Doç. Dr. Yalçın İzbul

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

YAHOO Uluslararası İngilizce Öğretim Grupları DÜNYA BİRİNCİSİ !!

January 26th, 2004

Supplement # 078

composition: izbul / Jasc Paint Pro Shop 8

 

 

Hurry up!! Let's play,

 

WHO WANTS ?!

TL 500,000,000,000 !!

(before six or nine zeroes / zeros are dropped from the Lira !!)

*  *  *  *  *

Today's Topic:

MODERN TURKISH AUTHORS

I am deeply indebted to that excellent website, "Contemporary Turkish Literature" ( http://www.turkish-lit.boun.edu.tr ) under the able direction of and with invaluable personal contributions by Professor Suat Karantay, Department of Translation and Interpreting, Boğaziçi, University

Question 01 -- ---------- ---------- (1914-1970) Did not complete his secondary education due to financial constraints. He wrote over 40 books, which include novels, short story collections, an autobiography and several plays and film scripts. He was imprisoned for a time; financial problems, poor health made his life difficult. Short story collections: Sarhoşlar (Drunkards/1951), Grev (The Strike/1954), Arka Sokak (Back Street/1956), Babil Kulesi (The Tower of Babel/1957), Kardeş Payı (A Fair Share – winner of the 1958 Sait Faik Short Story Award), Önce Ekmek (Bread Comes First – co-winner of the 1969 Sait Faik Short Story Award). Major novels: Avare Yıllar (Vagrant Years/1950), Bereketli Topraklar Üzerinde (On Fertile Soil/1953), 72.Koğuş (Ward 72/1954), Devlet Kuşu (Windfall/1958), Gâvurun Kızı (Infidel’s Daughter), Kaçak (Fugitive/1970).

 

  

 

*  *  *  *  *

Question 02 -- ---------- --------- ---------- (1915-2002) Studied sociology in Belgium for two years. He has been a prominent figure on the Turkish literary scene since 1940. In 1971 UNESCO honored him as one of the world’s major literary figures. Major poetry collections: Garip (Strange -- co-authored with Orhan Veli and Oktay Rifat/1941), Rahatı Kaçan Ağaç (Restless Tree/1946), Kolları Bağlı Odysseus (Odysseus Bound/1963), Göçebe Denizin Üstünde (On the Nomad Sea/1970), Teknenin Ölümü (Death of the Boat/1975 -- winner of the 1976 Yeditepe Poetry Award), Ölümsüzlük Ardında Gılgamış (Gilgamish in Pursuit of Immortality/1981 -- winner of the İş Bankası Literature Award for 1981), Sözcükler (Words -- a collection of poems written before 1978; winner of the 1978 Sedat Simavi Literature Award. His plays have been compiled and published in two volumes. Major novels: Aylaklar (Loafers/1965), Gizli Emir (The Secret Order/1970 -- winner of the 1970 TRT Achievement Award for Fiction), İsa’nın Güncesi (Diary of Christ/1974).

 

  

 

*  *  *  *  *

 

Question 03 -- ---------- ---------- (1915-1995) Has published over a hundred books. He is Turkland’s best and most popular humorist ever. After serving as a career officer for several years, he became the editor of a series of satirical periodicals with a socialist bent. He was jailed several times for his political views. He provided a strong indictment of the oppression and brutalization of the common man. He satirized bureaucracy and exposed economic inequities in stories that effectively combine local color and universal verities. He won numerous awards in Turkland, Italy, Bulgaria and the former Soviet Union. His works have been translated into over thirty languages.

 

  

 

*  *  *  *  *

Question 04 -- --------- --------- (1921-1989) Graduated from the Turkish Language and Literature Department at Istanbul University. After working as a teacher for a while he settled in a village in the Aeagean region and became a farmer. His collection of short stories is entitled Bodur Minareden Öte (Beyond the Short Minaret/1960). With his first novel Aylak Adam (The Loiterer) he won second place in the 1958 Yunus Nadi Novel Award. His second novel Anayurt Oteli (Motherland Hotel) was published in 1973.

 

  

 

*  *  *  *  *

 

Question 05 -- ---------- --------- (1915-1986) Studied political science and economics at Heidelberg University and held a degree in German literature from Istanbul University. He has written short stories, comedies, satires and has introduced Brechtian epic theater in Turkland. He also wrote cabaret plays, combining political satire with the techniques of the traditional Turkish theater. He taught art history and dramatic literature at Istanbul University and was a well-known columnist for several dailies. His plays, which still retain their topical significance, their social and political relevance and entertaining quality, have enjoyed great success in Turkland and abroad. Major plays: Fazilet Eczanesi (The Pharmacy of Virtue/1960), Lütfen Dokunmayın (Please Do Not Touch/1960), Keşanlı Ali Destanı (The Legend of Ali of Keşan/1964), Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (I Close My Eyes and Do My Duty/1964), Eşeğin Gölgesi (The Shadow of the Donkey/1965), Sersem Kocanın Kurnaz Karısı (The Shrewd Wife of the Stupid Husband – winner of the 1971 Turkish Language Association Drama Award). Major short story collections: Yaşasın Demokrasi (Long Live Democracy/1949), Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu (It Was Raining in Şişhane/1953), On İkiye Bir Var (One Minute to Twelve – winner of the 1955 Sait Faik Short Story Award).

 

  

 

*  *  *  *  *

 

 

GRADING:

 

5 correct answers: Congratulations on your impeccable performance...

 

4 correct answers: Good try, but I'm sorry you've missed the big prize yet once again... [yet = dahi... yet once again = bir kez daha...]

 

3 correct answers: Obviously you must work much harder to polish up your familiarity with contemporary Turkish Literature...

 

2 correct answers: Oh, my, my, my... You really ought to be ashamed of your poor performance on this little test... Whatcha been doin in your spare time? Regularly watching the Doğan Media Group's pipedream "the Popstar", haven't you ?!

 

1 correct answer:   What utter indifference (= kayıtsızlık, ilgisizlik) to the world you live in... I would imagine you're going through some serious depression and also suffering frequent bouts of panic attacks, too!!... Do some reading: It'll do you good...

 

No correct answers:

Sir/Madam, please go back to your ardent studies of contemporary culture, consisting of "Somebody Watching Us... I'm Getting Married... Turkish Popstar, and the likes..." !!...

 

 
 
 

 

İNGİLİZCE ÖĞRENMEK... SINAVLARDA BAŞARI ??

BAŞARININ KOŞULLARI !!

( 4 )

 Peki, Bu İşin Nasıl Üstesinden Geleceğiz ??

Yabancı dil öğrenmekte, acaba zeki ve tembel olmak mı, yoksa geri ama çalışkan olmak mı daha büyük avantajdır??...

Güçlü bir bellek, çabuk kavrama gibi yetenekler kesinlikle iyi silahlar. Ama eskiden beri de bilinir ki, esasen bu yetenekler aktif zihinsel yaşama sahip kişilerde "daha ziyade inkişaf etmiştir."

Kısacası: Birincil ilke, ciddi niyet, ciddi çalışma, ciddi azim...

Peki, ya yol yordam?

Bu işin iki yolu var:

 1.  Deneme yanılma yoluyla: 4-5 yıl süreyle, hergün yirmidört saat, ana-baba şefkatiyle yanınızda bulunup, sizi "agulama"dan "konuşma"ya taşıyacak birilerini bulabilirseniz, bu yolu deneyebilirsiniz!

Kaldı ki o durumda bile, yalnızca dilin temel yapı ve gramerini öğrenmiş olacak; kısıtlı sözcük dağarcığınızı kocaman kocaman yeni sözcüklerle geliştirmek için daha yıllarca dirsek çürütmek zorunda kalacaksınız.

 2.  Kestirme yollardan: Bu işe ayırabileceğiniz zaman en fazla altı ay, hadi bilemediniz bir yıl olduğuna göre, farklı bir yol ve yöntem bulmamız gerektiği apaçık bir gerçek...

Deneme yanılma saçmalığını bir yana bırakalım... Bir yabancı dilin temel mantığını ve yapısını öğrenmek için ilk kaçınılmaz çalışma, o dilin gramerini öğrenmektir...

AMA, önce "dil öğrenmek" kavramını doğru tanımlamamız gerekiyor...

"İngilizce öğrenmek istiyorum" tümcesi yetersiz bir tanımlama, "İngilizce öğretiyoruz" iddiası ise düpedüz bir yanıltmacadır. Sorulması gereken soru şudur: "Ne amaçla, ne düzeyde ve hangi İngilizce?"

NATO'nun önünde ayakkabı boyacılığı yapacak kimse (eğer casus veya güvenlik görevlisi değil ise) ile, yabancı yayınlardan tıp çevirisi yapacak kimsenin eğitimi arasında pek az ortak nokta bulunacaktır.

Örneğin, "ÜDS'den en az 65 puan almak istiyorum" hedefi doğru ve yol gösterici bir belirlemedir. Adayın şu andaki durumuna göre, 3 - 6 ay arası ciddi bir çalışma gerektirecek bir belirlemedir. Buna uygun bir çalışma programı geliştirilebilir.

ÜDS, KPDS türü sınavlara hazırlanan kimselerden sergilemeleri beklenen dil becerisi "okuduğunu anlamak" ile sınırlıdır. Pasif bir beceridir. Aktif bir dil becerisi aranmamaktadır. Herhangi bir tümce kurma, paragraf veya kompozisyon yazma becerisi yada konuşma diline hakimiyet koşulu aranmamaktadır. (ki, itiraf edelim, adayların çok lehine bir durumdur).

O halde, bu sınavlara hazırlananların yapmaları gereken şey, dildeki çeşitli tümce tipleri ve anlatım kalıplarını açıklayan sağlam bir gramer bilgisi ve buna eşlik edecek geniş bir sözcük dağarcığıdır.

Bunların nasıl kazanılacağı sorusuna gelince, farklı bir alandan çarpıcı bir örnek vermek isterim: Bir zamanlar hekimler gastriti olanlara bila-istisna süt içmelerini önerir, çoğu hastanın ızdırabı şiddetlenerek yıllara yayılırdı. Neden sonra, şimdiki anlayış gelişti: Her hasta ayrı bir olgudur ve aslında nelerin dokunup dokunmadığına da en iyi kendisi cevap verebilir.

Bir zamanlar, İngilizce dersinde Türkçe söz sarfeden öğrenciden kelime başına 5 kuruş ceza kesilmiş, öğrenmeğe çalıştığımız İngilizcenin grameri bize -- yine İngilizce kullanılarak -- "öğretilmiştir"!!

Üstelik de, gerçeklerle ilgisi olmayan, Latince üzerine kurulu, bir "kuralcı" (prescriptive) gramer...

Bu eski anlayışta, "kural" ların öğrenilmesi önplanda gelmiş, vakit bulunup da uygulamaya, dilin asıl kendisi ile ilgilenmeye birtürlü geçilememiştir...

Devran dönmüş, "davranışçı" psikoloji ekolü egemen olmuş, okullarda papağan usulü tekrar ve "pekiştirme" yöntemi egemen olmuştur. Anlam ve muhakemenin arka plana itildiği bu yöntem çok iyi sonuç vermiş, öğrenciler hertürlü soruya standart yanıtlarla karşılık verir olmuşlardır: Soru: "Is this a book?" Yanıt: "Yes, I am."...

Nice "direct method" lar denenmiş; karatahtaya bir adam resmi çizilmiş, altına, "This is a man" yazılmış...

Sonra da "This is a free man" tümcesini resimsel sembollerle açıklayabilmek için hocanın göbeği çatlamıştır. (Oysa bunu Türkçe'ye başvurarak iki saniyede öğretebilirsiniz: "Free, özgür demektir, çocuklar."

Ama tabii, diğer yol yordamları tümden saf dışı edip, yalnız Türkçe açıklamaya yönelirseniz; bu defa da -- olsa olsa -- İngilizce'den Türkçe'ye tek-yönlü çeviri yapacak mütercimlerle yetinirsiniz.

Sol cebe İngilizce listeler, sağ cebe Türkçe listeler konulmuş; sırasıyla tombala çekilerek, sözcüğün karşılığı ezbere söylenmeğe çalışılmıştır. Sanki, sözcüklerin anlamı, sözlüklerde yazanlar ve bunlarla da sınırlıymış gibi...

Yol yordam yöntem ile söylenebilecek tek şey vardır: Geçerli olabilecek tek yöntem "eklektik" yöntemdir, yani her yol mübahtır, her yol geçerlidir; yeterli herkesin kendine özgü gereksinimlerine, öğrenme tarzına hizmet ediyor olsun.

Eklektik yöntemde, her yol yordama eşit uzaklıkta durursunuz; aynı uzaklık ve aynı yakınlıkta... Her amaç ve her öğrenci ayrı bir yaklaşım ve program gerektirir. Bunu kendiniz oluşturamıyor, bilen bir kimseden destek istiyorsanız, o bilen kişinin öncelikli işi size özgü, size uygun bir program saptamak olmalıdır.

Piyasa reklamlarındaki, "üç ayda İngilizce, beş ayda İngilizce" vaadlerini çok eğlenceli buluyorum, doğrusu...

Özetlersek:

 1.  Amacın belirlenmesi: Ne amaçla, hangi düzeyde yabancı dil?

 2.  Kendi durumuna ve meşrebine uygun öğrenme tarzı;

 3.  Çalışma azmi ve sebat: "Yabancı dil öğrenmek kolay iştir" diyen yalan söyler. Bu, bir ömür boyu asla peşini bırakmamanız gereken, sürekli bir savaştır. Mücadeleyi bırakan, cepheyi de kısa sürede kaybeder...

Eğer bir hocadan yardım alıyorsanız, size bu açılardan yardımcı olmasını isteyiniz ve bekleyiniz. Yoksa kimse kimsenin beynini açıp içine birşey yerleştiremez.

Şeyy, "iyi hoca"lar bunu birazcıcık, "çaktırmadan" becerebilirler...

Görüşlerimi sizlere dört bölümlük bu dizi de, sizleri de sıkmadan iletmeğe çalıştım.

Siz de görüş, deneyim ve eleştirilerinizi bana iletirseniz sevinirim. Yabana gideceğini düşünmeyiniz.

 
 
 

 

Websitemizde, İngilizce Dil ve Edebiyat Bölümleri öğrencileri ve benim gibi Şekspir sevdalıları için yeni bir sayfa:

"Pronouncing Shakespearean Names"

http://www.ingilizce-ders.com/ingilizce-ders/diger-kaynak/shakes-pronuncia.htm

 

 
 
 

 

         

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE