Doç. Dr. Yalçın İzbul

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

YAHOO Uluslararası İngilizce Öğretim Grupları DÜNYA BİRİNCİSİ !!

October 29th, 2003

Supplement # 060

 

 

Ey Türk gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Birgün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
20 Ekim 1927

Canım, Canım ATATÜRK...

   

O Turkish Youth!

Your first and foremost duty is to defend and protect Turkish independence and the Turkish Republic for all eternity.

This is the very foundation of your existence and of your future. This foundation is your most precious treasure. In future ages, too, there will be those
at home and abroad who are maleficent and desirous of depriving you of this treasure. If, some day, you find yourself in a position in which you have to defend your independence and your Republic, you must not tarry to weigh the possibilities and circumstances of the situation before taking up your duty. These possibilities and circumstances may turn out to be extremely unfavourable. The enemies conspiring against your independence and your Republic may have behind them a victory unprecedented in the annals of the world. By force or by ruse, all citadels of your beloved fatherland may have been captured, all shipyards taken, all its armies disbanded and every part of the country may have been put under de facto occupation. Even graver and more distressing than all these circumstances, those who hold and exercise the power within the country may prove unwitting, misdirected and even treasonous. Furthermore, they may have indentified their personal interests with the political designs of the invaders. The nation may have fallen into complete destitution, may be in a worn-out and exhausted state.

O Sons and Daughters of future Turkish generations! Even under such circumstances and conditions, your mission is to save Turkish independence and the Turkish Republic. All the mighty strength that you will need exists in the noble blood a-flowing in your veins!

 

Yukardaki çeviri önerim için görüş, eleştiri ve katkılarınızı rica ediyorum.  Özellikle, Türkçe'yi iyi derecede anlayan, İngilizce'de de eli kalem tutan "native speaker" eş ve dostlarınızdan... Kısmen mevcut çevirilerden de yararlandım. İçim henüz tam rahat değil. Ama, saat şimdi 3:30 ve bu modeller bu saatte ancak bukadar çalışıyor... Yeterince mükemmelleştirebilirsek internet'te yayınlayacağım.

         

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE