İngilizce heceleme yanlışları spelling mistakes heceleme hataları common spelling errors. Heceleme testi: heceleme yanlışları, heceleme hataları, test, common spelling mistakes, spelling errors, Türk öğrenciler için, Türk öğrenciler için özel hazırlanmıştır. Heceleme testi.

SPELLING TEST -- 03

A Spelling Test Based on Observation

Designed Specifically for Turkish Students of ESL

ALL  LEVELS

 

Spelling can be one of the most challenging parts of your English study. Whether it is a school report or a business letter that you are writing, correct spelling is of utmost importance: If you do not want to trigger a negative impression upon the people you are writing to, you have to be a good speller.

Heceleme sorunları İngilizce çalışmalarınızın en çetin bölümlerinden birini oluşturabilir. İster bir okul ödevi ister bir iş mektubu yazıyor olunuz, doğru heceleme çok büyük önem taşır. Yazıştığınız kişiler üzerinde olumsuz bir izlenim tetiklemek istemiyorsanız, heceleme hatalarından uzak durmalısınız.

 

Please do not click the answer button before you have first deliberated on your own choice !!

Lütfen önce soruyu irdeleyerek kendi cevabınızı oluşturunuz.

READY... STEADY... GO !!

 
 

 

-- L --

 
labarotory   or   laboratory ?      laboratuar
liaision   or   liaison ?      ilişki, irtibat
logically   or   logicly ?      mantıklı, mantıken
loosen   or   losen ?      gevşetmek
loose  or   lose  ?      kaybetmek

-- M --

 
maintainance   or   maintenance ?      bakım, idame
making   or   makeing ?      yapma, imal
minerology   or   mineralogy ?      mineralbilim
miniscule   or   minuscule ?      minicik
miscelaneous   or  miscellaneous  ?      çeşitli
mischievious   or   mischievous ?      yaramaz (davranış olarak)

-- N --

 
niece   or   neice ?      yeğen
noticeable   or   noticable ?      farkedilir, dikkat çekici

-- O --

 
ocassion   or   occasion ?      vesile, hatırlanacak olay
occurrence   or   occurence ?      meydana gelme, vuku bulma

-- P --

 
paralel   or   parallel ?      paralel
pastime   or   pasttime ?      oyalanmak için hobi
perfume   or   parfume ?      parfüm
pharaoh   or   pharoah ?      firavun
pidgeon   or   pigeon ?      güvercin
pistachio   or   pistacchio ?      "şam" fıstığı
practically   or   practicly ?      pratik açıdan
playwright   or   playwrite ?      oyun (piyes) yazarı
privilege   or   priviledge ?      ayrıcalık, imtiyaz
proffesor   or   professor ?      profesör
prominent   or   prominant ?      belirgin, önde gelen
pronounciation   or   pronunciation ?      telaffuz
psychianalysis   or   psychoanalysis ?      psikanaliz
psychiologically   or   psychologically ?      psikolojik açıdan

-- Q --

 
questionaire   or   questionnaire ?      anket
quizzes   or   quizes ?      mini sınav(lar)

-- R --

 
receive   or   recieve ?      almak, kabul etmek
receipt   or   receit ?      alındı, makbuz
recommend   or   recomend ?      tavsiye etmek
referee   or   refeere ?      hakem
regrettable   or   regretable ?      esef verici
raindeer   or   reindeer ?      ren geyiği
repetition   or   repetetion ?      tekrar, yineleme
responsibility   or   responsability ?      sorumluluk
rhythm   or   rhthym ?      ritim
ridiculous   or   ridicilous ?      saçma, soytarılık, gülünç

-- S --

 
sacreligious   or   sacrilegious ?      kutsal varlıklara saygısızlık veya küfür eden
seize   or   sieze ?      yakalamak, zaptetmek
seperate   or   separate ?      ayrı, ayrık
siege   or   seige ?      kuşatma
specificly   or   specifically ?      özel olarak
strenght   or   strength ?      güc, kuvvet
synonym   or   synonim ?      eşanlamlı

-- T --

 
temporary   or   temperary ?      geçici
tobaco   or   tobacco ?      tütün
trafic   or   traffic ?      trafik
truely   or   truly ?      gerçekten
tyrrany   or   tyranny ?      zalimce hükmetme
tyrand   or   tyrant ?      tiran, zalim hükümdar

-- U --

 
unanimously   or   unanymously ?      ittifakla
university   or   univercity ?      university
until   or   untill ?      ------e kadar

-- V --

 
vacuum   or   vaccum ?      boşluk
vegetable   or   vegatable ?      sebze
vegetation   or   vegatation ?      flora, bitkiler, nebatat
vegetarian   or   vegeterian ?      vejeteryen
veterinary   or   veterinery ?      veteriner, veterinerliğe ilişkin
vineyard   or   vinyard ?      üzüm bağı
volleyball   or   voleyball ?      voleybol

-- W --

 
wastecoat   or   waistcoat ?      yelek
weird   or   wierd ?      tuhaf, garip, acaip
wishfull   or   wishful ?      özlemli, dileyen
withdrawal   or   withdrowal ?      çekilme, geri çekme
wonderfull   or   wonderful ?      harika
wandrous   or   wanderous ?      şaşılacak derecede, harika

-- X --

 
xenaphobia   or   xenophobia ?      yabancı fobisi

-- Y --

 
yacht   or   yatch ?      yat
yeild   or   yield ?      vermek, boyun eğmek
youthful   or   youthfull ?      gençlik dolu

-- Z --

 
zoologocial   or   zoological ?      hayvanbilimsel

    

ÇEŞİTLİ TESTLERE DÖNÜŞ            SİTE TEST ANASAYFASI

ANASAYFA        GRAMER        OKUMA        EĞLENCE        ALMANAK

KAYNAKLAR     FIKRA     KARİKATÜR     KONUŞMA      İSTER İNAN