TÜRKLER İÇİN İNGİLİZCE

GÜNCEL, PRATİK

haber

dünyadan haber WORLD NEWS yurt haberleri DOMESTIC NEWS

DÜNYADAN VE YURTTAN HABERLER

Pratik ve Güncel İngilizce Çalışmak İsteyenler İçin

Doç. Dr. Yalçın İzbul

haberler

News -- 012

 

haber HABER haberler

İngilizce yardımcı kaynak olarak yurttan ve dünyadan haberler; haber, haberler, Türkçe haberler, ingilizce haberler, aktüalite, dünyadan haberler; açıklamalı yurt ve dünya haberleri; yurt haberleri, yurttan haber, yurttan haberler, haberci, haberciler, haber bülteni, ingilizce yardımcı kaynak

haber HABERhaberler

 

haber

All passages are subject to modification in keeping with this E-zine's TESL (teaching of English as a second language) policies or general humouristic approach. Factual or scientific validity is not guaranteed... Yayınlanan bütün pasajlarda E-Dergimizin İngilizce öğretim anlayışı veya genel mizahi yaklaşımı çerçevesinde değişiklik yapılabilir. Olayların aslına uygunluk veya bilimsel geçerlik teminatı verilmemektedir...

haberler

December 5th, 2008

 

Road Chaos after Heavy Snow

Yoğun Karyağışı ardından Yollarda Kargaşa

Modified from The Guardian, December 5, 2008.

Heavy snowfall caused traffic chaos in the north yesterday as central and southern areas of England were deluged with rain.

heavy snowfall = yoğun karyağışı... as = ---ırkan, ---irken... deluge /DEL-yu:c/= devasa ölçekte yağmur veya su... to deluge = dev boyutlarda su tabakası ile kaplamak... NOT: Genellikle edilgen yapıda kullanılır: to be deluged (with):  "The town was deluged when the river burst its banks." NOT: Mecazi kullanım da olanaklıdır: "My mail-box has been deluged with messages from the group members."

Up to 30cm of snow fell in north-east England and south-east Scotland as a wet weather front from the Atlantic met cold air which has been sitting over the country.

wet weather front = yağmur cephesi, yağışlı cephe... sitting over the country = ülkenin üstünde çöreklenmiş oturan...

The Met Office warned that there were frosty and icy surfaces in many northern and central areas. Leeds airport was badly affected, with 13 flights cancelled.

the Met Office = Meteoroloji Dairesi... frosty and icy surfaces = donmuş ve/ya buzlu yüzeyler... affected = etkilenmiş durumda...

Lancashire police urged drivers to travel prepared with enough fuel for their journeys. A spokesman said that warm clothing was absolutely essential as "even routine journeys can spell disaster if you are caught out by bad weather".

to urge /Ö:C/ = acil ve önemlidir çağrısında bulunmak = dünyanın... to spell disaster = felaket anlamına gelmek, felaket potansiyeli taşımak...

The army was mobilised to rescue 70 people trapped in their vehicles by heavy snow, and the police warned motorists in certain areas to only make necessary journeys. In parts of east Lancashire many cars had been abandoned by motorists earlier in the week.

to mobilise = seferber etmek, harekete geçirmek... to rescue /RES-kyu/ = kurtarmak, imdadına yetişmek... trapped = sıkışıp kalmış (fiziki veya mecazi olabilir)...

DİKKAT: to only make = "split infinitive" meselesi... "Mastarlar bölünemez" teranesi tutturanlara kulak asmayınız. Bal gibi bölünebiliyor. Fakat sınavlarda uyunuz: Sınavlarda dil polislerine ters düşmemekte yarar vardır...

Officers in Greater Manchester and Merseyside are warning drivers not to leave their cars running while they defrost them. There have been 20 vehicle thefts reported in Greater Manchester since Monday. People are tempted to leave their car engine running on a frosty morning while they keep nice and warm inside their house. However, it only takes a few seconds for a thief to steal a car when the keys have been left in the ignition.

Greater Manchester = Manchester ve "mücavir" alanları... to leave the car running = arabayı çalışır durumda bırakmak... to be tempted = cazip bulmak ("şeytan" tarafından kandırılmak)... ignition /ig--şın/ = 1. ateşleme; 2. marş düğmesi... to leave the key(s) in the ignition = arabanın anahtarını "üstünde" bırakmak...

Drivers are advised to stay in their vehicle when defrosting and if at any time they need to leave the car to make sure they lock it, remove any valuables and take the keys with them.

to make sure they lock it = kilitli bıraktıklarından emin olmaları; mutlaka kilitlemeleri... to remove any valuables = değerli eşyalarını yanlarına almaları, orada bırakmamaları... to take the keys with them = anahtarları yanlarına almaları, orada bırakmamaları...

Temperatures are expected to rise over the weekend.

Ignition key and lock (cylinder, slot, etc)

 

Doç. Dr. Yalçın İzbul

Browse our free Internet publications:
Ücretsiz İnternet yayınlarımıza bir göz atınız, derim...

http://www.ingilizce-ders.com

--------------------------------------------------------

Süper İngilizce Eğitim Setimiz -- Bilgi için tıklayınız:

http://www.ingilizce-ders.com/gunes-dil/mesaj.htm

 

haber

December 16th, 2008

 

Oil Falls Despite OPEC's Threats

OPEC'in Tehditlerine Rağmen Petrol Fiatları Düşüyor

OPEC is preparing to make what could be its biggest production cut... OPEC, (bugüne değin yapmış olduğu) en büyük üretim kesintisi olabilecek kesintiyi yapmaya hazırlanıyor. [İngilizce cümlede de "kesinti" sözcüğü iki kez geçiyor; fakat İngilizce bu sorunu, birincisinin yerine "what" sözcüğünü yerleştirerek çözüyor.]

Modified from http://news.bbc.co.uk/ , December 16, 2008.

  Oil prices briefly topped $50 a barrel on Monday before dropping almost $5 a barrel, despite threats of production cuts from oil producers' cartel OPEC.

to top = seviyesi üzerine çıkmak, daha yukarısında olmak... barrel /BÆR-(ı)l/= varil... drop almost $5 a barrel = varil başına neredeyse (= hemen hemen) 5 dolar düşmek... [İfade tarzı: "five liras a piece" = parça başına 5 lira; tanesi 5 lira]... production cut = üretim kesintisi...

  OPEC is meeting in Oran in Algeria, having delayed a production decision at an informal meeting earlier this month.

having delayed = (perfect participle ile zarf-cümlecikten kısaltma, "after they delayed/have delayed) geciktirmiş olaraktan, geciktirdikten sonra...

  Some members are keen to cut production by two million barrels per day to boost prices, which have slumped from a peak of $147 a barrel in July. In London, Brent crude for January fell 60 cents to $45.81.

to be keen on sth veya to be keen to do sth /Kİ:N/ = istekli, hevesli olma... to boost = (hızla ve kuvvetle) canlandırmak/arttırmak/yükseltmek... to slump = hızla azalmak, çöküşle azalmak... peak /Pİ:K/ = tepe, doruk, grafiğin tepe noktası... Brent crude for January = Ocak teslim Brent ham petrolü...

  OPEC's biggest previous cut in production was in April 1999 when it cut production by 1,716,000 barrels per day (bpd).

cut in production = production cut...

Sizeable Reduction

Önemli Derecede Azalma/Azaltma

  Prices are being depressed by falling demand for oil as the world's major economies slow and some of them go into recession.

to be depressed = baskı altında kalarak azalmak/düşmek... falling demand = düşen/azalan talep... go into recession = "resesyona" girmek...

  There were further signs of economic weakness on Monday, with the news that Toyota would indefinitely delay a new assembly plant in Mississippi as a result of the US car industry downturn.

there are further signs = başka işaretler de var, daha ileri boyutlarda işaretler de var... indefinitely = süresiz olarak, belli olmayan bir süre için... assembly plant = montaj fabrikası/tesisi... downturn = işlerin olumsuza/kötüye dönmesi, başaşağı gidiş (özellikle işyaşamı ve ekonomi terimi olarak kullanılır)...

  OPEC cut 1.5 million bpd at its last formal meeting in Vienna, Austria, in October, but prices continued falling regardless, and hit a four-year low of $40.50 a barrel on 5 December.

regardless = dikkate almaksızın, etkilenmeksizin, herşeye rağmen...

  "Everybody is supporting a cut," said OPEC president Chakib Khelil. Mr Khelil also confirmed that Opec's biggest exporter, Saudi Arabia, had already cut its own production by 8% in anticipation of the cartel's decision.

in anticipation of = beklentisi içinde; öyle olacağını düşünerek/umarak... to increase/cut by 8% = %8 arttırmak/azaltmak ["by" ilgeç kullanımına dikkat ediniz]...

 

----------------------------------------------------------------------

Süper İngilizce Eğitim Setimiz -- Bilgi için tıklayınız:

http://www.ingilizce-ders.com/gunes-dil/mesaj.htm

----------------------------------------------------------------------

haber

December 28th, 2008

 

Brown  Says  We  Need Dunkirk Spirit in 2009

Modified from The Observer

Prime Minister Gordon Brown has called on the British people to show the same patriotic and optimistic spirit that guided them though (sic.) second world war. He warned that 2009 will be a year of grave "danger", uncertainty and "enormous economic challenge".

though!! = Heyyt!! Yaşasın: The Observer'da hata yakaladım... "through the Second World War" olmalıydı. Bu da gösteriyor ki, "otomatic proofreading" yapıyorlar. Muhabirin yaptığı yanlışı yazı işleri de aynen atlamış...  grave danger = ağır/ciddi tehlike...  uncertainty = belirsizlik, emin olamayış...  enormous = çok büyük, kocaman...  challenge = yüzyüze gelinen ve aşılması gereken büyük güçlük; meydan okuyan şey...

In a New Year message heavy with Churchillian echoes, the prime minister insisted that he and his government will be the "rock of stability" upon which people can stand as the economy slides fast into the worst recession for a generation.

heavy with Churchillian echoes = Çörçilvari yankılarla dopdolu... "rock of stability" upon which people can stand = insanların üzerinde ayakta kalabileceği bir "istikrar kayası"... to slide fast = hızla kaymak...

"Today, the issues may be different, more complex, more global," Brown said. "And yet the qualities we need to meet them the British people have demonstrated in abundance before."

to meet = "karşılamak" burada "başa çıkmak, üstesinden gelmek" anlamında... in abundance = bol bol, sayısız kez veya miktarda... (Türkçe tıp terimlerindeki "abondan kanama" nereden geliyor? "abundand bleeding" (profuse)...

He said that he was confident that the British will one day look back on the economic crisis facing them today and remember it as another great challenge that was thrown Britain's way and that Britain met.

Serbest çevirisi: "Gün gelecek, Britanyalılar bugün yüzyüze oldukları ekonomik krize dönüp bakacak ve onu Britanya'nın yoluna fırlatılmış ve Britanya tarafından üstesinden gelinmiş bir başka büyük engel olarak hatırlayacaklardır.

He said that he was entirely focused on the three main challenges facing the world: the global economic downturn, the fight against climate change and the need to bolster international security. "It will be my unwavering focus to make the right decisions to build a Britain of hope and opportunity in a world of danger and uncertainty," he said.

to be entirely focused on = tam odaklanmış olmak... downturn = (özellikle ekonomi alanında kullanılan bir terim) işlerin bozulması, kötüye gidiş... to bolster (up) = hızla canlandırmak, arttırmak, destek olmak... unwavering = sarsılmaz, dirençli, gözünü kırpmadan... unwavering focus = asla gözümüzü ayırmadan odaklandığımız amaç...

 

----------------------------------------------------------------------

Doç. Dr. Yalçın İzbul

Browse our free Internet publications:
Ücretsiz İnternet yayınlarımıza bir göz atınız, derim...

http://www.ingilizce-ders.com

--------------------------------------------------------

Süper İngilizce Eğitim Setimiz -- Bilgi için tıklayınız:

http://www.ingilizce-ders.com/gunes-dil/mesaj.htm

haberler

haber-011     haber-endeks     haber-013

Dostlarınızın e-mail adresini göndererek Grubumuza üye kaydettirebilirsiniz. Sizden bir armağan olduğu kendilerine iletilecektir. susannah@ingilizce-ders.com

haber HABER haberler

İngilizce yardımcı kaynak olarak yurttan ve dünyadan haberler; haber, haberler, Türkçe haberler, ingilizce haberler, aktüalite, dünyadan haberler; açıklamalı yurt ve dünya haberleri; yurt haberleri, yurttan haber, yurttan haberler, haberci, haberciler, haber bülteni, ingilizce yardımcı kaynak

haber HABERhaberler

 

 Site Anasayfa       İzbul's Almanack       Bilmece/Bulmaca       Çeşitli testler       Başka Kaynaklardan

  E-Kitap          Eğlence-Okuma       Dergi Ekleri         Eski Sayılar         Fıkralar         Gramer Testleri

  Karikatür      Dersler      Okuma Parçaları      Testler      Sınıflandırılmış Testler      Gözlem ve Notlar

 İnternet Kaynakları        Çocuk Siteleri         Alıntı Testler         Özdeyişler        Sitemizden Seçmeler

  Seviye Tespit        Komik Kelimeler       Konuşma Dili       Yardımcı Başvuru       Yeni Dizi

 Sözcük Testleri       Püf Noktaları       Komik Haberler       Atasözleri       Ekler ve Kökler