IDIOMS with PREPOSITIONS - 02

Çeşitli İngilizce Deyimler Konusundaki Bilginizi Derinleştirirken,

Eşlik eden İlgeçler Konusundaki Ustalığınızı da Test Ediniz.

Özgündür ve Telif Hakları Saklıdır: Yalnızca Kişisel Yararlanmanız İçindir.

Allow Yourself 20 Minutes for this Test. Fill in the Blanks, Choosing a Word from Among the Supposed Alternatives.

Level : Intermediate to Upper Intermediate

There are 20 Questions in this Test.

 

READY... STEADY... GO !!

21.  to acquaint oneself ...........  (= kendini aşina kılmak, bilgisini kazanmak)

You'll have to acquaint yourself .......... their local customs first.

a. through     b. around     c. into     d. with     e. over

22.  act .......... God  (= doğal afet, doğal felaket; hukukta: mücbir sebep, icbar edici sebep)

The insurance company apparently considers the incident an act .......... God.

a. from     b. of     c. with     d. by     e. under

23.  to be caught .......... the act  (= yaparken görülmek veya yakalanmak, suçüstü yakalanmak)

There's no doubt that he would deny his involvement, had he not been caught .......... the act.

a. between     b. after     c. across     d. in     e. before

24.  put .......... an act  (= rol yapmak, mahsuscuktan yapmak)

I don't think he was serious. I think he was putting .......... an act.

a. up     b. across     c. on     d. down     e. off

25.  add .......... (= akla yatmak, zihinde soru işaretleri bırakmamak)

What you've just told me doesn't quite add .........., you know.

a. up     b. on     c. over     d. off     e. to

26.  to be addicted ..........  (= bağımlısı olmak, müptelası olmak)

I must admit I am truly addicted .......... Turkish coffee.

a. within     b. over     c. with     d. under     e. to

27.  address oneself ..........  (= bir işi büyük bir istek ve ciddiyetle yapmağa kararlı olmak ve girişmek)

We expect our employees to address themselves wholeheartedly .......... any problem that may arise.

a. up     b. to     c. after     d. at     e. underneath

28.  to take advantage ..........  (= zayıf durumundan veya zaaflarından yararlanmak, bu şekilde çıkar sağlamak)

You wouldn't take advantage .......... these poor people, would you?

a. on     b. from     c. of     d. over     e. off

29.  to gain/have an advantage ..........  (= birisine kıyasla bir  avantajı/üstünlüğü olmak / bir avantaj sağlamak)

The enemy had an advantage .......... us in that they outnumbered us by two to one. ("Sayıları bizim iki katımızdı.)[in that = şu açıdan ki...]

a. towards     b. through     c. over     d. before     e. among

30.  .......... the face of adversity  (= aleyhte koşullara rağmen, tüm güçlüklere karşın, kötü talihine karşı)

It's a brave man who smiles .......... the face of adversity.

a. across     b. in     c. before     d. at     e. against

[Ara Künye. Test: Bazı İngilizce deyimler ile kullanılan karakteristik ilgeç (edat, preposition) yapıları. Doç. Dr. Yalçın İzbul, http://www.ingilizce-ders.com ]

31.  to have an affair ..........  (= aşk ilişkisi kurmak, böyle bir ilişki içinde olmak)

The princess was known to have had an unhappy affair .......... a young army officer.

a. about     b. to     c. of     d. with     e. beside

32.  (one's) hair stands .......... end (= korkudan saçın/tüylerin diken diken olması)

My hair stood .......... end when I saw the scene of the shooting incident.

a. at     b. on     c. in     d. upon     e. to

33.  time .......... time  (= tekrar ve tekrar)

I've told you time ........... time not to leave the lid open. Kaç kere söyledim sana şu kapağı açık bırakma diye!

a. across     b. over     c. by     d. after     e. from

34.  to be named/called ..........  (= birisinin/birşeyin adı verilmek)

It was named .......... its inventor.

a. to     b. along     c. below     d. with     e. after

35.  ask .......... smb  (= bir kimseye, bir başka kimse veya herhangi bir nesne veya olaya ilişkin hal hatır sormak veya haber/bilgi almak amacıyla soru/lar yöneltmek)

The teacher asked the boy .......... his father's health. Öğretmen çocuğa babasının sağlığını sordu.

a. after     b. from     c. for     d. over     e. against

He came to Cevat's Place on that day and learned from İvedik Recep, the errand boy, that the police had been asking .......... him. O gün Cevat'ın Yeri'ne geldi ve ayakçı cocuk İvedik Recep'ten polislerin kendisi hakkında sorular sormuş olduğunu (= kendisini aramakta olduklarını) öğrendi.

a. after     b. from     c. for     d. over     e. against

36.  .......... again  (= tekrar, bir daha) [.......... again and again = tekrar tekrar]

Let's do the whole thing .......... again now. Take it from the beginning.

a. of     b. till     c. over     d. across     e. through

37.  .......... all odds  (= tüm güçlüklere karşın, olasılıkların bizim aleyhimizde olmasına karşın)

They decided to take up the challenge .......... all odds.

a. to     b. beside     c. against     d. in     e. between

38.  be ........... age  (= reşit yaşın altında olmak)

This site is not recommended for those who are .......... age. [site = internet sitesi]

a. down     b. under     c. below     d. underneath     e. beneath

39.  come ........... age  (= reşitlik yaşına ulaşmak, reşit olmak)

Hey! Do you remember my coming-...........-age party?

a. through     b. up     c. past     d. beyond     e. of

40.  .......... ages  (= çok uzun zamandır)

I haven't heard from her .......... ages. (Çok uzun zamandır haberini/mektubunu almadım.)

a. past     b. throughout     c. over     d. for     e. across

Try to analyse the reason(s) for any wrong answers you might have opted for. If terribly unsure, you can always send me e-mail for clarification.  yalc.izbul@ingilizce-ders.com .

         

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE

 

 
 

Telif hakları saklıdır. Copyrighted: Doç. Dr. Yalçın İzbul, http://www.ingilizce-ders.com  - yalc.izbul@ingilizce-ders.com . Sayfa Künyesi: İngilizce deyimler ve karakteristik ilgeç (edat, preposition) yapıları... http://www.ingilizce-ders.com/ingilizce-ders/cesitli-testler/prepositions-01.htm .

 

 İLERİ EĞİTİM SETİMİZ

 TIKLAYINIZ

ingilizce eğitim seti

pratik ingilizce

TÜRKLER İÇİN PRATİK İNGİLİZCE

Practical English For Turks: YAHOO Uluslararası ESL Grup

pratik ingilizce

Kuruluşu: Kasım, 2001

  TIKLAYINIZ 

 İLERİ EĞİTİM SETİMİZ

 TIKLAYINIZ

ingilizce eğitim seti