TÜRKLER İÇİN İNGİLİZCE

GÜNCEL, PRATİK

haber

dünyadan haber WORLD NEWS yurt haberleri DOMESTIC NEWS

DÜNYADAN VE YURTTAN HABERLER

Pratik ve Güncel İngilizce Çalışmak İsteyenler İçin

Doç. Dr. Yalçın İzbul

haberler

News -- 002

 

haber HABER haberler

İngilizce yardımcı kaynak olarak yurttan ve dünyadan haberler; haber, haberler, Türkçe haberler, ingilizce haberler, aktüalite, dünyadan haberler; açıklamalı yurt ve dünya haberleri; yurt haberleri, yurttan haber, yurttan haberler, haberci, haberciler, haber bülteni, ingilizce yardımcı kaynak

haber HABERhaberler

 

haber

All passages are subject to modification in keeping with this E-zine's TESL (teaching of English as a second language) policies or general humouristic approach. Factual or scientific validity is not guaranteed... Yayınlanan bütün pasajlarda E-Dergimizin İngilizce öğretim anlayışı veya genel mizahi yaklaşımı çerçevesinde değişiklik yapılabilir. Olayların aslına uygunluk veya bilimsel geçerlik teminatı verilmemektedir...

haberler

August 3rd, 2007

 

A Bridge over the Mississippi River Collapses

Misisipi Nehri Üzerinde Bir Köprü Çöktü

[Unutmayınız: "Taze" olaylar için Present Tense kullanılması manşetlere özgüdür]

US emergency teams are searching for bodies a day after a bridge over the Mississippi river collapsed, killing a number of people. At least four people are confirmed dead with up to 30 missing. US officials are not linking the collapse to terrorism.

Minnesota Governor Tim Pawlenty ordered an immediate inspection of all bridges in the state with similar designs. He said the bridge was last inspected in 2006 and no significant structural problems were found.

Mr Pawlenty said the collapse was a "catastrophe of historic proportions".

 

emergency teams /i-MÖ:-cınsi-Tİ:MZ/ = acil durum ekipleri... body /BA-di/ = (burada) ceset... to collapse /kı-LÆPS/ = çökmek, olduğu yere yığılmak... "killing" = burada, "and it/this killed" cümlesinden kısaltma yapısı...

Kimse kusura bakmasın: Participle'lar ile yapılan kısaltılmış cümle formlarını şıppadanaktan tanıyacak ve kullanabilecek düzeye gelmedikçe İngilizce'de bir yerlere ulaşamazsınız... Ve bu yapıları en iyi şol bencileyin çırpınan hocanızın Eğitim Seti'nden öğrenebilirsiniz...

a number of (people, things, etc) = bir dizi; üç-beş veya yedi-sekiz (insan, şey, vs)... at least = en azından, hiç olmazsa, asgarisi... "are confirmed dead" = "ölmüş oldukları doğrulandı/doğrulanıyor"... to link = bağlantılandırmak, ilişikilendirmek... missing = kayıp...
[ÖRNEK: the casualties /-juılti:z/ (zayiat) = the dead + the wounded + the missing (ölüler, yaralılar ve kayıplar)]...

governor = "vali"... "ordered an immediate inspection ......etc" = "eyaletteki benzer dizaynda bütün köprülerin acilen denetlenmeğe başlanmasını emretti"... "no significant structural problems were found" = "hiçbir önemli (=kayda değer) yapısal sorun bulunmamıştı"... "catastrophe of historic proportions" = tarihsel boyutlarda bir felaket, tarihe geçecek bir felaket...

 

Practical Tips for "Thirsty" Ankara Residents

"Susamış" Ankara Halkı için Pratik Öğütler

["tip" = ipucu, tavsiye, "tiyö"... "resident" = bir yerde daimi oturan, "mukim"]

The long-dreaded water cuts started in the capital. The city is divided into two zones, with each zone receiving water at intervals of 48 hours.

Drinking water should be kept in glass containers instead of plastic ones and protected against exposure to the sun. Water tanks should be cleaned and chlorinated, say experts

The Greater Ankara Municipality plans to bring water from the Kızılırmak river in five months.

 

long-dreaded /DRE-did/ = beklentisiyle uzun zamandır korkulan... [dread /DRED/ = aşırı korku... dreadful = dehşetengiz, pek kötü, pek korkunç...] "with each zone receiving... etc" = "with" bağlacını "olmak üzere / olacak şekilde" şeklinde çeviririz: "herbiri 48 saat aralıklarla su almak üzere, alıyor şekilde...

interval /İN-tıvıl/ = zaman aralığı, araya giren zaman, verilen zaman arası... drinking water = içme suyu... container = kab, mahfaza... exposure to the sun /iks-POU-jı/ = güneşe maruz kalma... the Greater Ankara Municipality = Ankara Büyükşehir Belediyesi...

haber
"The greater Ankara Municipality" veya "Ankara Greater Municipality" veya "the Greater Municipality of Ankara" gibi deyimlemeler, biz Türklerin bir icadı ve İngiliz diline bir katkımız gibi görünüyor. Kaynağını veya nedenini açıklayamayacağım. Ama itiraf etmeliyim ki, bu defa cuk oturtmuşuz... "The greater London Authority" veya "the greater London area" gibi kullanımlar olağandır. Fakat, ***"London/Washington Greater Municipality" veya ***"the Greater Municipality of London/Washington" hiç işitilmez. "The greater London Municipality" deyimlemesine ise bir çuval pirinçte ancak bir-iki kere rastlanabilir.

----------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Yalçın İzbul

Browse our free Internet publications:
Ücretsiz İnternet yayınlarımıza bir göz atınız, derim...

http://www.ingilizce-ders.com

--------------------------------------------------------

Süper İngilizce Eğitim Setimiz -- Bilgi için tıklayınız:

http://www.ingilizce-ders.com/gunes-dil/mesaj.htm

haber

August 6th, 2007

 

European Heatwaves "Have Doubled"

Avrupa'daki Sıcak Dalgaları İki Katına Çıkmış Bulunmaktadır

[Süresi mi? Sayısı mı? Bunu ancak pasajdan anlayabileceğiz.]

The duration of heatwaves in Western Europe has doubled since 1880, a study has shown. The authors of the research also discovered that the frequency of extremely hot days has nearly tripled in the past century.

The heatwave experienced by Europe in 2003 had major adverse socio-economic and environmental effects. Thousands of elderly people died. Forests were devastated by fire, water ecosystems were strained, and the total mass of Alpine glaciers shrank by 10%.

The authors say we can expect extreme weather events like this to occur more frequently in future.

 

duration = süre... heatwave = "sıcak dalgası"... to double = iki katına çıkmak veya çıkarmak... to triple = üç katına çıkmak veya çıkarmak... to quadruple = dört katına çıkmak veya çıkarmak...

Bir de şu açıdan bakalım: twins = ikizler... triplets = üçüzler... quadruplets = dördüzler... quintuplets = beşizler... sextuplets = altızlar... Peki, "yedizler" için bir sözcük yok mu? Va--a--ar... Tavşan!!

adverse effect = olumsuz etki, ters etki, "aksi tesir"... "elderly people" = "old people" demek epice soğuk ve zalimce kaçtığı için, onun yerine kullanılan daha yumuşak bir deyimleme... to devastate /DE-vıs-TEYT/ = mahfetmek, çok büyük tahribata uğratmak... to strain = gücünü zorlamak, büyük baskı altında tutarak zorlanmasına neden olmak... [yukarda edilgen çatıda kullanılıyor]... glacier /GLÆ-siı/ = buzul... to shrink = büzüşerek, kendi içine doğru çekilerek küçülmek... "shrunken head" = Amazon kafatası avcılarının, "büzüştürüp" (kemiklerini çıkararak) boyunlarına astıkları düşman kafatasları... "headshrinker" = psikiatrist!!

 

No Water, No Rafting

Su Yoksa, Rafting de Yok

Officials say the spread of power cuts throughout the country is imminent given that the current energy production fails to meet overall public consumption. They warn power cuts will have catastrophic impacts on the country’s fragile economy.

 

to identify with = kendisini onunla tanımlamak ve özdeşleştirmek... to affect = [fiil] etkilemek... effect = [isim] Türkçe'ye genellikle "etki" kavramıyla çeviri verir. Aslında, "cause and effect" = "sebep ve sonuç" tanımlamasında gördüğümüz anlamı taşır... drought /DRAUT/ = kuraklık... insufficient = yetersiz... rainfall = (yağmur şeklinde) yağış... [Her türlü "yağışı" kapsayan sözcük: precipitation]... dam /DÆM/ = baraj... to reduce by half = yarıya indirmek... ["by a half" veya "by one-half"; bunlar da işitilebilir]... at the sight of = görünce, manzarası karşısında [buradaki "manzara" "güzel manzara" anlamındaki "manzara değil, tabiatıyla]... riverbed = nehir yatağı... Köyceğiz district administrative office = Köyceğiz Kaymakamlığı... representative = temsilci... ***"irrigation unions" = "Sulama Birlikleri" -- İngilizce'de tuhaf bir kavram oluşturan bu deyimlemenin, bizim kuruluşlar ve basınımız tarafından İngilizce'ye bir armağan olduğu anlaşılıyor!!... [Bildiğim bir konu değil, ama şu tür deyimlemeler geçerli olabilir: (federation/confederation of) irrigation associations/agencies/bodies...etc -- USA veya Brit. sistemini bilenler bize yazıp aydınlatırlarsa sevinirim.]

Herşey iyi güzel de, şu "rafting" sözcüğüne bir karşılık bulamaz mıydık? Aslında, "raft" = "sal" (=basit taşıt aracı) demek olduğuna göre, "sallama" çok iyi bir karşılık olurdu, ama bizim çok ciddi dil polisleri tarafından kabule şayan görülmez diye korkuyorum...

Bir de, "dam authorities" yazmakta ne derece zorlandığımı bilemezsiniz... Elim hep şunu yazmağa kayıyor: DAMNED AUTHORITIES!!

----------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Yalçın İzbul

Browse our free Internet publications:
Ücretsiz İnternet yayınlarımıza bir göz atınız, derim...

http://www.ingilizce-ders.com

--------------------------------------------------------

Süper İngilizce Eğitim Setimiz -- Bilgi için tıklayınız:

http://www.ingilizce-ders.com/gunes-dil/mesaj.htm

haberler

haber-001     haber-endeks     haber-003

Dostlarınızın e-mail adresini göndererek Grubumuza üye kaydettirebilirsiniz. Sizden bir armağan olduğu kendilerine iletilecektir. susannah@ingilizce-ders.com

haber HABER haberler

İngilizce yardımcı kaynak olarak yurttan ve dünyadan haberler; haber, haberler, Türkçe haberler, ingilizce haberler, aktüalite, dünyadan haberler; açıklamalı yurt ve dünya haberleri; yurt haberleri, yurttan haber, yurttan haberler, haberci, haberciler, haber bülteni, ingilizce yardımcı kaynak

haber HABERhaberler

 

 Site Anasayfa       İzbul's Almanack       Bilmece/Bulmaca       Çeşitli testler       Başka Kaynaklardan

  E-Kitap          Eğlence-Okuma       Dergi Ekleri         Eski Sayılar         Fıkralar         Gramer Testleri

  Karikatür      Dersler      Okuma Parçaları      Testler      Sınıflandırılmış Testler      Gözlem ve Notlar

 İnternet Kaynakları        Çocuk Siteleri         Alıntı Testler         Özdeyişler        Sitemizden Seçmeler

  Seviye Tespit        Komik Kelimeler       Konuşma Dili       Yardımcı Başvuru       Yeni Dizi

 Sözcük Testleri       Püf Noktaları       Komik Haberler       Atasözleri       Ekler ve Kökler