İngilizce heceleme yanlışları spelling mistakes heceleme hataları common spelling errors. Heceleme testi: heceleme yanlışları, heceleme hataları, test, common spelling mistakes, spelling errors, Türk öğrenciler için, Türk öğrenciler için özel hazırlanmıştır. Heceleme testi.

SPELLING TEST -- 02

A Spelling Test Based on Observation

Designed Specifically for Turkish Students of ESL

ALL  LEVELS

 

Spelling can be one of the most challenging parts of your English study. Whether it is a school report or a business letter that you are writing, correct spelling is of utmost importance: If you do not want to trigger a negative impression upon the people you are writing to, you have to be a good speller.

Heceleme sorunları İngilizce çalışmalarınızın en çetin bölümlerinden birini oluşturabilir. İster bir okul ödevi ister bir iş mektubu yazıyor olunuz, doğru heceleme çok büyük önem taşır. Yazıştığınız kişiler üzerinde olumsuz bir izlenim tetiklemek istemiyorsanız, heceleme hatalarından uzak durmalısınız.

 

Please do not click the answer button before you have first deliberated on your own choice !!

Lütfen önce soruyu irdeleyerek kendi cevabınızı oluşturunuz.

READY... STEADY... GO !!

 
 

 

-- E --

 
ecstasy   or   extacy ?      trans benzeri coşku (eskiden aşk ve sanatta yaşanan bu coşku, günümüzde haplarda yaşanıyor)
excentric   or   eccentric ?      egzantrik
elopment   or   elopement ?      (genelde) evlenmek amacıyla birlikte kaçmak
embarrass   or   embarass ?      utandırmak, vb.
emphassize   or   emphasize ?      vurgulamak
envelope   or   envelop ?      zarf
envelop   or   envelope ?      (fiil) tamamen saracak şekilde kaplamak, içine veya kapsam içine almak
equivalant   or   equivalent ?      eşdeğerde
exagerated   or   exaggerated ?      abartılı
exceed   or   excede ?      aşmak, ötesine geçmek
exercise   or   excercise ?      egzersiz
existance   or   existence ?      var olma

-- F --

 
forehead   or   forhead ?      alın
fulfil (fulfill)   or   fullfil (fullfill) ?      sözünün / görevinin vb gereğini yerine getirmek / gerçekleştirmek, vb

-- G --

 
girafe   or   giraffe ?      zürafa
gorila   or   gorilla ?      goril
grammar   or   grammer ?      gramer, dilbilgisi
guerilla   or   geurilla ?      gerilla

-- H --

 
handkerchief   or   hankerchief ?      mendil
harass   or   harrass ?      rahatsız ve taciz etmek (cinsel değil)
hopeing   or   hoping ?      umut ederek -- /HOU-ping/
hoping   or   hopping ?      zıplayarak -- /H@-ping/
hygeine   or   hygiene ?      hijyen
hypocricy   or   hypocrisy ?      yalancı ikiyüzlülük

-- I --

 
idiosy   or   idiocy ?      ahmaklık, gerzeklik
ignorence   or   ignorance ?      1. cahillik; 2. bilmezlik, bilincinde olmama, duymamışlık
inlogical   or   illogical ?      mantıksız
imaginery   or   imaginary ?      hayali
imperceptible   or   inperceptable ?      belli belirsiz, farkedilmez
inprison   or   imprison ?      hapse atmak
inconsistent   or   inconcistent ?      uyumsuz, istikrarsız
incredable   or   incredible ?      inanılmaz
indefinitely   or   indefinately ?      süresiz, sonsuza değin
indescribable   or   indiscribable ?      anlatılamaz (= "müthiş" -- pekiştirici)
innoculate   or   inoculate ?      aşı yapmak (tıbbi)
insistent   or   insistant ?      ısrarlı
insoluable   or   insoluble ?      erimez, çözülmez
intellectual   or   intellectuel ?      entellektüel
interdisciplinary   or   interdiscipliniary ?      disiplinler (=bilim dalları) arası
interoggatıon   or   interrogation ?      sorgulama
interrupt   or   interupt ?      araya girmek, kesmek (sözünü, vb)
intervention   or   intervension ?      araya girme, müdahele
involuntary   or   involuntery ?      istemsiz, gönülsüz
involvement    or   involvment ?      karışmak, dahil olmak, müdahil olmak
irreconcliable   or   irreconcilable ?      uzlaştırılamaz
irresistable   or   irresistible ?      karşı konulmaz, direnilemez
itch   or   icth ?      kaşıntı

-- J --

 
janicherry   or   janissary ?      yeniçeri
javelin   or   javeline ?      cirit
jealous   or   jelaous ?      kıskanıyor
juisy   or   juicy ?      bol özlü, bol sulu (meyve, vb gibi)
juvenil   or   juvenile ?      çocuksu erişkin

-- K --

 
kalaidoscope   or   kaleidoscope ?      "çiçek dürbünü"
kangaroo   or   kanguroo ?      kanguru
kindergarden   or   kindergarten ?      çocuk yuvası
kynetic   or   kinetic ?      kinetic
kleptamonia   or   kleptomania ?      hırsızlık hastalığı

         

ÇEŞİTLİ TESTLERE DÖNÜŞ            SİTE TEST ANASAYFASI

ANASAYFA        GRAMER        OKUMA        EĞLENCE        ALMANAK

KAYNAKLAR     FIKRA     KARİKATÜR     KONUŞMA      İSTER İNAN