüş korlar, yanma sonunda oluşan cüruf... to be burnt down to cinders = yanıp kül olmak, tamamen yanıp yerle bir olmak...

only + mastar (infinitive) şeklinde çoğu zaman bağlamdan çıkarsamak zorunda olduğunuz yapı... Bu ilginç kullanım için Eğitim Seti'mizde verdiğim açıklamayı aşağıya aynen alıyorum:

 20  He survived the plane crash only to die in a car accident.  Uçak kazasından kurtuldu ama bir araba kazasında öldü.

 21  He returned to the place (only) to learn that it had been sold to another firm. Oraya döndü, ama başka bir şirkete satılmış olduğunu öğrendi.

ÇOK ÖNEMLİ NOT: "Only + mastar" ile kurulan bu yapıya dikkatinizi çekmek isterim. (Daha da kötüsü, "only" bazen düşürülebilir, kullanılmayabilir de)... Hernekadar mastarlar amaç belirtmek için kullanılıyorlarsa da, burada "araba kazasında ölmek için" çevirisinin geçerli olmayacağı açıktır. Bu yapıyı tümcenin gelişinden anlamak zorundasınız ve Türkçe'ye çevirisi genelde "......, ama ...." şeklinde yapılır. İşte başka örnekler:

Many would-be investors go into business with great expectations only to watch helplessly as their capital becomes smaller and smaller. Pekçok sözde (would-be = "olacaktı ama olamadı") yatırımcı büyük umutlarla iş hayatına atılırlar, ama sermayelerinin küçülüşünü umutsuzlukla seyretmekten başka birşey yapamazlar...

I hate running to the station to catch a train only to find out that it has been taken off service. Tireni yakalayacağım diye istasyona koştur, sonra da hizmetten kaldırıldığını öğren: Tam nefretlik bir durum!...

NOT: Ne var ki, aşağıdaki "if only" yapısını bununla karıştırmayınız:

It is well worth visiting these secluded islands if only to watch the magnificent sunsets. Bu ücra adaları ziyaret etmek, sırf şahane günbatımlarını seyir için bile olsa değer...

Çalışma önerisi: Google'da çift tırnak içinde "only to find" anahtar sözcüğü ile araştırma yapınız; karşınıza çıkacak binlerce cümleden seçerek anlamı irdeleyiniz.

 

Energy Crisis at Turkland's Doorstep

Enerji Krizi Türkiye'nin Kapısına dayandı

["doorstep"= kapının eşiği]

Officials say the spread of power cuts throughout the country is imminent given that the current energy production fails to meet overall public consumption. They warn power cuts will have catastrophic impacts on the country’s fragile economy.

 

officials = yetkililer... [Fakat, "official" sözcüğünün ayrıca bir sıfat olarak "resmî" anlamında kullanılabildiğini de unutmayınız... Bir "office" (=mevki) sahibi iseniz, tabii ki siz bir "yetkili" olursunuz; arzularınız da tabii ki "resmîyet" kazanır, yaaaa!... power cut = elektrik kesintisi... imminent /İ-minınt/ = kısa bir süre sonra gerçekleşmesi beklenen; kısa bir süre içinde vuku bulması kaçınılmaz... ... overall = toplam... impact /İM-PÆKT/ = "etki" (vurup/çarpıp izini bırakmak kavramından)... fragile = kırılgan, pek narin... Brit okunuş: /FRÆ-cayl/ ; ABD, /FRÆ-cıl/

given that = "......... olduğu gerçeği karşısında"; "elimizdeki durum böyle-böyle olduğuna göre"; "........ olması durumunda"... Bu yapıyı da burada ayaküstü açıklamak pek mümkün değil. Lütfen kalıp halinde not ediniz, ve görünce tanımağa çalışınız. Üstüne üstlük, varyasyonları en az kendisi kadar dehşetengiz olabilir veya olmayabilir. İşte size birkaç örnek:

Given the fact that none of the participants understood English, you should have brought along an interpreter to do simultaneous translation for them.

She should be able to do it, given the chance.

Three coins are tossed. Given that one of the 3 coins turns up head, what is the probability of getting all 3 heads?

Find the equation of a line given that you know two points it passes through.

----------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Yalçın İzbul

Browse our free Internet publications:
Ücretsiz İnternet yayınlarımıza bir göz atınız, derim...

http://www.ingilizce-ders.com

--------------------------------------------------------

Süper İngilizce Eğitim Setimiz -- Bilgi için tıklayınız:

http://www.ingilizce-ders.com/gunes-dil/mesaj.htm

solaklık konusunun sonu

haber-endeks     haber-002

Dostlarınızın e-mail adresini göndererek Grubumuza üye kaydettirebilirsiniz. Sizden bir armağan olduğu kendilerine iletilecektir. susannah@ingilizce-ders.com

solaklık HABER haberler

Solaklık Geni  Hindistan Gözünü Ağaç Dikme Rekoruna Dikti... Gözü Rekorda... Türkçe haberler, ingilizce haberler, aktüalite, dünyadan haberler Kanarya adaları dünya haberleri; solaklık, solaklık geni, hindistanda, ağaç dikme, ağaç dikme rekoru, çeşme eğlence hayatı yardımcı kaynak

kanarya HABERadaları

 

 Site Anasayfa       İzbul's Almanack       Bilmece/Bulmaca       Çeşitli testler       Başka Kaynaklardan

  E-Kitap         Eğlence-Okuma         Dergi Ekleri         Eski Sayılar         Fıkralar         Gramer Testleri

  Karikatür      Dersler      Okuma Parçaları      Testler      Sınıflandırılmış Testler      Gözlem ve Notlar

 İnternet Kaynakları        Çocuk Siteleri         Alıntı Testler         Özdeyişler        Sitemizden Seçmeler

  Seviye Tespit        Komik Kelimeler       Konuşma Dili       Yardımcı Başvuru       Yeni Dizi

 Sözcük Testleri       Püf Noktaları       Komik Haberler       Atasözleri       Ekler ve Kökler