TÜRKLER İÇİN İNGİLİZCE

GÜNCEL, PRATİK

haber

dünyadan haber WORLD NEWS yurt haberleri DOMESTIC NEWS

DÜNYADAN VE YURTTAN HABERLER

Pratik ve Güncel İngilizce Çalışmak İsteyenler İçin

Doç. Dr. Yalçın İzbul

haberler

News -- 004

 

haber HABER haberler

İngilizce yardımcı kaynak olarak yurttan ve dünyadan haberler; haber, haberler, Türkçe haberler, ingilizce haberler, aktüalite, dünyadan haberler; açıklamalı yurt ve dünya haberleri; yurt haberleri, yurttan haber, yurttan haberler, haberci, haberciler, haber bülteni, ingilizce yardımcı kaynak

haber HABERhaberler

 

haber

All passages are subject to modification in keeping with this E-zine's TESL (teaching of English as a second language) policies or general humouristic approach. Factual or scientific validity is not guaranteed... Yayınlanan bütün pasajlarda E-Dergimizin İngilizce öğretim anlayışı veya genel mizahi yaklaşımı çerçevesinde değişiklik yapılabilir. Olayların aslına uygunluk veya bilimsel geçerlik teminatı verilmemektedir...

haberler

August 13th, 2007

 

Astronauts Inspect Shuttle Damage

Astronotlar Mekikteki Hasarı İncelediler

[Unutmayınız: "Taze geçmiş" olaylar için Present Tense

kullanılması manşetlere özgüdür.]

Astronauts from the US space shuttle Endeavour are examining the damage in its heat shield, sustained during take-off from Cape Canaveral on Wednesday. The astronauts are using the shuttle's robotic arm, tipped with a laser and a camera, to determine the exact size and depth of the damage.

Nasa experts on Earth detected the damage as the vessel docked with the International Space Station (ISS). Three-dimensional images and other information collected will be sent back to mission control in Houston for engineers to study, Nasa said.

 

space shuttle = uzay mekiği... endeavour /en-DE-vı/ (telaffuza dikkat: tek-DÜM-tek düzeninde) = çaba... (to endeavour = çaba göstermek)... heat shield = ısı kalkanı... to sustain damage, to sustain an injury = hasar almak, bir yaralanmaya maruz kalmak... [Burada "which was sustained" edilgen yapısından kısaltma]... take-off = havalanma... "tipped with a laser and a camera" = "ucunda bir lazer ve bir fotoğraf makinesi bulunan"... to determine /di-TÖ:-min/ = belirlemek, saptamak... [Telaffuza dikkat: tek-DÜM-tek düzenindedir. "ditör-MAYN" filan gibi garip şekillerde okuyanın ağzına biber sürünüz; bi daha yapmasınlar]... to detect = varlığını, izini belirlemek, izini sürerek belirlemek -- "detective" (dedektif)'lerin yaptığı gibi... vessel /VES-ıl/ = tekne... to dock = yanaşıp "kilitlenmek"...

 

Embassies Find Their Own Way to Tackle Water Scarcity

Su Kıtlığının Üstesinden Gelmek için Büyükelçiliklerden

Herbiri Kendi Yolunu Buluyor

[scarcity /SKÆ:-siti/ = ender bulunurluk, az rastlanırlık; "scarce" kökünden]

The water shortages afflicting the Turkish capital inconvenienced not only Ankara residents but foreign missions here as well. Embassies are not in a more privileged situation and are suffering from water cuts just like ordinary citizens.

But embassy staff are taking practical measures in order to minimize the negative impacts of water scarcity. For example, the British and U.S. Embassies stopped watering their gardens since the water cuts were announced early this month.

 

shortage /ŞO:-tic= yetersizlik, yetmezlik ("kısa düşme, kısa gelme" kavramından)... to afflict = (hastalıklar, zor durumlar için) etkiliyor olmak, başına gelmek... to inconvenience /inkın-Vİ:-niıns/ = rahatsızlık vermek, zor durumda bırakmak... privileged = ayrıcalıklı, imtiyazlı... "are not in a more privileged situation" = daha ayrıcalıklı bir durumda değiller... staff = personel... to take practical measures = pratik önlemler almak... to water the garden = bahçeyi sulamak...

----------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Yalçın İzbul

Browse our free Internet publications:
Ücretsiz İnternet yayınlarımıza bir göz atınız, derim...

http://www.ingilizce-ders.com

--------------------------------------------------------

Süper İngilizce Eğitim Setimiz -- Bilgi için tıklayınız:

http://www.ingilizce-ders.com/gunes-dil/mesaj.htm

haber

August 14th, 2007

 

Pakistan Marks 60th Anniversary

Pakistan 60. Yıldönümünü Kutluyor

Celebrations are under way across Pakistan to mark the 60th anniversary of independence from Britain and the creation of the country. Fireworks lit up the sky and crowds filled the streets as clocks struck midnight in the capital, Islamabad.

Pakistan is holding celebrations throughout Tuesday, while India marks independence one day later.

 

to mark = (bu tür bağlamlarda) kutlamak... anniversary /Æ-ni-VÖ:-sıri/ (telaffuza dikkat: TEK-e-DÜÜM-tek-e düzeninde) = yıldönümü... to be under way = başlanılmış ve devam ediyor olmak... across = "bir ucundan bir ucuna"... independence /indi-PEN-dıns/ (telaffuza dikkat: teke-DÜM-tek düzeninde) = bağımsızlık... fireworks = havai fişek(ler)... to light up = ("up" bir "pekiştirici") baştan başa boydan boya ışıtmak, pırıl pırıl aydınlatmak... as the clocks struck midnight = saatler geceyarısını vururken (to strike - struck - struck)...

----------------------------------------------------------------------


Did you know that you can find on our Website the most detailed English-Turkish list on the Internet (with pronunciation notes) of "Countries, Nationalities, and Languages" ? İnternet'te mevcut ve olabilecek İngilizce-Türkçe en ayrıntılı ve telaffuzlu "Ülkeler, Milletler, Diller" çizelgesini Websitemizde bulabileceğinizi biliyor muydunuz?

http://www.ingilizce-ders.com/ingilizce-ders/almanak/milletler-diller.htm

----------------------------------------------------------------------

 

Fish Trade between Greece and Turkland

Yunanistan ve Türkiye arasında Balık Ticareti

Fish trade between Greece and Turkland has been going on for over a decade unbeknownst to consumers. At the end both sides are eating fish from the Aegean, but prohibitions on either side of the seas force sea tradesmen to look for fish on "the other side".

Last week, Hüsnü Tavşan imported five tons of sardines from the Greek island of Lesbos. That was not the first time fish from Greece ended up on Turkish plates. According to the fish tradesman Tavşan fish trade between the two countries has been going on for years and since Greeks consume more fish than Turks, it is usually fish from Turkish seas that end up in Greek kitchens.

 

unbeknownst to = tarafından bilinmeksizin... (Daima kısa ve öz anlatımlar peşinde olan gazetecilik diline "cuk" oturuyor; fakat "eski dilden" bir ifade olup, punduna getiremedikçe günlük dilde kullanmayınız)... consumers /kın-SYU-mız/ (telaffuza dikkat: tek-DÜM-tek düzeninde) = tüketiciler... at the end = "netice itibarıyla"... prohibition /pr@hi--şın/ (teke-DÜM-tek düzeninde) = yasak, yasaklama... to force = zorlamak, zorunda bırakmak... to end up = sonunda kendini orada veya o şekilde bulmak; sonu o olmak... since Greeks consume more fish than Turks = Yunanlılar Türklerden daha fazla balık tükettikleri için...

----------------------------------------------------------------------

because = since = as --- nedensellik ifade eden zarf-cümleciklerde, cümlecik başındaki bağlaç olarak: I didn't get much sleep last night because (= since, as) there was too much noise outside.

----------------------------------------------------------------------

"Lesbos" [Midilli] adasından gelen bütün balıklar "lesbian" mıdır? İngiliz dil/kültür sisteminde büyük ağırlığı olan klasik dönem dilsel/kültürel ayrıntılarını -- sıkılmadan, eğlenerek -- Websitemizden kazanabileceğinizi biliyor muydunuz?

http://www.ingilizce-ders.com/mitoloji/mitoloji-mitologya-mitolojisi.htm

----------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Yalçın İzbul

Browse our free Internet publications:
Ücretsiz İnternet yayınlarımıza bir göz atınız, derim...

http://www.ingilizce-ders.com

--------------------------------------------------------

Süper İngilizce Eğitim Setimiz -- Bilgi için tıklayınız:

http://www.ingilizce-ders.com/gunes-dil/mesaj.htm

haberler

haber-003     haber-endeks     haber-005

Dostlarınızın e-mail adresini göndererek Grubumuza üye kaydettirebilirsiniz. Sizden bir armağan olduğu kendilerine iletilecektir. susannah@ingilizce-ders.com

haber HABER haberler

İngilizce yardımcı kaynak olarak yurttan ve dünyadan haberler; haber, haberler, Türkçe haberler, ingilizce haberler, aktüalite, dünyadan haberler; açıklamalı yurt ve dünya haberleri; yurt haberleri, yurttan haber, yurttan haberler, haberci, haberciler, haber bülteni, ingilizce yardımcı kaynak

haber HABERhaberler

 

 Site Anasayfa       İzbul's Almanack       Bilmece/Bulmaca       Çeşitli testler       Başka Kaynaklardan

  E-Kitap          Eğlence-Okuma       Dergi Ekleri         Eski Sayılar         Fıkralar         Gramer Testleri

  Karikatür      Dersler      Okuma Parçaları      Testler      Sınıflandırılmış Testler      Gözlem ve Notlar

 İnternet Kaynakları        Çocuk Siteleri         Alıntı Testler         Özdeyişler        Sitemizden Seçmeler

  Seviye Tespit        Komik Kelimeler       Konuşma Dili       Yardımcı Başvuru       Yeni Dizi

 Sözcük Testleri       Püf Noktaları       Komik Haberler       Atasözleri       Ekler ve Kökler