İngilizce heceleme yanlışları spelling mistakes heceleme hataları common spelling errors. Heceleme testi: heceleme yanlışları, heceleme hataları, test, common spelling mistakes, spelling errors, Türk öğrenciler için, Türk öğrenciler için özel hazırlanmıştır. Heceleme testi.

SPELLING TEST -- 01

A Spelling Test Based on Observation

Designed Specifically for Turkish Students of ESL

ALL  LEVELS

 

Spelling can be one of the most challenging parts of your English study. Whether it is a school report or a business letter that you are writing, correct spelling is of utmost importance: If you do not want to trigger a negative impression upon the people you are writing to, you have to be a good speller.

Heceleme sorunları İngilizce çalışmalarınızın en çetin bölümlerinden birini oluşturabilir. İster bir okul ödevi ister bir iş mektubu yazıyor olunuz, doğru heceleme çok büyük önem taşır. Yazıştığınız kişiler üzerinde olumsuz bir izlenim tetiklemek istemiyorsanız, heceleme hatalarından uzak durmalısınız.

 

Please do not click the answer button before you have first deliberated on your own choice !!

Lütfen önce soruyu irdeleyerek kendi cevabınızı oluşturunuz.

READY... STEADY... GO !!

 
 

 

-- A --

 
absent   or   abscent ?      burada değil, yok
absense   or   absence ?      burada olmama, yokluk
accelerate   or   eccelerate ?      hızlanmak, hızlandırmak

accommodate   or   accommondate ?      sığdırmak, içine almak; içine yerleşmek / yerleştirmek

acquaintance   or   acquaintence ?      tanıdık (kişi)
adress   or   address ?      1. adres; 2. hitap etmek
adolesence   or   adolescence ?      erişkinlik (13-18 yaş)
anology   or   analogy ?      örnekseme, benzetme, kıyaslama
anonymity   or   anonymnity ?      anonimlik; kimliğini açıklamama
ananimous   or   anonymous ?      anonim; kaynağı bilinmiyor; kimliğini açıklamaksızın
anniversary   or   aniversary ?      yıldönümü
antelope   or   antilope ?      antilop
anthropology   or   antropology ?      antropoloji, insanbilim
apreciate   or   appreciate ?      takdir etmek, kadir bilmek
argument   or   arguement ?      1. tartışma; 2. savunulan tez
asassin   or   assassin ?      suikastçı
atlethics   or   athletics ?      atletizm
awkward   or   awkvard ?      iğreti, sakar, biçimsiz durum, vb

-- B --

 
baggage   or   bagagge ?      bagaj
balloon   or   baloon ?      balon
battalion   or   batallion ?      tabur
basically   or   basicly ?      temelde, temel olarak
beautiful   or   beautifull ?      güzel
beautifuly   or   beautifully ?      gayet güzel bir şekilde
begger   or   beggar ?      dilenci
believe   or   beleive ?      inanmak
believeable   or   believable ?      inanılır (= inandırıcı nitelikte)
bycicle   or   bicycle ?      bisiklet
boundaries   or   boundries ?      hudutlar, sınırlar
broccoli   or   brocolli ?      brokoli
burglar   or   burgler ?      hırsız (gizlice giren)

-- C --

 
calendar   or   calender ?      takvim
cafeteria   or   cafetaria ?      kafeterya
camafluage   or   camouflage ?      kamuflaj
canoeing   or   canoing ?      kano sporu
catagory   or   category ?      kategori, sınıf
cemetary   or   cemetery ?      mezarlık, kabristan
charecter   or   character ?      karakter
chauvanism   or   chauvinism ?      şovenizm
chimpanze   or   chimpanzee ?      şempanze
choreography   or   chareography ?      koreografi
collectable   or   collectible ?      koleksiyon değeri olan nesne
column   or   colunm ?      sütun
confortable   or   comfortable ?      rahat
committed   or   commited ?      1. c-----d suicide, murder, etc. ----- etti, işledi, vb; 2. kendini adamış, söz vermiş
conquorer   or   conqueror ?      fatih
consensus   or   concensus ?      fikir/görüş birliği
contemptuous   or   comtemptious ?      küçümseyici / aşağılayıcı
continuous   or   continious ?      kesintisiz, sürekli
convenient   or   convienent ?      uygun, kolaylık sağlayan
coolly   or   cooly ?      DİKKAT: "cooly" Asyalı vasıfsız işçilere verilen aşağılayıcı addır (ABD)
criticism   or   critisism ?      eleştiri

-- D --

 
daughter   or   doughter ?      kız evlat
deceive   or   decieve ?      hile veya yalancılıkla aldatmak
deceipt   or   deceit ?      hile, aldatı
declaration   or   decleration ?      genel duyuru
defensive   or   defansive ?      defansif, savunmaya dönük
democrasy   or   democracy ?      demokrasi
desiccate   or   dessicate ?      suyunu yitirerek kak durumuna gelmek / getirmek
desparate   or   desperate ?      1. çaresiz durumda; 2. çaresizlikten gözü dönmüş
developement   or   development ?      gelişme / geliştirme

    

ÇEŞİTLİ TESTLERE DÖNÜŞ            SİTE TEST ANASAYFASI

ANASAYFA        GRAMER        OKUMA        EĞLENCE        ALMANAK

KAYNAKLAR     FIKRA     KARİKATÜR     KONUŞMA      İSTER İNAN