Doç. Dr. Yalçın İzbul

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

YAHOO Uluslararası İngilizce Öğretim Grupları DÜNYA BİRİNCİSİ !!

 February 25th, 2004

 Supplement # 085

 
 

 

İNGİLİZCE TELAFFUZ HATALARI

TÜRKLERİN YAPTIĞI YAYGIN YANLIŞLAR

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

(Continued from Issue # 084)

NOT: Değerli Üyelerimiz... Uzun yıllar boyunca bir kenara not ettiğim telaffuz yanlışlarını sizlerle paylaşmağa devam ediyorum. Ve, biliyorum ki çok yararlı oluyor... Ama, ŞİKAYETİM VAR: Bu iş bir kişinin altından kalkabileceği bir iş değil: Lütfen, lütfen, çevrenizde saptadığınız yanlış kullanımları bana iletiniz. Ortaya mümkün olduğunca kapsamlı bir çalışma çıksın...

Katkılarınız yabana gitmeyecek, herkesin istifadesine sunulacaktır...

(Bu sayımızdaki katkıları için, Sayın Üyelerimiz Ş.E. ve H.H.'ya hepimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum.)

Herzamanki selam, saygı ve sevgilerimle... izbul

 

TANRI AŞKINA !!

 

adequately -- yanlış: edeku-EYT-li... doğru:  Æ-dikuitli

appropriately -- yanlış: epropri-EYT-li... doğru:  ıp-ROU-priitli

approximately -- yanlış: ep-ROK-simeytli... doğru:  ıp-RKS-imitli

(to) advertise -- yanlış: ed-vır-tayz... doğru:  ÆD-vıtayz

advertisement -- yanlış: edver-TAYZ-mınt... doğru:  ıd-VÖ:-tizmınt

(U.S. okunuşu için el alta bakınız)

back, bad -- yanlış: bek, bed... doğru:  BÆK, BÆD (ve benzerleri)

bull -- (boğa) yanlış: bal... doğru:  BUL (biraz okkalı bir / l / ile

butcher -- yanlış: BA-çı... doğru:  BU-çı

cease -- yanlış: ki:z... doğru:  Sİ:Z

certain -- yanlış: sör-TEYN... doğru:  SÖ:-tın

chat -- ne "çat" nede "çet"... doğrusu:  ÇÆT

conquer -- yanlış: kon-KYÜ:R... doğru:  KN-

dead -- yanlış: di:d... doğru:  DED

death -- yanlış: di:t... doğru:  DEØ

deficient -- yanlış: defisi-ENT... doğru:  di--şınt

desert -- çöl... DE-zıt

(to) desert -- terketmek... di-ZÖ:T

dessert -- yemeküstü tatlı... di-ZÖ:T

demonstrate -- yanlış: de-MONS-treyt... doğru:  DE-mınstreyt

doubt -- yanlış: daubt... doğru:  DAUT [/a/ sesi çok hafif /æ/ gibi]

fanatic -- yanlış: fanatik... doğru:  fı--tik

favourable -- yanlış: favo-RAB-le... doğru:  FEY-vırıbl

focus -- yanlış: fo-KÜ:S... doğru:  F-kıs

fruit -- yanlış: FRU-it... doğru:  FRU:T

interesting -- yanlış: intı-RES-ting... doğru:  İN-tıristiN

intricate -- yanlış: intri-KEYT... doğru:  İN-trikit

(to) lead (led - led) -- fiil... Lİ:D

lead -- (kurşun - Pb elementi)... LED

machine -- yanlış: mışin... doğru:  mı-Şİ:N

manage -- yanlış: menic... doğru:  -nic

nervous -- yanlış: ner-VOUZ... doğru:  NÖ:-vıs

obes -- yanlış: obes, obez... doğru:  o-Bİ:S

obesity -- yanlış: obe-Sİ-ti... doğru:  o--sıti

obey -- yanlış: O-beyi... doğru:  ou-BEY

pneumonia -- yanlış: pünomoni... doğru:  nü-MOU-nia

pouch -- yanlış: pu:ç... doğru:  PAUÇ

poverty -- yanlış: po-WER-ti... doğru:  PA-vıti

power -- yanlış: pavır... doğru:  PAUI(r)

priest -- yanlış: prast, prayist... doğru:  PRİ:ST

rough -- yanlış: roug... doğru:  RAF

routine -- yanlış: RU-tin... doğru:  ru-Tİ:N

period -- yanlış: PE-riot... doğru:  Pİ:-riıd

plumbing -- yanlış: plambing... doğru: PLA-miN

predominant -- yanlış: piredomi-NANT... doğru: pri:-DO-minınt

predominantly -- yanlış: piredomi-NANT-li... doğru: pri:-DO-minıntli

severe -- yanlış: se-VE-re... doğru:  si-Vİ-ı

simply -- yanlış: simp-LAY... doğru:  SİMP-li

suitable -- yanlış: su-İ-tıbıl... doğru:  SU:-tıbl

support -- yanlış: SA-pırt... doğru:  sı-PO:T

ship --  ŞİP

sheep --  Şİ:P

tree --  t(ç)ri

three --  Øri:

ve tabii... (yazılış farkına da dikkat)

to pronounce = prı-NAUNS   pronunciation = prı-NAN-si-EY-şın

DİKKAT: "garage", "mirage" için

-ric, mi-ric : ayak-takımı telaffuzlarıdır.

Doğrusu:  / -RA:J /  --  / mi-RA:J /

Ama, DİKKAT: "message", "massage" için

Doğrusu:  / ME-sic /  ve  / -SA:J /

 

MELMEKET NİRE, GARDAŞ ??

Konunun yeri burası olmadığı için, kısaca değineceğim: UK, ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi anadili İngilizce olan ülkeler arasındaki telaffuz farklılıkları yüzünden bizim Türkiye'de birbirimize girmemize gerek yok sanırım Üstelik buradaki örnekleri, illa ki her İngiliz, yada her Amerikalı böyle söylüyor diye de bir yasa yok. Birkaç örnekle yetineceğim.

clerk -- UK: KLA:RK  --  ABD:  KLÖRK

vase -- UK: VA:Z  --  ABD:  VEYZ

tomato -- UK: tı-MA-to  --  ABD:  tı-MEY-to

schedule -- UK: ŞE-cuıl  --  ABD:  SKE-cuıl

Berkeley -- UK: BARK-li  --  ABD:  BÖRK-li

advertisement -- UK: ıd-VÖ:-tizmınt  --  ABD:  Æd-vı-TAYZ-mınt

castle -- UK: KA:SL  --  ABD:  KÆ:sl

semi (önek) -- UK: SE-mi  --  ABD:  se-MAY

vs... vs...

ÖNERİ-YORUM: İngiliz - Amerikan dil/kültür farklılıkları için süper internet sitesi: http://www.peak.org/~jeremy/dictionary/chapters/


To be continued... Devam edecek...
 

 

 
 
 

 

         

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE