THE TENSES - 03

Lower Intermediate

(Aşağıdaki egzersizde bağımsız bilgilerinize dayanarak veya kitabımızın 2. ve 3. Bölümlerinde verilen altın anahtarları kullanarak, herbir şık için "hangi durumlarda hangi tense" irdelemesi yaparak karar veriniz)

 

 
    01 --  I .............. no trouble with my car up to now.

a. had been having
b. have had
c. have
d. had had
e. had

  

02 --   We .............. for the bus when we saw him crossing the road towards us.

a. waited
b. wait
c. were waiting
d. had waited
e. have been waiting

  

03 --  I ............... fast asleep when the phone .............. .

a. was / is ringing
b. have been / was ringing
c. had been / have been ringing
d. was / rang
e. am / is ringing

  

04 --  The door .............. while I was on the phone.

a. had been opening
b. has opened
c. opened
d. was opening
e. has been opening

  

05 --  When he finally stopped talking, the audience ............... asleep.

a. had already fallen
b. will have fallen
c. fell
d. were going to fall
e. have already fallen

  

06 --  I promise that I will be here when you come back, but I'm afraid everyone else .............. by then.

a. were leaving
b. are leaving
c. leave
d. left
e. will have left

  

07 --  Any idea what she .............. at this time tomorrow?

a. has done
b. will be doing
c. was doing
d. is doing
e. will have done

  

08 --  My mother .............. to someone on the telephone at the moment.

a. has talked
b. was talking
c. talks
d. had been talking
e. is talking

  

09 --  We ............... an interesting program when they came.

a. have been watching
b. have watched
c. are going to watch
d. were watching
e. will have watched

  

10 --  I ............... her yet and I don't now her name either.

a. hadn't met
b. don't meet
c. didn't meet
d. haven't met
e. will not meet

                 

Bu Test konusu ile ilgili temel ve ileri bilgileri Türkler İçin İleri Pratik İngilizce (Advanced Practical English For Turks) adlı kitabımızın 2. ve 3. Bölümlerinde bulacaksınız. Kitapla ilgili bilgi için BURAYI TIKLAYINIZ !!