IDIOMS with PREPOSITIONS - 01

Çeşitli İngilizce Deyimler Konusundaki Bilginizi Derinleştirirken,

Eşlik eden İlgeçler Konusundaki Ustalığınızı da Test Ediniz.

Özgündür ve Telif Hakları Saklıdır: Yalnızca Kişisel Yararlanmanız İçindir.

Allow Yourself 20 Minutes for this Test. Fill in the Blanks, Choosing a Word from Among the Supposed Alternatives.

Level : Intermediate to Upper Intermediate

There are 20 Questions in this Test.

 

READY... STEADY... GO !!

01.  abandon oneself .......... (= kendini birşeye "kaptırmak", kendini birşeye "bırakmak", kendini "koyvermek")

Having failed in the KPDS for the third time running, she abandoned herself .......... despair.

a. down     b. about     c. to     d. around     e. amidst

02.  ........... the best of one's ability (= elinden geldiğince, yapabileceğinin en iyisini yaparak)

She tried to answer the questions ........... the best of her ability.

a. in     b. on     c. to     d. at     e. against

03.  to be up [out] and .......... (= yataktan kalkarak işlere girişmek)

She was up and .......... earlier than usual that morning... She finally was up and .......... after a long period of rest in bed.

a. through     b. about     c. over     d. within     e. onto

04.  to bring an accusation ..........  (= suçlamada bulunmak)

A lot of people brought accusations .......... him but he was never convicted of anything concrete.

a. against     b. beyond     c. for     d. over     e. around

05.  to be absorbed ........... (= bütün dikkatini vermiş olmak, başka bir şeyle ilgilenmemek)

He was so absorbed ........... his work that he took no notice of the great commotion going on outside.

a. on     b. from     c. within     d. under     e. in

06.  to live .......... abundance (= bolluk içinde yaşamak)

The islanders live .......... great abundance.

a. in     b. on     c. within     d. under     e. over

07.  to be easy / difficult .......... access  (= kolaylıkla / güçlükle ulaşılabilen / erişilebilen)

The place they were talking about is very easy .......... access.

a. through     b. within     c. among     d. of     e. beyond

08.  .......... accident  (= kazaen, rastlantı sonucu, tesadüf eseri)

He must have cut himself .......... accident; I don't suppose he would have done it on purpose.

a. with     b. from     c. for     d. by     e. in

09.  to meet .......... an accident (= başına istenmedik birşey gelmek)

That project, I'm afraid, met .......... an accident and had to be abandoned.

a. with     b. through     c. up     d. by     e. out of

10.  .......... one's own accord (= zorlama olmaksızın, kendi isteğiyle, yada kendi kendine karar vererek)

We gave no orders to that effect; he must have done it .......... his own accord.

a. in     b. beyond     c. of     d. by     e. against

[Ara Künye. Test: İngilizce deyimler ve karakteristik ilgeç yapıları. Doç. Dr. Yalçın İzbul, http://www.ingilizce-ders.com ]

11.  account .......... (= nedenini açıklamak, hesabını vermek)

Their manager wants them to account .......... every penny they spend on their daily expenses.

a. with     b. for     c. up     d. by     e. out of

12.  .......... no account  (= asla, hiçbir biçimde)

A fire should not be left unattended .......... any account.... A fire should .......... no account be left unattended... (Devrik yapı: ".......... no account should a fire be left unattended." -- en güzel anlatım olur)

a. at     b. on     c. in     d. with     e. for

13.  to be .......... no account  (= önemsiz, değersiz olmak)

Some people say that I'm .......... no account, others say I'm no good; but I'm just a natural-born travelling-man, doing what I think I should..." ("country" şarkı sözleri.)

a. at     b. on     c. in     d. of     e. for

14.  to take .......... account  (= dikkate almak, hesaba katmak (= take .......... consideration)

You should also take .......... account that we were terribly short of supplies for the journey.

a. between     b. into     c. about     d. to     e. around

15.  not accountable .......... one's actions  (= yaptıkları için sorumlu tutulamayacak kimse)

Just ignore her; she's actually senile and not really accountable .......... her actions.

a. against     b. beneath     c. for     d. over     e. till

16.  bring sth .......... (= bir şeyin olmasına, oluşmasına neden olmak, başlatmak, başımıza getirmek)

All this trouble was brought .......... by his gross negligence of duty.

a. through     b. about     c. from     d. within     e. onto

17.  to ache all ..........  (= her tarafı, bütün vücudu ağrımak, sızlamak)

After working out in the garden all they long, I was now aching all .......... .

a. after     b. across     c. throughout     d. over     e. amidst

18.  to be acquainted ..........  (= tanışmış olmak, tanış olmak, aşina olmak, bir bilgi alanı hakkında biraz görüş sahibi olmak)

I have heard a lot of things about her, but I've never had the chance of becoming acquainted .......... her.

Are you acquainted .......... the peculiarities of the new Turkish civil code?  [civil code = medeni kanun]

a. of     b. from     c. for     d. besides     e. with

19.  to act .......... to one's reputation  (= kendisinden beklenilen, adı çıkmışlığını doğrulayacak davranışlar göstermek

Well, what do you expect? He just acted .......... to his reputation all the time we were there!

a. next     b. up     c. - - - -     d. down     e. under

20.  to go .......... action  (= savaşta muharebeye girmek/ girişmek/tutuşmak)

The battalion went .......... action just before sunrise. (Tabur güneş doğmadan az önce muharebeye girişti, tutuştu.)

a. to     b. towards     c. over     d. into     e. under

Try to analyse the reason(s) for any wrong answers you might have opted for. If terribly unsure, you can always send me e-mail for clarification.  yalc.izbul@ingilizce-ders.com .

         

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE

 

 
 

Telif hakları saklıdır. Copyrighted: Doç. Dr. Yalçın İzbul, http://www.ingilizce-ders.com  - yalc.izbul@ingilizce-ders.com . Sayfa Künyesi: İngilizce deyimler ve karakteristik ilgeç (edat, preposition) yapıları... http://www.ingilizce-ders.com/ingilizce-ders/cesitli-testler/prepositions-01.htm .

 

 İLERİ EĞİTİM SETİMİZ

 TIKLAYINIZ

ingilizce eğitim seti

pratik ingilizce

TÜRKLER İÇİN PRATİK İNGİLİZCE

Practical English For Turks: YAHOO Uluslararası ESL Grup

pratik ingilizce

Kuruluşu: Kasım, 2001

  TIKLAYINIZ 

 İLERİ EĞİTİM SETİMİZ

 TIKLAYINIZ

ingilizce eğitim seti