Doç. Dr. Yalçın İzbul

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

Free Bilingual E-Zine Supplements

July 23rd, 2003

Supplement # 035

 
 

 

 An Angel on the Right Shoulder,  and

 Another Angel on the Left Shoulder !!

 As you all probably know,  everyone has an invisible angel on their right shoulder to record their good thoughts and deeds, and one on the left shoulder to record the bad.

As you all probably know = Hepinizin muhtemelen bildiği üzere...  an invisible angel = görünmez bir melek... thoughts and deeds = düşünce ve eylemler... to record = kaydetmek için...

 On Judgement Day, the two sides will be weighed on the scales of justice to decide where a person will be sent to Heaven or to Hell.

Judgment Day = Kıyamet Günü...  to weigh (okunuşu / wey/) = tartmak... the scales of justice = adalet terazisi... Heaven = Cennet... Hell = Cehennem...

 These two angels may even be waging a relentless war between the two of them over directing your soul to good or evil...

to wage a war = savaş sürdürmek, harb etmek...  relentless = amansız, acımasız ve vazgeçmeyen... good = iyilik... evil = şer, kötülük, şeytani kötülük...  Heaven = Cennet... Hell = Cehennem...

*  *  *  *  *

  Therefore, 

 HERE STANDS ONE IN UTTER CONFUSION...

  İŞTE KAFASI TÜMÜYLE KARIŞMIŞ BİRİSİ !! 

 -- Kapıyı tırmala !! Kapıyı tırmala !!

 -- Halıya işe !! Halıya işe !!

 
 
 

 

 LANGUAGE TIPS

"an angel on one's right/left shoulder"  "On" yerine "over" da yaygındır. Nüans farkı doğurduğuna dikkat ediniz: "Over" tercih ettiğinizde, "biraz yukardan, dokunmaksızın" nüansını eklemiş olursunuz...

"Judgment Day"  Çok daha seyrek olmak üzere, "the Judgment Day" şeklinde artikel ile birlikte kullanıldığı da görülür...

"Heaven"  İngilizce'de Cennet, Cehennem gibi sözcüklerin büyük harfle yazılması mecburi değildir...

"paradise"  Daha yoğun dini ve ruhani tonlar taşıyan "Heaven" sözcüğüne kıyasla, bu sözcük de "Cennet" anlamına geliyor... Ama, biraz daha dünyevi ve epikürcü (epicurean) kalıyor. Yine de ikisi arasında çok kesin ayrım güdüldüğü söylenemez...

 

 WEB SİTEMİZDE YENİ BÖLÜM

 BİLMECE - BULMACA - BEYİN JİMNASTİĞİ

         

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE