Doç. Dr. Yalçın İzbul

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

Free Bilingual E-Zine Supplements

June 18, 2003

Supplement # 020

 
 

 

 THOUGHTS FOR TODAY

 -- 1 --

 

Do you ever sit back and think about how important it is to take care of your personal appearance?

Şöööle bir oturup düşünüyor musunuz hiç, ne derece önemlidir kişisel görünümünüze itina göstermek... (DİKKAT: Çevirileri "kuvvetli" olmaları için, mealen ve abartarak veriyorum)

 LINGUISTIC NOTE:  Do you ever + present  = Siz hiç ... mısınız? Have you ever + V3 = Hiç bugüne kadar ... ?

 Örnekler:  Do you ever think about how important it is to have friends?... Have you ever thought about how important it is to have friends?

It is never enough to have an upright and reliable character. You should also physically stand up straight... Wear clothes that make you look good. Invest in a better hair style... So on so forth...

is never enough = asla yeterli değildir... upright = dürüst, başı dik, alnı açık... You should ... etc = Fizik olarak da dik durmalısınız... that make you look good = size yakışan, iyi gösteren... so on so forth = vb, vb..., vesaire, vesaire...

When you speak with someone, make eye contact. Be friendly with everyone you meet. Be honest about what you can do, and ask straightforward questions when you do not understand something.

Make eye contact = Gözlerinizi kaçırmayınız, gözlerinin içine bakınız... straightforward = dosdoğru (fiziki veya mecazi anlamda kullanılabilir...

Do not meander, but walk as if you were always on your way to an important appointment... Show that you are purposeful in thought and action, so that people will see you as a person who stands for something positive.

to meander = gayesiz dolaşmak, doğru hat üzerinde ilerlememek... by and large = büyük ölçüde... to stand for = temsil etmek, timsali olmak...

 -- 2 --

"Charity begins at home," says an old proverb... “Succeed at home first,” we could add by extension of meaning...

"Charity begins at home" = "Hayırlı insan olmak önce evde/yuvada başlamalı"...

CHARITY  = Genelde "hayır işleri" veya "hayır yapmak" anlamlarında kullanılan bu sözcük, aslında Anglo-Sakson Hristiyan felsefesinde "başkaları hakkında hayırlı şeyler düşünmek, insaflı olmak, yardımsever olmak" gibi çok geniş bir alanı kapsıyor...

by extension of meaning = anlamını genişleterek...

Many a time a cliche is true... The "successful" executive arrives at the end of his career only to find that he has won wealth and prestige but has lost the affection of his family...

many a time = (deyim) çoğu zaman, çoğu kez = many times... affection = sevgi (çoğu zaman tutkulu bir cinsellik boyutu içeren "love" sözcüğünden farklı olarak)...

"Başarılı" bir yönetici kariyerinin sonuna gelir, ama bakar ki servet ve prestij kazanmıştır, ama ailesinin sevgisini yitirmiştir...

 LINGUISTIC NOTE: DİKKAT... DİKKAT... =  Mastarlarla kurulan bu yapı son derece zordur ve kolaylıkla gözden kaçar. Anlam üzerinden gitmekten başka çare de yoktur. Ayrıca "only" sözcüğünün de yapıdan kimi zaman düşürülebildiğine dikkat ediniz.

 Örnekler:  "He went back to the place only to see that everyone had already left." = Oraya döndü, ama gördü ki herkes çekip gitmişti... "He went to see his friend only to find that he had left the town." = Arkadaşını görmeğe gitti, ama şehri terketmiş olduğunu öğrendi...

Dediğim gibi, tek rehberiniz, "Sırf şehri terketmiş olduğunu öğrenmek için arkadaşını görmeğe gitti" şeklindeki yorumun anlamsız bir ifade olması...

Never let your work overwhelm your obligations to your family. In those iffy situations where you could either work late or go home, lay your papers down and choose to spend the evening with the people you love...

to overwhelm = yere sermek, çaresiz ve güçsüz duruma düşürmek, paralize etmek,  anlamsız veya gereksiz hale getirmek...  Zor bir sözcük... İşte bazı örnekler:  "The allied air bombardment overwhelmed the Iraqi army within a few days." "Do multiple vaccines impair or completely overwhelm the infant's immune system?" (Acaba mültipıl aşılar bebeğin bağışıklık sistemini bozuyor, hatta tümüyle yerle bir mi ediyor?)... "The web can easily overwhelm you with the tremendous amount of information flow on every subject." (Sizi paralize hale getirebilir)... "I was feeling a little overwhelmed under the circumstances." Mevcut durumda kendimi biraz çaresiz ve başa çıkamaz hissediyordum

iffy situations = "acaba şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam" durumları, riskli olabilecek durumlar... lay your papers down = kağıtlarınızı (evraklarınızı) masaya bırakın...

NOT: Bu başlık altında başlattığım dizideki "öğüt verir" tavrımdan bazı üyelerimizin rahatsız olduğu bana iletildi. Hadi, bunları "kendi kulağıma küpe olsun, kendime öneriler" diye yazıyorum diyeyim de barışalım!

 

 

         

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE

__________________________________________________________________________