THE TENSES - 02

Upper Intermediate

(Aşağıdaki egzersizde bağımsız bilgilerinize dayanarak veya kitabımızın 2. ve 3. Bölümlerinde verilen altın anahtarları kullanarak, herbir şık için "hangi durumlarda hangi tense" irdelemesi yaparak karar veriniz)

 

 
    01 --  I ............... English for two years now. I intend to go on for another years if need be...

a. was studying
b. studied
c. have been studying
d. am studying
e. have studied

  

(Bir sınav sorusunda, şıklardan birisi daha seçilse kıyamet kopmazmış gibi görünürse de, herzaman için "Chose the Best Answer" kuralına uyunuz. Soruda bir yanlışlık olduğu kanıtlanamadığı sürece, "Acaba hangi şık bilgisayara "doğru" şık olarak yüklenmiş olacaktır?" siz ona bakın. Yanlış seçimi yaparsanız, Danıştay ile filan sonraki aylarda uğraşacak bol zamanınız olacaktır nasıl olsa...)

02 --   "Where have you been?" "I've been to the movies." "Well, ............... yourself?"

a. will you enjoy
b. did you enjoy
c. would you have enjoyed
d. are you enjoying
e. would you be enjoying

  

03 --  " .............. my keys?" "Yes, they .............. on your desk a minute ago." (see, be)

a. Have you seen / have been
b. Did you see / have been
c. Will you see / will be
d. Do you see / have been
e. Have you seen / were

  

04 --  I ............... for nearly an hour when she finally came.

a. had been waiting
b. was waiting
c. will have waited
d. am waiting
e. have been waiting

  

05 --  He ............... from the university in 1985. Then, he ............... two years in the army.

a. has graduated / has spent
b. had graduated / has spent
c. graduated / spent
d. has graduated / spent
e. graduated / has spent

  

06 --  They .............. together for almost a year at the time.

a. had been going out
b. are going out
c. have gone out
d. have been going out
e. go out

  

07 --  They ............. each other for a long time before they finally decided to get married.

a. have known
b. had been knowing
c. were knowing
d. had known
e. have been knowing

  

08 --  I couldn't help thinking that I ............. that stupid face somewhere before.

a. have seen
b. am seeing
c. see
d. had seen
e. saw

  

09 --  Nobody ............... him for weeks. I wonder where he ............... these days.

a. saw / is hanging about
b. has seen / was hanging about
c. has seen / is hanging about
d. saw / was hanging about
e. had seen / has been hanging about

  

10 --  Nobody ............... him for weeks. I wonder where he ............... all this time.

a. saw / had been hanging about
b. had seen / had hung about
c. has seen / has been hanging about
d. is seeing / is hanging about
e. sees / will hang about

                 

Bu Test konusu ile ilgili temel ve ileri bilgileri Türkler İçin İleri Pratik İngilizce (Advanced Practical English For Turks) adlı kitabımızın 2. ve 3. Bölümlerinde bulacaksınız. Kitapla ilgili bilgi için BURAYI TIKLAYINIZ !!