BELIEVE IT OR NOT

QUIRKY NEWS

İSTER İNAN İSTER İNANMA

ister inan

DÜNYADAN GARİP OLAYLAR -- 07 --

 

 

 

 BELIEVE IT OR NOT !!

BULGARIAN PIMPS SHIPPING IN REINFORCEMENTS

FOR US TROOPS

Bulgaristan'da Kadın Tüccarları ABD Birlikleri İçin

Takviye Sevkiyatı Yapıyor

Bulgarian pimps have been moving armies of prostitute reinforcements hundreds of miles across country to cash in on the arrival of US troops.

pimp = "pezo" (tam karşılık)... armies of prostitute reinforcements = fahişe takviyesi orduları... to cash in on sth = fırsattan yararlanarak para kazanmak...

Hundreds of girls are being bussed across Bulgaria in an operation carried out with military style efficiency to ensure the off-duty needs of the soldiers are fully catered for.

being bussed = otobüslerle taşınıyorlar... off-duty needs = izin sırasındaki gereksinimler... to cater for = gereksinimlerini karşılamak...

Story filed: 12:44 Friday 21st February 2003

 

 BELIEVE IT OR NOT !!

PUBIC HAIR TRANSPLANTS ARE

BIG BUSINESS IN SOUTH KOREA

Güney Kore'de Mahrem Bölge Tüy

Transplantları Büyük İş Yapıyor

Transplanted pubic hair is the latest trend in South Korea, where it is regarded as a sign of fertility.

the latest trend = en son, şu andaki moda... to regard = öyle saymak, o gözle görmek, addetmek... fertility /fö--liti/ = fertilite, doğurganlık, iktidar...

Surgeon Afschin Fatemi, from Unna in Germany, said: "In the West, women try to reduce their genital hair as much as possible, but in Korea the trend is for forestation."

forestation = "ağaçlandırma" kavramından (forest = orman)...

He said a mass of pubic hair was considered a sign of fertility, which was why many women were paying as much as £1,700 to have hair transplanted from their heads.

mass = kitle, (burada) çok miktarda...

Fatemi added: "The structure of head and pubic hair on Asians is quite similar. The implanted hair isn't long and rarely falls out."

on Asians = (vücut kıllarını, vücudun "üzerinde" addettiğimiz için, preposition seçimi doğru)... to implant = ekmek, dikmek, "implante etmek" (tarlaya ürün ekmek anlamı için "to cultivate, to saw")...

The operation is conducted under local anaesthetic and bandaging can be removed after just one day.

to conduct an operation = deyimi not ediniz... bandaging can be removed = sargılar çıkarılabilir...

 BELIEVE IT OR NOT !!

WOMAN ABOUT TO GIVE BIRTH

TO TRIPLETS -- FOR SIXTH TIME !!

Üçüz Doğuracak -- Altıncı Kez !!

 

 

YORUMLU-YORUM: Kendimizi AB ülkelerine tanıtmak için kaynak ayırmağa hiç gerek yok...

Vatandaş bu işi zevkle yapı-yapıveriyo...

 

A Turkish woman is about to give birth to her sixth set of triplets. Fatma Saygı, 28, from the Turkish province of Adıyaman and her husband Mehmet are already parents of five sets of triplets and the sixth set is due in just a matter of weeks.

to be about + mastar = --mek üzere, pek yakında, çok kısa bir süre sonra --cek, --cak... to give birth (to) = doğurmak... set = takım, dizi... triplets /TRİP-lits/ = üçüzler...

already = zaten, daha şimdiden, halen... to be due = bekleniyor, -cek, -cak...  (Çoğu zaman: "to be due + mastar": The ship is due to arrive at about midday... in just a matter of weeks = sadece birkaç hafta sonra (zaman bildiren ifadelerde "in" = "sonra" şeklinde değerlendiriniz...

Fatma, who gave birth to her first three children at the age of 18, said: "We wanted children but we didn't really want that many. But Allah has always given us three at a time."

we really didn't really want that many = aslında bu kadar çok sayıda istemiyorduk, ama...... at a time = bir seferde...

"Çocuk istiyorduk, ama aslında bu kadar çok sayıda istemiyorduk. Fakat Allah bize hep bir seferde üçer verdi." -- N'aapsın gariban yurdum insanı; daha az sayıda "sefere" çıkmayı düşünememişler işte...

The family of 17 lives in a two-room flat and on an income of about £12 a week, which Mehmet earns as a wedding singer.

£12 a week (haftada 21.2 YTL)  = Sanırım birkaç sıfır eksik yazmışlardır -- AKP bile bundan biraz fazlasını veriyor, açlık sınırının altında yaşayanlara...

wedding singer = Bu vatandaş düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlıyormuş: 1. Herhalde uzun hava söylüyordur; 2. Esasen, yazın çalan, kışın oynar...

Story filed: 11:20 Thursday 30th October 2003

 

 BELIEVE IT OR NOT !!

ANGRY WOMAN URINATED IN POLICE CAR

Öfkeli Kadın Polis Otosunda

Çişini Yaptı !!

 

  Biz de yapıyoruz; ama, korkudan !!  

A middle-aged Norwegian woman was so angry at being arrested for drink driving that she urinated in the police car.

drink driving = (gazetecilik dili) içkili araba kullanma...

The 54-year-old was arrested by police officers investigating complaints of a noisy argument outside a shopping centre.

She had been arguing with a friend who had refused to let her have her car keys to drive home because she was drunk.

"Let" fiilinden sonra yalın mastar ("to" olmaksızın) kullanıldığına dikkat ediniz...

The row ended just before the police arrived when the woman found her spare set of car keys and drove off in her car.

row /RAU/ = quarrel = ağız kavgası, şiddetli münakaşa... spare = yedek... drove off = sürüp uzaklaştı...

Police caught up with the woman who they say had a bottle of spirits in her hand when they stopped her.

to catch up with = yetişmek, arkadan yetişip yakalamak... "who they say had ...etc" = Bu güzel ve kullanışlı yapıyı not ediniz... spirits = alkollü içki...

A police spokesman said the woman was so angry with the officers that she urinated in the police car driving her to the station and again in the police car park.

She is also accused of punching one of the officers in the face and faces a charge of violence against a police officer.

is accused of + Ving = ile suçlanmak... punch in the face = suratına yumruk atmak... to face a charge of violence = şiddet (=saldırı) suçlaması ile yüzyüze (karşı karşıya) olmak...

Story filed: 14:11 Wednesday 5th November 2003

 

 BELIEVE IT OR NOT !!

JUDGE CAUGHT MASTURBATING IN COURT

Hakim Mahkemede Masturbasyon Yaparken Yakalandı !!

A French judge has been caught masturbating in court. The un-named magistrate was seen masturbating in a court in Angouleme. Three witnesses, a lawyer, a woman in the public gallery and a journalist, all reported seeing the act. French newspaper Charente Libre, whose reporter was among the witnesses, said it happened as an attorney was pleading his case.

witness = tanık (ama burada davanın değil, olayın tanıkları kastediliyor)... an attoney was pleading his case = savcı iddianamesini okuyordu... İddianame ya çok ballı yada çok sıkıcı bir hikaye idi, demek ki -- hakim bu derece kerndiden geçtiğine göre...

The witnesses confirmed they saw the judge raise his judicial gown, open his trousers and "perform unmistakable movements".

to confirm /kın-FO:M/ = doğrulamak, teyid atmek... to raise = kaldırmak, yukarı çekmek... judicial gown /cyu--şıl-GAUN/ = hakim cüppesi... unmistakable = (burada) yanlış anlaşılması mümkün olmayan, "o malûm"...

French Justice Minister Dominique Perben has asked a judicial council to review the case, officials confirmed. The judge was expected to undergo a psychiatric evaluation.

Justice Minister /CAS-tis--nistı/ = Adalet Bakanı... to review = gözden geçirmek... is expected to undergo psychiatric evaluation = psikiatrik incelemeye tabi tutulması bekleniyor (tutulacağı sanılıyor, anlamında)...

Story filed: 10:24 Friday 17th October 2003

 BELIEVE IT OR NOT !!

MAN FAILS TO BREAK CLOTHES PEGS

ON FACE RECORD

Yüze Çamaşır Mandalı Takma

Rekorunu Kıramadı

A man who holds the world record for having the most clothes pegs clipped to his face has narrowly failed to beat his own mark.

to hold the world record = dünya rekorunu elinde tutmak... clothes pegs = çamaşır mandalı... has narrowly ...etc own mark = kendi rekorunu kırmayı ucu ucuna kaçırdı...

ister inan ister inanma

Garry 'Stretch' Turner was hoping to clip more than 153 pegs to his face at the launch of the 2004 Guinness Book of Records in Manchester. But his effort at the city's Arndale Centre failed when he managed to clip on only 150 pegs.

Garry "Stretch" Turner = Gary "Sündürmeli" Turner (Adamın adına bakıp da "Geri" olduğuna kanaat getirmeyiniz. Okunuşu: /-ri/)... launch /L@NÇ/ = (burada) başlatılması, piyasaya çıkarılması... "To launch a ship" = denize indirmek; dolayısıyla da, örneğin "to launch a spacecraft, missile, etc = rampadan fırlatmak...

to manage + mastar = becermek, başarmak... [Bu arada, çok seviyeli medyamızın kazmaya kazma dememek kibarlığı yüzünden, güzelim "becermek" sözcüğünü günlük dilde kullanamaz olduk...

The latest Guinness Book of Records features 1,000 new world records and is printed in 23 languages.

Story filed: 13:11 Thursday 30th October 2003

 BELIEVE IT OR NOT !!

VAMPIRE-KILLING SET SELLS FOR £7K AT AUCTION

Vampir-Öldürme Seti Müzayedede 7,000 Sterline Satıldı

A vampire-killing kit complete with a wooden stake and 10 silver bullets has sold for £7,000 at auction in New York. The kit, a walnut box that also contained a crucifix, a pistol, a rosary and vessels for garlic powder and various serums, was bought by an anonymous phone bidder.

wooden stake = tahta kazık... silver bullet  = gümüş kurşun... auction /OK-şın/ (/O/ hafif uzun) = açık arttırma, müzayede... walnut box = ceviz kutu... crucifix = haç... rosary = tesbih... vessel = (burada) kab, kutu... garlic powder = sarmısak tozu... phone bidder = arttırmaya telefonla katılan... to bid = pey sürmek, teklif vermek...

"Bullet" /BU-lit/ sözcüğünü (/ba-lit/  şeklinde telaffuz edenleri hemen aynı kurşunla vurunuz...

According to Sotheby's, some experts believe such kits were commonly available to travelers in Eastern Europe in the 18th and 19th centuries, while others think the kits were made in the early 20th century, possibly to cash in on interest in vampires sparked by the 1897 publication of Bram Stoker's "Dracula."

Elaine Whitmire, head of 19th century furniture for Sotheby's, said, "I doubt it was cheap to buy."

commonly available = yaygın bulunuyordu... to cash in on sth = mevcut moda veya ilgiden yararlanarak iyi para kazanmak... to spark = kıvılcımlamak, başlatmak... I doubt it was cheap to buy. = Ucuz olduğunu hiç sanmıyorum (=şüpheyle karşılarım)...

A label on the kit says: "This box contains the items considered necessary for persons who travel into certain little known countries of Eastern Europe where the populace are plagued with a particular manifestation of evil known as Vampires."

the populace /P@P-yulis/ = (çoğul) ahali, yerli halk... to be plagued with = --in hışmına uğramış olmak, başında o bela olmak (plague /PLEYG/ = veba)... manifestation = ortaya çıkma, görünme, zuhur... evil /İ:-vıl/ = kötülük, şer...

The vampire-killing kit was part of Sotheby's sale of 19th century furniture and decorative works of art. The auction house did not identify the seller of the kit. The price includes Sotheby's auction house's commission.

did not identify = (burada) kimliğini açıklamadılar..

Story filed: 10:37 Friday 17th October 2003

 BELIEVE IT OR NOT !!

MOTORIST THREATENS TO SUE POLICE

FOR WRITING HIS NAME

Sürücü, Adını Yazacak Olurlarsa,

Polisi Mahkemeye Vermekle tehdit Etti!!

A Missouri motorist stopped by police threatened to sue them under copyright laws if they wrote down his name... Daniel Smith is said to have told officers his name was copyrighted, and every time it appeared on a document he would launch a £300,000 lawsuit.

under copyright laws = telif hakları yasasına dayanarak... is said the have told = söylemiş olduğu bildiriliyor... to launch a lawsuit /LO:-su:t/ ("law" sözcüğünü /lav/; "suit" sözcüğünü de /suit/ diye okuyanları hemen vurunuz; çok büyük sevaba girersiniz)...

According to police, Smith also told officers he wouldn't give them his licence unless he was given a receipt. When the officers told him he would get his licence back, he refused and demanded a receipt.

receipt /ri-Sİ:T/ (DİKKAT: "p" okunmaz) = makbuz, alındı...

Smith has reportedly been fined in the past for a number of motoring offences.

reportedly = bildirildiğine göre... to be fined for = para cezasına çarptırılmak... a number of = bir dizi... motoring offences = trafik suçları...

Story filed: 12:00 Wednesday 5th November 2003

 

         

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE