Doç. Dr. Yalçın İzbul

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

Free Bilingual E-Zine Supplements

July 9th, 2003

Supplement # 031

 
 

 

 Bu çalışma, "elementary" ve "lower intermediate" düzeyde dil bilenler içindir...

 Dost acı söyler... Kendinizi "upper intermediate" veya "VERITABLY advanced" düzeyde bile hissediyorsanız, yine de bir göz atın, derim...

 

 MINI TEST 

 How To Say It Properly

 Gerektiği Şekliyle Nasıl Söylenir??

 -- 1 --

 

 Bu testi, özellikle Türk öğrencilerin sıkça düştüğü İngilizce hatalarından yola çıkarak düzenledim...

 

Aşağıdaki Türkçe tümcelerin İngilizce karşılıklarını seçiniz... İkili önermelerden birisi, gramer, sözcük seçimi, veya sadece ve sadece kullanımda tercih edilmeyeceği gerekçesiyle yanlış seçimdir...

 

Saat altı kırkbeş.

A - It's six forty-five o'clock.
B - It's six forty-five.

Elma yemeye bayılırım.

A - I love eating apple.
B - I love eating apples.

Kaç kilosun?

A - How heavy are you ?
B - How much do you weigh ?

Boyun kaç?

A - How many centimeters are you ?
B - How tall are you ?

Yüksek sesle konuşuyordu.

A - He was talking in a high voice.
B - He was talking loud. (veya, loudly)

Nasıl biri? Görünüşü nasıl?

A - How does she look like ?
B - What does she look like ?

Az sonra döneceğim.

A - I'll turn back in a minute.
B - I'll be back in a minute.

Dur sana işinde yardım edeyim.

A - Let me help you to do your work.
B - Let me help you with your work.

Durumu şimdi çok daha iyi.

A - Her condition is more better now.
B - Her condition is much better now.

Uzun bir tatile çıkmanızı öneriyorum.

A - I recommend you to take a long vacation.
B - I recommend that you take a long vacation.

Kendimi rahatsız hissediyorum; hasta gibiyim.

A - I am feeling myself uncomfortable; I am like a patient.
B - I don't really feel well. (veya, I don't feel very well.)

Yeni otelimiz çok müşteri çekiyor. (REKLAM tümcesi)

A - Our new hotel attracts lots of customers.
B - Our new hotel attracts lots of guests.

Arkadaşım bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

A - My friend died in a traffic accident.
B - My friend was killed in a traffic accident.

Benden farklı olarak, İngilizcesi çok iyidir.

A - Differently from me, she is proficient in English.
A - Unlike me, she is proficient in English.

Lütfen çimlere basmayınız.

A - Please do not step on the grass.
B - Please keep off the grass.

Dışarda hava hala aydınlıktı.

A - It was still bright outside.
B - It was still light outside.

Benden çok fazla şey bekleme.

A - Don't expect me too much.
B - Don't expect too much of me.

Kendisini sima olarak tanırım.

A - I know his face.
B - I know him by sight.

Okuma yazması yoktur.

A - He cannot read and write.
B - He cannot read or write.

Güneş doğudan doğar.

A - The sun rises from the East.
B - The sun rises in the East.

Hırsız pencereden girmiş.

A - The thief got in from the window.
B - The thief got in through the window.

Mavi renk olmasını tercih ederim.

A - I'd prefer it in blue colour.
B - I'd prefer it blue.

Madem kendine yeterli paran var, bana biraz versene.

A - You have enough money for yourself, since you give me some.
B - How about giving me some money, since you have enough for yourself.

Birisi kapıyı çalıyor. Git bak bakalım, kimmiş ?

A - Somebody's knocking on the door. Go and see who he is.
B - Somebody's knocking on the door. Go and see who it is.
 

 THE KEY TO THIS EXERCISE IS DOWN BELOW 

 

 

 BİR RİCA & BİR REKLAM :

 Değerli Üyelerimiz... Biliyorsunuz, sizlerden gelen soruları elimden geldiğince yanıtlamağa çalışıyorum... Takdir edersiniz ki, 1500'ü aşkın üye sayımızla bu görev giderek altından kalkılmaz boyutlarda sevimli bir yük... Hele benim gibi, ömrünüzün son on yılına girmiş, üstelik de, teknenizle tercih ettiğiniz "amfibik" yaşamdan dolayı haftanın bir yarısını EGE'nin koynunda geçiriyorsanız...

 Özür dileyerek, buradaki küçük egzersizden doğabilecek açıklama isteklerinize cevap verememek durumundayım... Gerçekten özürlerimle...

 Ama lütfen sizler de artık kendinize "gâvur" işkencesi yapmaktan vazgeçiniz... Aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak, bu ızdıraptan bir defada kurtulunuz... Bu gerçek ve içtenlikli bir öneridir...

 http://www.ingilizce-ders.com/gunes-dil/mesaj.htm

 HERE, THEN, IS THE PITILESS KEY TO THIS UNPRESUMPTIOUS EXERCISE :

 ALL "B"s're the CORRECT or RECEIVED ALTERNATIVES

 "B" Şıkları Doğru veya Tercih Edilecek Seçeneklerdir

 

 

         

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE

__________________________________________________________________________