BELIEVE IT OR NOT

QUIRKY NEWS

İSTER İNAN İSTER İNANMA

ister inan

DÜNYADAN GARİP OLAYLAR -- 08 --

 

 

 

 BELIEVE IT OR NOT !!

It's Official: Women Are Better Drivers Than Men !!

Resmen Açıklandı: Kadın Sürücüler

Erkek Sürücülerden Üstün

Women drivers are better than men according to the results of one of the biggest-ever studies of the driving habits of the two sexes.

ever = tüm zamanlardaki, şimdiye değin...

The team from the Vienna-based Organisation for Road Safety concluded in its study of thousands of accidents across Europe that "women drive better than men". Of all road accidents, less than 35% were caused by women.

team /Tİ:M/ = ekip, takım... Vienna-based = merkezi Viyana'da bulunan, Viyana'da kurulu... to conclude = bitirmek, sonlandırmak... concluded that ... = şu sonuca vardı ki... across = (burada) boydan boya, baştan başa, her tarafında...

The study authors also found that in the younger age group the difference was especially marked, as younger male drivers tended to overestimate themselves, while women were more careful. On average they had 25% fewer accidents.

marked = belirgin.... to tend = eğiliminde olmak... to overestimate = gözünde büyütmek.. to underestimate = küçümsemek... on average /æ-viric/ = ortalama olarak...

DİKKAT... "over" ve "under" getirerek yeni anlam kazandırılması bütün fiiller ve türevleri için de geçerlidir. Örnekler:  overreact = aşırı tepki göstermek; underreact = yeterince tepki vermemek...  overstatement = abartı, mübalaa; understatement = "Yaralı mısın, Mehmet?" "Hayır, komutanım, sadece sol kolum koptu!!"

And in addition to having fewer accidents, those involving females were usually less serious and the injuries usually less as the women had more often than not been driving slower, and more often wore seat belts.

those = "accidents" sözcüğünün yerine geçiyor, tekrarlamamak için... those involving females = kadınların karıştığı, içinde olduğu kazalar... as = (burada) = çünkü... ...olduğu için... more often than not = (deyim) çoğu zaman...

 

 BELIEVE IT OR NOT !!

Mexico Sets Up Gay Football League !!

Meksika Nonoşlar Futbol Ligi Kurdu !!

to set up = kurmak, tesis etmek... DİKKAT: Gazete başlıklarında "present tense", "past" anlam verir...

Mexico has set up a gay football league for homosexual players... It has been reported that all match officials will also have to be gay.

match officials = hakemler ve diğer yetkililer... (Kısacası "inbe hakem" diye bağırmanın hiçbir esprisi kalmayacak!!...)

The league is made up of five teams: The Clan, Fashion Team, The F***ers, G Strength and Your Mother.

They will compete for a cup and the chance to represent Mexico at the World Gay Football Championship.

 

 BELIEVE IT OR NOT !!

Armed Robbery Charge After Man Fails To Buy Condoms !!

Kondom Satmayı Reddeden Eczaneyi Silah Zoruyla Soydu !!

A Bosnian man's been arrested for the armed robbery of a chemist's shop that had refused to sell him condoms.

"fail + mastar" = Bu yapıya dikkat ediniz: İngilizce'de olumsuzluk belirtme yollarından birisidir. "failed to buy" = "didn't buy" veya (burada olduğu gibi) "couldn't buy"... armed robbery = silahlı soygun... chemist's shop (veya, kısaca the chemist's)= eczane...

The unnamed 33-year-old approached the shop in the city of Mostar after closing time and asked for a packet of condoms. After he was told the shop was closed -- dealing only with "urgent" requests -- he pulled a gun and demanded condoms from the chemist who refused and triggered an alarm.

unnamed = adı açıklanmayan... pulled a gun = silah çekti... trigger = tetik... to trigger = tetiklemek, başlatmak... to trigger an alarm = alarma bastı, alarmı çalıştırdı...

Police detained the man nearby and charged him with armed robbery.

to detain = gözaltına almak... to charge = suçlamak (resmi bir makam tarafından)... Deyiminiz: "to charge sm. with sth"...

 

 BELIEVE IT OR NOT !!

Warning: This story might easily leave the weak-stomached heading for the bathroom:

Uyarı: Tiksinç bir konu... Mideniz hassas ise hiç okumayınız daha iyi...

Top Doc Backs Picking Your Nose And Eating It !!

Ünlü Doktor Tatak Yapıp Yenilmesine Destek Çıktı !!...

Picking your nose and eating it is one of the best ways to stay healthy, according to a top Austrian doctor.

Innsbruck-based lung specialist Prof Dr Friedrich Bischinger said people who pick their noses with their fingers were healthy, happier and probably better in tune with their bodies.

better in tune with their bodies = vücutları ile uyum içinde...

He says society should adopt a new approach to nose-picking and encourage children to take it up.

nose-picking = burun karıştırma... take sth up = başlamak ve benimsemek, hobi veya iş edinmek...

Dr Bischinger said: "With the finger you can get to places you just can't reach with a handkerchief, keeping your nose far cleaner.

"Mendilinizle ulaşamayacağınız yerlere parmağınızla ulaşır, burnunuzu çok daha temiz tutarsınız..." -- Eeeee?

"And eating the dry remains of what you pull out is a great way of strengthening the body's immune system. "

Çekip çıkardığınız kuru kalıntıları yemeniz, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek için harika bir yoldur..." -- Böööö!!

"Medically it makes great sense and is a perfectly natural thing to do... In terms of the immune system the nose is a filter in which a great deal of bacteria are collected, and when this mixture arrives in the intestines it works just like a medicine."

medically it makes great sense = tıbbi açıdan gayet mantıklıdır... in terms of = açısından... when this mixture... etc. = Bu karışım barsaklara ulaşınca tıpkı bir ilaç işlevi yerine getirir...

"Modern medicine is constantly trying to do the same thing through far more complicated methods, people who pick their nose and eat it get a natural boost to their immune system for free."

constantly = sürekli olarak...  through far more complicated methods = çok daha karmaşık yöntemler yoluyla, vasıtasıyla, kullanarak... to boost = hızla arttırma, büyük canlanma... immune system = bağışıklık sistemi... for free = bedavadan, bedavacıktan...

He pointed out that children happily pick their noses, yet by the time they have become adults they have stopped under pressure from a society that has branded it disgusting and anti social.

to brand = damgalamak... disgusting = iğrenç, tiksinç...

He said: "I would recommend a new approach where children are encouraged to pick their nose. It is a completely natural response and medically a good idea as well."

I would recommend = tavsiye ederim... to encourage = teşvik etmek, cesaretlendirmek... a completely natural response = tümüyle doğal bir tepki...

And he pointed out that if anyone was really worried about what their neighbour was thinking, they could still enjoy picking their nose in private if they still wanted to get the benefits it offered.

still = yine de... to enjoy = zevkini yaşamak, nimetlerinden yararlanmak... in private = yalnız başına iken, başkaları görmezken... get the benefits it offered = sunduğu yararlardarı elde etmek...

 

 BELIEVE IT OR NOT !!

Pensioner Loses False Teeth In Fight With Prostitute

Emekli Amca Fahişeyle Kavgada  Takma Dişlerini Kaybetti !!

("Amca" nereden çıktı diye sormayınız: Onu da ben yakıştırdım...)

A Swiss pensioner has lost his false teeth in a fight with a prostitute.

false teeth = takma diş(ler)... prostitute = fahişe ("para için seks yapan" anlamı ile sınırlı olduğuna dikkat ediniz)...

The man, aged 74, had met up with the woman and then gone to a nearby public toilet in Basel with her.

nearby = yakınlardaki... public toilet = umumi tuvalet...

He had agreed to pay her 50 Swiss Francs (about £22) for her services. But just as he was preparing to pay her, the woman hit him in the face and then kicked him.

It's not known why the woman attacked the man whose false teeth fell into the toilet bowl. The false teeth couldn't be recovered.

toilet bowl = Üst kapak ve oturma kapı altında kalan bölüm... couldn't be recovered = geri alınamadı, bulunamadı, kayboldu...

İçimden geldi, İngilizce'ye bendeniz de bir "maxim" armağan edeyim:

He who runs wild at seventy-four

must say goodbye to false teeth

for ever more !!

 

 BELIEVE IT OR NOT !!

"Holy man" Broke Coconuts on Naked Woman's Head

"Kutsal Adam" Çıplak Kadının Kafasında

Hindistan Cevizi Kırdı !!

Police in India have arrested a 'holy man' who allegedly forced a woman to strip naked and broke coconuts on her head.

to arrest = tutuklamak... allegedly /æ-Lİ:-cidli/ = "iddia edildiğine göre" şeklinde çeviriniz... to force smb to do sth = bir şeyi zorla yaptırtmak... to strip naked /NEY-kid/ = çırçıplak soyunmak...

Raj Kharayaka Kumar, 57, promised to treat the woman, 30-year-old Selvi Dhalaksaami, after her parents brought her to his hermitage at the village of Velliveli.

to treat = tedavi etmek... hermitage /HÖ:-mitic/ = inziva, veya inzivaya çekinilen yer; bir münzevinin (/-mit/ - genelde bir keşiş, vb) çekilip yaşadığı yer... [Yav, bu hikayedeki isimler bana bi yerden tanıdık geliyo, ama hadi neyse...]

Kumar claimed she was possessed and offered to exorcise her of the evil spirit, reports the Deccan Chronicle newspaper.

possessed = "içine cinler, şeytan, vs girmiş; ruhunu  ele geçirmişler" anlamında... to exorcise /EK-s@-SAYZ/ = cinler, kötü ruhlar, şeytan vb'ı ruhundan, bedeninden kovalayıp çıkartmak... [Bknz. ünlü Holywood "horror" (=korku) filmi, "The Exorcist"] evil spirits = kötü ruhlar...

 

 BELIEVE IT OR NOT !!

Stray Dog Gets Laser Eye Surgery

Sokak Köpeğine Lazer Göz Cerrahisi Uygulandı

A Melbourne family has paid out nearly £2,000 for a laser eye operation on the blind stray dog they have taken in.

"paid out" = tek başına "paid" anlamı iletebilirdi. İngilizce'nin bu tür "idiomatic" güzelliklerine duyarlı olmakta yarar var: Rastladıkça not ediniz... stray dog = sokak köpeği... (stray bullet = "serseri kurşun"... "stray" sözcüğünün genel anlamı "başıboş, restgele, hedefinden şaşmış" demektir... (that) they have taken in = evlerine almış oldukları...

The kelpie cross the Stevenson family found last month was blind and close to death with diabetic shock.

kelpie cross = kelpi kırması ("kelpie" ünlü bir Avustralya çoban köpeği türüdür)...

But Kaye Stevenson says the success of her own laser eye surgery she had a few years ago convinced her to pay for the dog they have now named Tess to have cataracts removed by the same treatment.

"I know how much better I was after I had my laser surgery," she told the Herald Sun. "It was like the grit and fog had been removed from my eyes.

grit = iri taneli kum, mıcır...

"We have always said we would mortgage our house to ensure the good health of our own pets."

to mortgage /MO:-gic/ ("t" okunmaz) = ipotek ettirmek... to ensure = olmasını sağlamak...

The family have now changed their mind about giving Tess to another family and intend to keep her themselves.

İnsanın hayvana davranışı, kuşkusuz, insanın insana davranışının aynasıdır.

 

 BELIEVE IT OR NOT !!

Son Repays Dad 34 Years On

Babasına Olan Borcunu 34 Yıl Sonra Ödedi

A man who sold his prized Jaguar to buy a pram for his baby son in 1970, has been repaid with a new car on his 60th birthday.

prized = "en sevdiği"... pram /PRÆM/ = çocuk arabası ("perambulator" dan kısaltma -- daha çok GB... USA: "baby carriage", sanıyorum)... to repay = "geri ödeme"...

Allan Collins, from South Wales, had to give up his car 34 years ago when baby Allan arrived.

had to give up = vazgeçmek zorunda kalmıştı... "arrived" = burada "doğmak" anlamında...

But now his son, also Allan, has repaid his father by handing him the keys to a £20,000 S-type, three-litre automatic Jaguar, says the Daily Express.

also Allan = yani çocuğun adı da aynı... to hand = vermek, ellerine teslim etmek ("to handle" = ele almak, ilgilenmek, çekip çevirmek" fiili ile karıştırmayınız)...

Mr Collins senior said: "It's my dream car and the best present I've ever had. I never wanted to part with my jaguar all those years ago but I decided having a pram was more important."

my dream car = rüyalarımdaki araba... to part with = ayrılmak, ayrı düşmek... all those years ago = bunca yıl önce... "but... having a pram was more important = ama, çocuk arabası daha önemliydi (Adam nede olsa bizim kuşaktan!!)...

Allan junior, himself a father of two, said: "It was hard keeping the surprise, but it was worth it to see his face."

Allan junior = oğul Allan...  (İki paragraf yukarda, babası için "Mr Collins senior" şeklindeki ifadeyi hatırlayınız)... (who is) himself a father of two = ki, kendisi de iki çocuk babasıdır... Son cümle = Sürprizi (son ana kadar) açıklamamakta güçlük çektim, ama (sonunda) yüzündeki ifadeyi görmeğe değdi...

 

 BELIEVE IT OR NOT !!

Czech Brewery Will Reward Manager And Players

If They Win Euro 2004

Çek Bira Yapımcısı Euro 2004 Şampiyonluğu için

Ömürboyu Bedava Bira Ödülü Koydu !!

Czech = Okunuşu /ÇEK/... Eskiden Türkçe'deki en uzun sözcüklerden birisi "Çekoslavakyalılaştıra-madıklarımızdan mısınız?" idi. Şimdilerde o artık "Çekcumhuriyetilileştiremediklerimizden misiniz?" oldu!!... brewery /bru-ıri/ = bira imalathanesi / fabrikası (Erbabı için ibadethane gibi bir yer)... to reward = ödül vermek, ödüllendirmek...

Czech Republic football coach Karel Bruckner has been offered free beer for the rest of his life if his team win Euro 2004.

The Republic's Bernard brewery is offering him 60 litres of beer every year as an incentive to bring the trophy home.

incentive = teşvik... trophy = "kupa"... (Bizim akılsız bonkör klüplerimiz de uyanıp "teşvik primi" olarak Tekirdağ rakısı filan dağıtmağa başlasalar ya!...

The amount is equivalent to Czechs' annual consumption of beer per person, making them the world's champion beer-drinkers.

production / consumption = üretim / tüketim... ("Consumption" sözcüğü, "iyi saatte olsunlar" hesabı, aynı zamanda halk dilinde "ince hastalık", [tüberküloz] anlamında kullanılır. Nitekim, "consumptive" sözcüğü, "pek zaif naif" / "veremli" anlamında kullanılır.)

Bernard hopes to spur on the players to achieve equal winning success on the pitch. Each player will receive 160 litres of beer for one year if they win the final.

spur = at mahmuzu... Dolayısıyla, "to spur on" teşvik etmek... (football) pitch = futbol sahası (daha birçok anlamları var) -- Telaffuzunu göstermeğe terbiyem müsaade etmiyoo...

Brewery spokesman Zdenek Mikulasek said: "While they will earn a lot of money if they win we think the offer of free beer on top is extra motivation for the team and will inspire them to go for gold. "They have a chance of winning and we really want them to."

on top / on top of + isim = üstüne üstlük, -----e ilaveten... to inspire = esin vermek, ilham kaynağı olmak, (burada) teşvik etmek... go for gold = "go for/after the gold medal" dan kısaltma: altın madalyayı hedeflemek...

Mikulasek says the brewer faxed the offer to the Czech team at their Portuguese hotel, but said they'd received no response to date.

to date = bugüne değin, şu ana kadar

 BELIEVE IT OR NOT !!

British Women Are Europe's Least Hairy

Britanyalı Kadınlar Avrupa'nin En Az "Tüylü"leri...

"Hairy" sözcüğü, ERKEKLER için kullanılmış olsaydı, tabiatıyla "KILLI" sözcüğü ile çevirecektik... Çeviri sanatından örnekler...

British women are the least hairy in Europe. But their German counterparts are the hairiest, according to a survey by razor manufacturer Wilkinson.

counterpart = karşı taraftaki eşdeğer konumdaki kişi. Dolayısıyla burada "Alman kadınlar"... razor /rey-/ = 1. ustura; 2. jilet...

A Europe-wide study from the company looked at the hair-removal habits of 1,000 women.

hair removal = tüy alma, ağda veya sir yapma / yaptırma...

The survey found British girls are the ones who undertake the most hair removal, with more than 93% saying they use razors before wearing skirts and shorts for the summer.

with = burada "olmak üzere, olacak şekilde" kavramı ile çeviriniz...

Germans fell way behind with just 40% saying they regularly shaved. This however shows an improvement of seven per cent from studies carried out two years ago.

way behind = çok gerilerde, çok gerilere... just = burada "sadece, yalnızca" ile çeviriniz... to carry out = gerçekleştirmek, başarı ile tamamlamak...

Spanish women ranked just behind the British with 82% preferring the smooth to the natural look. French and Italian ladies lay in the middle - but with more shaving than not.

to rank = "sıralamada o seviyede olmak/gelmek"; "rütbe" kavramından... just behind = hemen arkasında... with more shaving than not = "more often than not" = "sıkça, sık sık" kalıbı üzerine kurulmuş bir ifade oyunu...

 

         

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE