SMS ABBREVIATIONS

"Kısa Mesaj" Sembol ve Kısaltmaları

 

Dearest Visitor,

WERV U BIN? PPL R starting to use SMS abbreviations all the time, OTOH not everyone understands what BCNU means. 2 SIT W/ SOM1 by MOB or email, SMS abbreviations R GR8.
:-) (quoted from http://www.askoxford.com )

In plain English: (Yani, herkesin anlayacağı İngilizce ile) Where have you been? People are starting to use SMS abbreviations all the time, on the other hand not everyone understands what "be seeing you" means. To stay in touch with someone by mobile or email, SMS abbreviations are great.
 

I have put together, by comparing several Internet sources, a collection of emoticons, acronyms and abbreviations that might come handy in your e-mail messages, SMS and online chatting in English -- but, whatever you do with them, please do not use them in your correspondence with me, for I am too old to start learning another "foreign" language...

As I'm sure you all know, in the world of the mobile phone, SMS stands for Short Message (or Messaging) Service and is the name given to the system that enables mobile phone users to send and receive text messages.

Abbreviations are used so that maximum use can be made of a limited space. The increasing popularity of SMS stems from the fact that messages are quick to write and can be a source of entertainment to both the sender and the receiving person.

It is to be noted that the same kind of language is becoming quite standard in Internet chat rooms, as well as in emails among close friends.


DUYGU SİMGELERİ

Emoticons:

 

 

SIGN

ENGLISH

TÜRKÇESİ

:-) smiling

gülümseme, gülümsüyorum; onaylıyorum, katılıyorum

:-D laughing

komik, gülüyorum

:'-) crying with joy

mutluluktan ağlıyorum

;-) winking; just kidding

şaka ediyorum, bak göz kırptım

:*) clowning; sending a kiss

şaka ediyorum, öpücüklerimi gönderirim

:( sad

üzgünüm, üzüldüm

:-< really sad

çok üzgünüm, çok üzüldüm

:-( frowning; boo hoo

hoşlanmadım, onaylamadım, kaşlarım çatıldı

:-|| angry

çok kızdım, gerçekten kızgınım

>:-< absolutely livid!!

felaket kızgınım, öfkemden kuduruyorum

:-V shouting

bağırma

|-O yawning

esneme, çok sıkıldım

 
 
:-# "My lips are sealed"

bu konuda ser veririm sır vermem

:-& tongue-tied

nutku tutulma, suçluluk veya hayret; veya ağız sıkılığı, sır vermeme

:Q what?

ne? neler? neyi? neleri?

:-0 wow!

üf be, deme yahu, harika

:-* Oops!

eyvah, eyvah! çam devirdim galiba; kaçıverdi ağzımdan

:-\ undecided

kararsızım

:-/ skeptical

bunu şüpheyle karşılıyorum, pek inanmıyorum

:* kisses

öpücükler

:-X a big wet kiss!

kocaman bir mucuk mucuk öpücük

(( )):** hugs and kisses

kucaklıyorum ve öpüyorum

 


 


Çetleşme ve Kısa Mesaj Kısaltmaları

IRC & SMS Acronyms & Abbreviations

 

 
SIGN ENGLISH TÜRKÇESİ
@ at yer bildiren -de, -da eki
AFAIK as far as I know bildiğim kadarıyla
ASAP as soon as possible olabilecek en kısa zamanda
ATB all the best bol şans dilerim, en iyisi olsun
B be "olmak" fiili
BBFN bye bye for now şimdilik alasmaladık, şimdilik eyvallah
BBL be back late(r) (daha) sonra döneceğim
BCNU be seeing you görüşelim, görüşmek üzere, buluşmak üzere
B4 before önce
BRB be right back hemen döneceğim
BTW by the way aklıma gelmişken, sırası gelmişken, bu arada
C see "görmek" fiili
CUL8R see you later daha sonra görüşeceğiz, (bir ara) görüşmek üzere
CYA see ya (=you) görüşürüz, görüşelim, hadi eyvallah
F2F face to face yüzyüze
F2T free to talk serbest ve konuşabilir durumda olmak
FYI for your information bilgin(iz)e sunarım; şunu bil(iniz) ki
GAL get a life kendine bir hayat oluştur, doğru dürüst yaşamağa başla, çık bu bunalımdan
GMTA Great Minds Think Alike büyük beyinler (zeki insanlar) benzer düşünür
GR8 great harika, çok büyük, kocaman
HAND have a nice day günün(üz) güzel geçsin
H8 hate nefret
IC I see anlıyorum, demek ki öyle
ILUVU I love you seni seviyorum
IMHO in my humble opinion naçizane fikrimce
JIC just in case hani olur da, ola ki
JK, J/K just kidding şaka ediyorum, ciddiye alma
KIT keep in touch teması koparmayalım, haberleşelim
KWIM know what I mean ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi?
L8R later daha sonra
LD long distance uzak mesafe, şehirlerarası
LOL lots of luck bol şans diliyorum
LOL laughing out loud gülmekten kırıldım/kırılıyorum
LTNS long time no see uzun zamandır görüşemedik
LY love you seni seviyorum
MOB mobile mobil, hareketli, seyyar, cep telefonu
MSG message mesaj, not
MYO mind your own business sen kendi işine bak, burnunu sokma
NE1 anyone herhangi bir kimse
NO1 no one hiçkimse
N/P, NP no problem sorun değil
NRN no reply necessary yanıt vermen(iz) gerekmiyor
OIC oh, I see hımm, görüyorum / anlıyorum, demek öyle ha
OTOH on the other hand öte yandan, ayrıca
PCM please call me lütfen beni ara (telefonla)
PLS please lütfen
PPL people insanlar, kişiler
ROTFL rolling on the floor laughing gülmekten yerlerde yuvarlanıyorum
RUOK are you okay? herşey yolunda mı? iyi misin?
SITD still in the dark hala öğrenmiş, anlayabilmiş, kavrayabilmiş değilim, bir bilgi edinemedim
SIT stay in touch teması koparmayalım, haberleşelim
SLM Muslim greeting İslami selam
SPK speak konuşmak
THKQ thank you teşekkür ederim
TTYL talk to you seninle konuşmak
TX, TNX thanks teşekkürler, sağol
U you sen, seni
UR, YR your senin
WAN2TLK want to talk? konuşalım mı? konuşmak, anlatmak ister misin?
WB welcome back döndüğüne sevindim
W/ with ile
WKND weekend haftasonu
WU what's up? sorun ne? ne(ler) oldu?
X kiss öpücük
XLNT excellent mükemmel, harika
XOXOX hugs and kisses kucaklıyorum, öpüyorum
YGBK you gotta be kidding herhalde şaka yapıyorsun; yeme şimdi bizi
2NITE tonight bu gece
3SUM, 4SUM threesome, foursome üçlü, dörtlü

 

 

 

 İzbul's Almanak: Anasayfa

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE

BUL/BİL     KAYNAKLAR     DERGİ EKLERİ     ESKİ SAYILAR

FIKRALAR     KARİKATÜR     KONUŞMA DİLİ     ÖZDEYİŞLER