Doç. Dr. Yalçın İzbul

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

YAHOO Uluslararası İngilizce Öğretim Grupları DÜNYA BİRİNCİSİ !!

February 22nd, 2004

Supplement # 083

 
 
 

THE LIMERICK

/ li-mırik / veya / lim-rik /

DEFINITION: A five line stanza in spondaic hexameter, alternating with amphibrachs and amphimacers.

(Huh? Bi şi mi dediniz?)

O.K., then. Let me put it this way.

(Pekala, öyleyse. O zaman şööle diyeyim.)

The limerick is a popular -- rather than literary -- type of humorous verse. It is a short, five-line poem with a rhyme scheme of aabba. It is often nonsensical in subject matter, and is most often indelicate, improper, indecent, obscene, foul, vulgar, bawdy, lewd, and altogether grossly ribald in language. In short, it employs the UGLY LOVELY language of shady back streets...

 

literary / li-tırıri / (DÜM-teketek) = edebi... humorous / hyu-mırıs / = mizahi... rhyme / raym / = uyak, kafiye... rhyme scheme / raym-s-ki:m / = uyak düzeni... nonsensical /non-sen-sikıl / = saçma, anlamsız... ribald / ri-bıld / = kaba, ağzıbozuk, müstehçen... (Diğer sözcükler de bunun üç aşağı beş yukarı eşanlamlıları)... altogether = tümüyle, tamamen...

 

Tekrarlıyorum: / li-tırıri / = DÜM-teketek düzeninde. "lite-RA-ri" şeklinde, yani teke-DÜM-tek düzeninde yanlış okuyanları vurun, yada İspanya'ya sürün...

 

 PLEASE READ ON; THE JUICY

 PARTS ARE YET TO COME !!

 

Lütfen okumağa devam ediniz. Asıl leziz, cazip, ağız sulandıracak bölümlere henüz gelmedik.


Limericks are predominantly -- if not exclusively -- about SEX: copulation, virginity, prostitution, organs (not the musical kind), sexual "substitutes", animal husbandry (rather aptly named !!), and the like... Composing a limerick is thus the way out in poetry when we get the urge to speak out the unspeakable.

 

Sıfat + if not + sıfat yapısına dikkat ediniz. Türkçe'ye iki şekilde çeviri verebilir: (Burada) 1. Tamamen olmasa bile baskın derecede... 2. Baskın derecede, hatta belki tamamen... copulation / kp-yu-ley-şın / = hayvanlarda "çift"-leşme; insanlarda "bir"-leşme (Türkçe'nin romantizmine hayran olmamak elde mi?)... prostitution = fahişelik... substitutes = (burada) "yerine geçenler"... animal husbandry = hayvan yetiştiriciliği... (Ama, "husband" sözcüğünden yola çıkarak, sözcük oyunumun hakkını veriniz!!)... aptly = uygun, yerinde, taşı gediğine koyarak... to speak out = açık açık, dobra dobra, bağıra bağıra söylemek; söylemekten çekinmemek...

 

WARNING !!


There is probably no such thing as a
"clean" limerick !!

If you are offended by ribald language, do not read any further !!

 

Açıksaçık dilden hoşlanmıyorsanız, lütfen bu noktadan öteye okumayınız.LOOK, I MEAN IT !

Bakın, ciddi söylüyorum...


Some of the following limericks may contain the "C"-word; others may even contain the "F"-word...

Therefore, proceed at your own risk.

 

 

Well, here we go, then:

 


SELECTED LIMERICKS

Unutmayınız, sözcük hazinenizi geliştirmenin en kolay yollarından birisi de, şarkı ve şiirlerdeki uyaklardan yararlanmaktır. Bu tatil gününde, biraz da İngilizce'deki yaramaz (naughty) sözcük dağarcığımızı geliştirelim dedim... Bazı sözcükleri, porno sanrısıyla server'larınıza takılmamaları için açık açık yazmadım

   There was a young man of Cape Horn,
   Who wished he had never been born.
        And he wouldn't have been,
        If his father had seen
   That the end of the rubber was torn. (1927)
rubber =  lastik, kauçuk, silgi... Burada: kondom... If his father... etc = Eğer babası prezervatifin ucunun delik olduğunu görebilmiş olsaydı...
   A notorious whore named Miss Hearst
   In the weakness of men is well-versed.
        Reads a sign o'er the head
        Of her well-rumpled bed:
   The customer always comes first. (1945)

"The customer always comes first." = 1. Müşteri daima önde gelir... 2. Müşteri daima ÖNCE GELİR...

notorious / nı-to:-rıyıs =  kötü şöhretli... whore =  / ho: / = orospu, fahişe... well-versed = eğitimli, işi iyi bilen... well-rumpled = çok kırışık durumda (mecazi olarak, yatağın çok kullanıldığı ifade ediliyor)...

   A medical student named Hetrick
   Is learned in matters obstetric.
        From a glance at the toes
        Of a mother, he knows
   If the new baby's balls are symmetric.

(1943)

Yani, Obstetrik alanında çok bilgili olan Hetrick, annenin ayak başparmaklarına bir baktı mı, bebeğin "husye" lerinin simetrik olup olmadığını anlayıverirmiş...
   A young man whose sight was myopic
   Thought sex an unreachable topic.
        So poor were his eyes,
        That despite it's great size,
   His p***s appeared microscopic. (1941)
whose sight was myopic =  ki kendisi miyoptu... unreachable =  ulaşılamaz...topic =  konu...  So poor were his eyes =  gözleri öylesine bozuktu ki... Kocaman olmasına rağmen, mikroskopik görünüyordu...
   There was a young man of Bombay,
   Who fashioned a c**t out of clay.
        But the heat of his prick,
        Turned it into a brick,
   And chafed all his foreskin away. (1879)
fashioned a c**t out of clay =  kilden bir "kuku" şekillendirmişti... But the heat... etc =  Fakat, ç*künün sıcaklığı bunu tuğlaya dönüştürdü...  to chafe / çeyf / =  ovarak aşındırmak, rahatsız etmek... Burada, "kabuk" u (sünnet derisi) soyuldu...
   There was a pianist named Liszt
   Who played with one hand while he pissed
         But as he grew older
         His technique grew bolder,
   And in concert jacked off with his fist.
who played... etc =  Çişini ederken bir yandan tek eliyle piyano çalabiliyordu... But as he... etc =  Ama yaşı ilerledikçe, tekniği daha yüreklendi, ataklaştı... to jack off =  masturbasyon yapmak... fist =  yumruk...
   A kinky young girl from Bexhill,
   Tried a dynamite stick for a thrill,
        They found her vagina,
        In North Carolina,
   And bits of her tits in Brazil.
kinky =  cinsellikte olağandışı davranışlara biraz fazla eğilimli, hafiften sapkın ("sapık" demedim)... Tried a dynamite... etc =  Heyecan olsun diye bir dinamit lokumu denedi... bits =  parçalar...  tits =  memeler...
   There was an old man of Dundee,
   Who came home as drunk as can be;
        He wound up the clock
        With the end of his cock,
   And buggered his wife with the key.
wound up the clock =  saati kurdu... with the end of his cock =  "alet" inin ucuyla... "Geri" sini de anahtarla halletmek zorunda kalmış...
   A young girl of English nativity
   Had a fanny of rare sensitivity;
        She could sit on the lap
        Of a Nazi or Jap,
   And detect his Fifth Column activity.
of English nativity =  İngiliz, İngiltere doğumlu... fanny =  kalça, kaba et, but... sit on the lap =  kucağa oturma...  fifth column =  "beşinci kol" = espiyonaj dairesi...  Tabii, burada "column" = "sütun" anlamına dayalı mecazi anlatım var...
   There once was a Vulcan named Spock
   Who tried stroking his monstrous cock
        With lust went berserk
        And beseeched Captain Kirk,
   "Bend over, this shuttle must dock!"

to bend over =  "domalmak"... this shuttle must dock=  bu uzay mekiği gemiye kenetlenmek zorunda...

"Uzay Yolu" dizisinde Mr. Spock'un babası "Vulcan" gezegenindendi... to stroke =  okşamak...monstrous =  (burada) kocaman...  lust =  şehvet... to go berserk =  çıldırmak, zıvanadan çıkmak... to beseech =  yalvarmak...
   An Argentine gaucho named Bruno
   Who said, "F***ing is one thing I do know.
        Women are fine
        And sheep are divine
   But llamas are numero uno."
gaucho / gau-ço=  Arjantin "kovboyu", diyebilirsiniz... Kadınlara diyecek sözüm yok; koyunlar da şahane, ama lamalar bir numara...
   An example of Kant's sterling wit
   Was his theory that farts could be lit,
        And it's said that all night
        By the flickering light,
   He composed his "Critique of Pure Shit."
                                          --Victor Gray
sterling wit =  altın zeka, üstün zeka...  theory that farts... etc =  "osurukların tutuşturulabileceği" teorisi... flickering light =  titreşen ışık (mum ışığı kastediliyor...

Bu imzalı limerick'de, Filozof Immanuel Kant'ın, "Critique of Pure Reason" başlıklı dev eseri ile dalga geçiliyor.

Leaving you with this final chiming note upon "The Climax of Pure Reason"

by the great philosopheress

IMMACULATE C - - T,

  Have a nice Sunday, Dearest Members...

 

 
 
 

 

         

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE