THE TENSES - 05

Advanced

(Aşağıdaki egzersizin genişletilmiş bir versiyonunu, kitabımızda Bölüm 3, Exercise 1'de bulacaksınız)

CHOOSE THE CORRECT TENSE -- IN ACCORDANCE WITH THE TIME EXPRESSIONS GIVEN

 

 
    01 --  They (play) cards only on Sundays.

  

02 --   They (play) cards when the police raided the place.

  

03 --  The whole family (be at home and watch) TV at that time tomorrow.

  

04 --  They (visit) us only twice before the last time they did.

  

05 --  They (visit) us once or twice after they moved to Bursa.

  

(Kendilerinin izini kaybettiysek, bir daha görüşme olasılığı pek görünmüyorsa: "visited")

06 --  He (have) at least two bottles of wine every night so far this month.

  

(or, "has had"; ama sürekliliği vurgulamak, şikayet etmek için: yukardaki yanıt)

07 --  He (have) at least two bottles of wine every night up until this month.

  

(or, "had had"; ama sürekliliği vurgulamak, şikayet etmek için: yukardaki yanıt)

08 --  She (be) busy at the moment; she (have) a bath.

  

09 --  She (be) busy after she came home; she (have) a bath. (Üç gün önceki bir durumdan söz ediyor olalım)

  

10 --  She (be) busy after she came home; she (have) a bath. (Sözünü ettiğimiz kişi 10 dakika önce eve gelmiş olsun)

  

Bu Test konusu ile ilgili temel ve ileri bilgileri Türkler İçin İleri Pratik İngilizce (Advanced Practical English For Turks) adlı kitabımızın 2. ve 3. Bölümlerinde bulacaksınız. Kitapla ilgili bilgi için BURAYI TIKLAYINIZ !!