Doç. Dr. Yalçın İzbul

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

Free Bilingual E-Zine Supplements

March 12, 2003

Supplement # 003

 

CHUNKS OF WISDOM, OR DROPLETS OF BANALITY ? NOT: Bu söz bana ait, ama Türkçe'ye özlü biçimde çeviremiyorum. Yardım??

 
 
 

 CENSORSHIP AND THE FREEDOM OF SPEECH

 PART TWO

Books won't stay banned. They won't burn. Ideas won't go to jail. In the long run of history, the censor and the inquisitor have always lost. The only sure weapon against bad ideas is better ideas. The source of better ideas is wisdom. The surest path to wisdom is a liberal education. -- Alfred Whitney, Essays on Education

 

to ban = yasaklamak... to stay banned = yasaklı kalmak; yasaklanmış olmakta devam etmek...  "Books won't stay banned." Aşağıda Language Tips bölümüne bknz.   jail (USA) = prison /pri-zın/ (UK) = hapishane...

 

in the long run = uzun vadede, eninde sonunda...

 

censor /sen-/ = sansürcü, sansür yetkilisi... inquisitor = "enginizyoncu" (sorgulayıcı = to inquire, kavramından)... tthe only sure weapon = güvenilebilecek tek silah... "The surest path..." vb. = Bilgeliğe giden en emin yol, liberal eğitimdir."  DİKKAT: "liberal" = "özgürlükçü" demektir. "Liberty" = "özgürlük" kavramı ile aynı kökten geldiğine dikkat ediniz.

 

Only the suppressed word is dangerous. -- Ludwig Börne

to suppress = baskılamak, baskı altında tutmak... suppressed feelings = baskılanan duygular (Hani şu kafayı çekince "surface" eden duygular. (To surface = yüzeye çıkmak) İşte bu nedenle "şişede durduğu gibi durmuyo"!!...

If there had been a censorship of the press in Rome we should have had today neither Horace nor Juvenal, nor the philosophical writings of Cicero. -- Voltaire

if there had been -- Eğer olmuş olsaydı... (GRAMER NOTU: İşte size "neither...nor" yapısının, ikiden fazla şey için kullanılma örneği.)

The right to speak out is also the duty to speak out. -- Vladimir Pozner

to speak out = yüksek sesle açık açık konuşmak; kafasından geçenleri, çekinmeden, dobra dobra, açık açık söylemek...

VOCABULARY NOTE: "RIGHTS" = HAKLAR  ----  "DUTIES" = GÖREVLER...

If all mankind minus one were of one opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind. -- John Stuart Mill (1806-1873), On Liberty, 1859

all mankind minus one = Bir kişi dışında bütün insanlık... to be justified = haklı olmak, haklılığı kanıtlanmış olmak; o şekilde davranmakta haklı olmak... to silence = susturmak... silencing that one person = O bir kişiyi susturmak... (NOT: Süper bir söz. İlk bölümde, "toplumun tek kişiyi susturma hakkı olmadığı" dile getiriliyor. İkinci bölümde ise bir diktatörün tanımı yapılıyor. Tümceyi dikkatle analiz ediniz.)

Where they have burned books, they will end in burning human beings. -- Heinrich Heine

Mealen: Kitapları yakmışlarsa, sonunda insanları da yakacaklardır...

*  *  *  *  *

  LAST, BUT NOT LEAST  

 You can cage the singer but not the song.

Harry Belafonte (1988)

 Şarkıcıyı bir kafese kapatabilirsiniz; ama şarkıları ASLA !!

 
 
 
 

 LANGUAGE TIPS

DİKKAT... Books won't stay banned = Kitaplar yasaklanmış kalmayacaklardır ("Buna direnecekler; zincirlerini kıracaklardır nüansını veriyor...)  Aynı şekilde: "They won't burn" tümcesini, "Onları yakıp yok edemezsiniz," şeklinde çevirebilirsiniz. Dolayısıyla, "Ideas won't go to jail." = Fikirleri hapsedemezsiniz...

 

ÇÜNKÜ: "will" yardımcı fiiliniz, sıradan gelecek zaman dışında, bu şekilde kuvvetli bir istek, irade de belirtebilir. Aynı çerçevede, olumsuz kalıplarla "izin vermeme" nüansı da aktarılabilir. İşte bir örnek:

 

ÖRNEKLER: I won't have (let) you walking all over the house with those muddy shoes. = Bu çamurlu ayakkabılarınla evde dolaşmana izin vermeyeceğim.

 

I won't have you coming to class late every day. = Sınıfa hergün böyle geç gelmene izin veremem (vermeyeceğim).

 

I won't have you taught by that crazy nut any longer!! = O çatlak heriften ders almanıza daha fazla izin vermeyeceğim!! (teach - taught - taught )

 
 
 

 DOĞRU KAYNAK : VAKİT VE NAKİTTEN TASARRUF !!

 PRACTICA ENGLISFOTURKS

 BEŞİNCİ BASKI !!

 Onsuz Geçmiş Yıllarınıza Üzüleceksiniz !!

    BİLGİ   

   
 

         

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE

______________________________________________