Doç. Dr. Yalçın İzbul

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

YAHOO Uluslararası İngilizce Öğretim Grupları DÜNYA BİRİNCİSİ !!

 February 23rd, 2004

 Supplement # 084

 
 

 

İNGİLİZCE TELAFFUZ HATALARI

TÜRKLERİN YAPTIĞI YAYGIN YANLIŞLAR

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Continued from Issue # 082)

NOT: Değerli Üyelerimiz... Uzun yıllar boyunca bir kenara not ettiğim telaffuz yanlışlarını sizlerle paylaşmağa devam ediyorum. Ve, biliyorum ki çok yararlı oluyor... Ama, ŞİKAYETİM VAR: Bu iş bir kişinin altından kalkabileceği bir iş değil: Lütfen, lütfen, çevrenizde saptadığınız yanlış kullanımları bana iletiniz. Ortaya mümkün olduğunca kapsamlı bir çalışma çıksın...

Katkılarınız yabana gitmeyecek, herkesin istifadesine sunulacaktır...

"Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın..." Tamam da, "Paylaşmasını bilmeyen de, lütfen öğretmeğe kalkışmasın..."

Herzamanki selam, saygı ve sevgilerimle... izbul

 

IRREGULAR VERBS

DÜZENSİZ FİİLLER

 

 1  Blew, drew, flew, grew, threw... örnekli olan sözcüklerin okunuşu:

/ü:/ ile okumayınız... /u:/ ile okuyunuz.

YANLIŞ: /blü:/, /drü:/, /fleüw/ etc.

DOĞRU: /blu:/, /dru:/,  /flu:/,  /gru:/, /Øru:/ etc.

/blu:/ = /l/ sesi, "kıl" daki gibi... Zinhar "kil" deki gibi değil...

 

 2  Driven, risen, arisen... örnekli sözcüklerin okunuşu:

YANLIŞ: /dray-vın/,  /ray-zın/, /e-ray-zın/ etc.

DOĞRU: /dri-vın/ /ri-zın/ /ı-ri-zın/

 

 3  Deal/dealt, dream/dreamt, lean/leant, leap/leapt, mean/meant... örnekli olan sözcüklerin okunuşu:

 

YANLIŞ: /di:lt/, /dri:mt/

DOĞRU: /delt/, /dremt/, /lent/, /lept/, /ment/ etc.

DİKKAT: (/li:pt/ işitilebilir)

 

Ancak, "dream - lean" için iki geçerlik:

A. "dreamt - leant" -- /dremt/ lent/

B. "dreamed - leaned"  --  /dri:md/ /li:nd/ 4  Read fiilinin üç biçimi için yazılış aynı, okunuş farklıdır:

Yazılışı: read - read - read

Okunuşu: /ri:d/ /red/ /red/

 

 5  Tear, wear, swear fiillerinin okunuşu eşseslidir: (tear = yırtmak, parçalamak)

/teer/ /weer/ /sweer/ (DİKKAT: /r/ sesini şaşırtmaması için ekledim. /tee/, /wee/, /swee/ okunuşları İngiliz İngilizce'sine çok daha uygun olur)

Ancak, /e:/ şeklinde uzatarak ikilemeden söyleyiniz.

NOT: Lütfen, /tiyır/ /wiyır/ gibi garip şeyler telaffuz etmeyiniz... Bu arada "gözyaşı" anlamına gelen "tear" sözcüğünün yazılışı aynı, ancak okunuşu farklıdır: Onu, /ti-ır/ diye okuyacaksınız... BBC İngilizcesinde: /ti-ı/.

 

 6  Saw - sawed - sawn  (veya, sawed) -- testere ile kesmek,

     Sew - sewed - sewn  (veya, sewed) -- dikiş dikmek,

     Sow - sowed - sown  (veya, sowed) -- tohum dikmek:

Bütün biçimleriyle aynı ünlü, yani /o/ sesi ile okunurlar.

 

 7  Hang - hung - hung (duvara resim, ipe çamaşır... vs. hertürlü "asmak")

/hæN/, /haN/, /haN/ Bu fiili aşağıdaki,

Hang - hanged - hanged ( = idam etmek) fiili ile karıştırmayınız.

/hæN/, /hæNd/ /hæNd/

(Dikkat: /N/ sesi "-ing" okunuşunda olduğu gibi)

 

 8  Çoğu zaman karıştırılan, dolayısıyla da sınavları düzenleyenlerin büyük sevgisini kazanmış olan diğer bir grup fiil:

lie - lay - lain (yatmak, uzanmak -- geçişsiz fiil)

lay - laid - lain  (yatırmak, uzatmak, sermek, yaymak, vs. -- geçişli fiil)

lie - lied - lied  (yalan söylemek -- düzenli fiil)

 

Ving biçimi: Birincisi ve üçüncüsü için = lying;

İkincisi için = laying

 

 8  Kimi fiillerle, V3 (past participle) biçiminin doğrudan sıfat işlevi ile kullanılabildiğini biliyorsunuz. Bu durumda farklı V3 alan birkaç fiili not ediniz:

panic-stricken crowds  (strike - struck - struck)

the sunken ship  (sink - sank - sunk)

a drunken man  (drink - drank - drunk)

Ayrıca, lütfen /senk/, /drenk/ demeyiniz.

Doğrusu: /sænk/, /drænk/...

 

 9  Knit - knit - knit (okunuşu: /nit/ = "biraraya getirmek" gibi bir anlamla): He knit his brows. = Kaşlarını çattı...

Knit - knitted - knitted (okunuşu: /ni-tid/ = örgü örmek). Bu düzenli bir fiildir: My sister knitted me a sweater. = Süveter ördü...

 

 10  Eat fiilinin past tense (ikinci biçiminin) okunuşu

YANLIŞ: /eyt/

DOĞRU: /et/

"İyi ama, herkes (yani "yurdum insanları") /eyt/ diyo," diyorsanız, tamam kardeşim, o zaman siz de İngilizce'yi kendi aranızda kullanmak için öğreniyorsunuz demektir; yabancılarla konuşmaya ne gerek var!!

Bunun böyle olmadığını iddia eden birisinden ders filan almayın: Paranıza yazık... Allah Aşkına, Türkçe öğrenmek isteyen bir yabancıya "yemek" yerine "yimak" dedirten birisinden ders almasını tavsiye eder misiniz?

KÜÇÜK BİR NOT: "see" fiilinin past tense biçimi "saw", sonunda hafif bir /r/ leşme ile okunur. Bizim kulağımız bunu genelde ayırt edemez. Oldukça da ince bir nokta. Ama, telaffuzunuzun mükemmel olmasını istiyorsanız, bunu da oluşturmağa çalışınız.


To be continued... Devam edecek...
 

 

 
 
 

 

         

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE