AUXILIARY VERBS / MODALS

"SHOULD" OR "WOULD"

03 - Advanced

TRANSLATE INTO ENGLISH

Please do not click the answer button before you have thoroughly studied the question and deliberated on your own choice !!

 

 
    01 --  Kardeşim asla bir kavgadan kaçmazdı... (Here you are supposed to expess a regularly repeated or persistent action in the past, albeit in the negative construction in this instance. This construction should give the same meaning as "never used to" does)

My brother ............... never back away from a fight.

  

02 --  Bütün bu durumun oluşmasına daha başından asla izin verilmemeliydi... (Here you are expected to express your opinion -- Tell us that you think "the whole thing" was / had been wrong from the beginning)

The whole thing ............... never have been allowed to happen in the first place.

  

03 --  Hükumetin o yaklaşımı benimsemesi çok yazık!... (Express your regret -- This usage, indeed, usually expresses regret as the speaker voices his attitude)

It's most unfortunate that the Government .............. adopt that approach.

  

04 --  Herhangi bir sorun ortaya çıkacak olursa, beni hemen haberdar etmekte tereddüt etmeyiniz... (We normally use this inverted form to express the idea that something is unlikely to happen. However, if it ............... happen, then... etc.)

............... any problems arise, just don't hesitate to let me know immediately.

  

05 --   Bu iki olayın birbirini bu derece ardarda izlemiş olmaları çok can sıkıcı bir rastlantıydı... (feelings of regret, again...)

What an unpleasant coincidence it was that these two events ............... have followed one another so closely.

  

06 --  İleri yaşlarında, sık sık oraya gider, eski mutlu günler için gözyaşı dökerdi... (Of... Of... -- In any case, repeated or persistent actions in the past, again)

In his later years, he ............... often go there and cry over the happy days of olden times...

  

07 --  Fenerbahçe taraftarları bir daha hiç şampiyon olup olamayacaklarını merak etmeğe başlamışlardı... (Here you must use a construction that expresses the "future in the past". This is often heard in conjunction with the verb "wonder")

Fenerbahçe fans had begun to wonder whether they ............... ever be champions again.

  

08 --  Bana bir lütufta bulunur musunuz?... (You are making a polite request -- AÇIKLAMA: Yine aynı sözcükler kinayeli veya öfkeli bir ses tonuyla sıralandıklarında ise, duruma göre, "Tıraşı keser misin," "Biraz sessiz olur musun," gibi "şu yapmakta olduğun şeyi yapma" anlamıiletecektir...)

............... you do me a favour?

  

09 --  A - Adamı tanıyor musun?... B - Hayır. Tanımam mı gerekiyordu?...

A. Do you know the man?
B.
No. .......... I ?...

  

10 --  Olur da gecikirsem, bensiz gitmeğe hazır olun...  ( = You don't know if you will be late or not, but you think it is a possibility. This construction with "in case" is typically used with "...............")

Be prepared to leave without me, in case I ............... be late.

                                   

Bu Test konusu ile ilgili temel ve ileri bilgileri Türkler İçin İleri Pratik İngilizce (Advanced Practical English For Turks) adlı kitabımızın 4. Bölümünde bulacaksınız. Kitapla ilgili bilgi için BURAYI TIKLAYINIZ !!