Doç. Dr. Yalçın İzbul

 

Free Bilingual E-Zine

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

YAHOO Uluslararası İngilizce Öğretim Grupları

DÜNYA BİRİNCİSİ !!

 WEBSITE HERE

October 13, 2004

Supplement # 113

 
 
 
 BELIEVE IT OR NOT !!

German President Calls For More Love Letters

German president Horst Koehler says the world would be a better place if people wrote more love letters.

to call for = çağrıda bulunmak, önermek... The world would... etc = Tipik bir 2. Tip "if" tümcesi (Remember your conditionals? -- Present zaman, farazi durum)...

President Koehler said: "It is a sad comment on our times when we hear that young people spend hours every day text-messaging each other on their mobiles instead of talking face-to-face.

is a sad comment on our times = "üzülerek gözlemliyoruz ki," falan gibi çevirebilirsiniz... [Sözler, "Reported speech" formunda değil, tırnak içinde "asıl sözler" olarak verildiğine göre, Sayın Koehler'in mükemmel İngilizce'sini kutlamamız gerek...]

"It would be better to sit down and write a letter to a friend or a loved one," added the former managing director of the International Monetary Fund.

He added: "I suggest people write more love letters. The world would be a better place for it."

COMMENT:

I thoroughly agree, Mr. President, and I think you should lose no more time in getting down to writing LOVE letters -- to me and my 70 million compatriots... Size tamamen katılıyorum, Sayın Başkan ve bence hemen oturup SEVGİ mektupları yazmakta daha fazla gecikmemelisiniz -- bana ve 70 milyon yurttaşıma...

 

Mexico Sets Up Gay Football League !!

Meksika Nonoşlar Futbol Ligi Kurdu !!

to set up = kurmak, tesis etmek... DİKKAT: Gazete başlıklarında "present tense", "past" anlam verir...

Mexico has set up a gay football league for homosexual players... It has been reported that all match officials will also have to be gay.

match officials = hakemler ve diğer yetkililer...

COMMENT:

Kısacası "i**e hakem" diye bağırmanın bir esprisi kalmayacak!!...

 

Husband Chooses Jail To Escape Nagging Wife !!

to nag /næg/ = vıdı vıdı edip canından bezdirmek... "a nagging wife" sık rastlanan bir deyiştir...

A henpecked German has chosen to do time in jail rather than pay a parking fine to get away from his nagging wife.

henpecked = kılıbık (sözcüğün köküne dikkat ediniz: "Tavuğun-gagaladığı" !!... to do time in jail = hapis yatmak... parking fine = araba park cezası...

The 47-year-old man, from Itzehoe, faced a £55 fine - or 10 days in prison if he didn't pay up.

Police in the town said they were stunned when the man rang up and asked them to come and pick him up from his home.

to be stunned = şaşkınlıktan donakalmak...

"He said he couldn't stand the constant bickering at home with his wife and was looking forward to a bit of peace and quiet in jail," said a police spokesman.

couldn't stand = dayanamıyordu, tahammül edemiyordu (DİKKAT: ardından Ving alır)... constant = sürekli, sabit, değişmez... bickering = ağız kavgası, didişme, dalaşma...

look forward to = dört gözle, özlemle beklemek... (DİKKAT: ardından Ving alır -- Eee, peki burada niye almamış? Burada fiil yok da ondan; doğrudan ad geliyor)...

*  *  *  *  *

 

 

 BELIEVE IT OR NOT !!

Woman, 60, Jumped On Croc's Back !!

croc = crocodile, timsah...

 A 60-year-old woman jumped on the back of a 13ft crocodile as it dragged a man from his tent in Australia.

jumped on the back of = sırtına atladı... to drag /dræg/ = sürüklemek... (ÖRNEK: He was dragging his feet behind us. = Ayağını sürüye sürüye (isteksizce, gecikerek) arkamızdan geliyordu...)

The crocodile let go of the man but went for the woman instead until someone else shot it dead, reports the Sydney Morning Herald.

let go of the man = adamı bıraktı... (Let fiilinin, ne aktif ne pasif çatıda asla "to" almadığına dikkat ediniz: They let him go... He was let go...) went for the woman = ("hesabını görmek için") ardına düştü, saldırdı...

The injured pair were evacuated by helicopter to hospital at Cairns where the woman was being treated for a broken arm and the man for injuries including a broken arm and a broken leg.

to evacuate = tahliye etmek: 1) boşaltmak; veya, 2) bir yerden alıp başka yere götürmek, kurtarmak, anlamında...

Dirty Money Tactic Backfires

to backfire = geri tepmek...

A US psychiatrist has been accused of smearing faeces on money he used to pay a parking fine.

to smear = sürüştürerek bulaştırmak (tıp dilinde "sıvama" -- Eh, bu öyküde de zaten "s*çıp sıvama" sözkonusu)... faeces /fi:-si:z/ = dışkı, fışkı (tıp dilinde "feçez")... Kısacası, bu Amerikalı psikiatr, park cezalarını ödediği banknotlara önce kakasını bir güzel sürüyormuş...

The 52-year-old man, from Bonaparte, Iowa, has been arrested for harassment of public officials, reports The Hawk Eye.

to harass = rahat vermemek, tedirgin ve taciz etmek... (sexual harassment = cinsel taciz. DİKKAT: Bu deyim bizde çoğunlukla "fiziki" anlamda değerlendirilirken; onlarda aşırı iltifatın bile kapsam içine alındığı çok daha geniş bir kadın-erkek ayrımcılığı için kullanılmaktadır)...

Burlington city authorities noticed a "foreign brown substance" on the dollar bills used to pay the fine.

foreign brown substance = kahverengi yabancı madde !!

They passed them on to police who had the substance analysed and confirmed it was human faeces.

The man admitted paying the fine with the money but claimed it had fallen down the toilet accidentally.

to claim = öne sürmek, iddia etmek, savlamak...

During questioning, he reportedly said: "What do you expect me to do, throw away good money?"

reportedly = "bildirildiğine göre" (gazetecilik dili)...

The man, who has pleaded not guilty, faces up to 30 days in jail and a fine of up to $500.

to plead guilty / not guilty = mahkemede suçunu kabul etmek veya etmemek...

Women Want Brad To Tuck Them Up In Bed

to tuck smb up = yatan bir kimsenin yorganını yanlarından tıkıştırıp örtmek (önemli bir sevgi ve şefkat davranışıdır)... Brad = Brad Pitt... (Kâfir, gerçekten de yakışıklı yahu!!)

Most females would like Brad Pitt to tuck them up in bed.

Hilton hotel group found that 28% of female guests wanted to be tucked up in the evening by the movie star.

Most popular choice among male guests was ex-Baywatch star Carmen Electra.

ALL stories adapted and slightly modified from http://www.ananova.com

 
 
 

 

 

TEST YOURSELF

 

Upper Intermediate & Advanced Vocabulary

 

Zor bir test... Özellikle çeşitli sınavlara girecek Üyelerimiz, umarım moraliniz yeterince bozulur da, rehavetten kurtulursunuz... Yüzünüze gülüp, sizi uyutan bıdı bıdı testlerle kıymetli zamanınızı boşa harcamayınız... Dost acı söyler...

Sorular ve yanıtları, Eğitim Setimizdeki, Vocabulary Tests "advanced" bölümlerinden alıntıdır...

 

 01  --  It has been ............... that at present there may well be over 2 billion web documents, with over 1 million web sites added daily.

a. outlined    /aut-laynd/
b.
constructed  /kıns-trakt-id/
c.
estimated  /es-timeytid/
d.
constrained  /kıns-treynd/
e.
persuaded  /-sueydid/

  

there may well be... = pekala mevcut (var) olabilir... with = ------mak üzere... (= hergün de 1 milyonu aşkın yeni site eklenmek üzere, eklenirken...)

Her iki yapıya başka örnekler de vereyim:

"There may well be other intelligent beings in the universe, but there is insufficient evidence to believe that they have ever visited Earth... There may well be a connection between the two (Belki de aralarında bir bağlantı vardır, olması imkansız değil)... There could well develop a situation in which all banks close down their provincial branches and concentrate on their offshore activities...( Öyle bir durum pekala gelişebilir ki, ...)

Ahmet got there first, with Mehmet arriving closely after... Ahmet suddenly rushed for the exit, with Mehmet following close (closely) behind.

Ama, "There are well over 60 people here." = Kesinlikle 60'ın çok üstünde... Rahatlıkla üstünde...

*  *  *  *  *

 02  --  Chinese internet censors were reported in yesterday's press as ............... their grip on foreign political websites. As for the local ones, well, nobody dares start one anyway...

a. loosening
b.
unlocking
c.
hacking
d.
disordering
e.
downloading

  

He was reported as saying that... = --- dediği bildirildi. (Gazetecilik dilinden bir anlatım kalıbı)...

as for ---- = ------e gelince... "I'm going to send all your friends home. As for you, you will stay here and help me with this..." (Sana gelinceee...) "I know not what course others may take; but as for me, give me liberty or give me death! (Patrick Henry)

ÖDEV = 1) "censor" ve "censure" sözcükleri için sözlük çalışması yapınız... 2) "to lose" ve "to loosen" fiillerini birlikte irdeleyiniz.

*  *  *  *  *

 03  --  Don't mumble. Don't swallow your words. Don't talk in a monotone. Don't use jargon or undefined terms. Avoid mannerisms which will distract your audience from what you are saying. In a word, please stop speaking ............... .

a. unintelligibly  /anin-te-licibli/
b.
vividly
c.
humorously
d.
explicitly
e.
rashly

  

to mumble = mırıldanmak, kendi işiteceği kadar ve başkalarının anlayamayacağı tarzda konuşmak...to swallow one's words = sözcüklerini "yutmak"... jargon /ca:-gın/ = belli bir meslek veya küçük alt-kültür grup üyelerinin kendi arasında kullandığı dil... in a word = tek kelimeyle söyleyecek olursak, kısacası...

*  *  *  *  *

 04  --  Gold prospecting is entirely a lottery: there are myriad examples of industrious, persevering, .......... men, working hard for years and years; but ending up poorer than they had ever been before.

a. extravagant
b.
spendthrift
c.
wasteful
d.
thrifty
e.
happy-go-lucky

  

gold prospecting = altın arayıcılığı... myriad = pekçok sayıda...

*  *  *  *  *

 05  --  The security forces knew it would not prove difficult to ................ the culprits in such a small village.

a. witness to
b.
rush into
c.
trace down
d.
refrain from
e.
conjure up

  

DİKKAT = "Prove" fiilinin her karşılaştığınız yerde "kanıtlamak" anlamına gelmeyeceğine, çoğu zaman doğrudan "be" fiili yerine kullanıldığına önemle dikkatinizi çekerim...

*  *  *  *  *

 06  --  "Transsexual" is a term applied to any individual who exhibits, to varying ............... , the appearance, behavioral characteristics and feelings associated with the opposite sex.

a. heights
b.
states
c.
terms
d.
weights
e.
degrees

  

*  *  *  *  *

 07  --  Gone -- but ............... forgotten.

a. by all means
b.
by everyone
c.
by fate
d.
by no means
e.
by common consent

  

*  *  *  *  *

 08  --  Radio and television have made it possible for advertisers to ............... the attention of millions of people in many novel ways.

a. inhibit
b.
capture
c.
acquaint
d.
surrender
e.
inhabit

  

ÖDEV: "novel, novelty, to innovate, innovation" sözcüklerinin anlamını araştırınız...

*  *  *  *  *

 09  --  The Turkish Human ............... Foundation, funding as it does programs and projects that promote human rights, equal treatment and tolerance, aims at achieving and safeguarding social justice for all.

a. Sanity
b.
Antagonism
c.
Maturity
d.
Notoriety
e.
Dignity

  

*  *  *  *  *

 10  --  No ............... journalist would ever stoop to fabricating or distorting his news for political or financial gain.

a. self-conscious
b.
self-respecting
c.
self-indulgent
d.
self-sacrificing
e.
self-governing

  

"self-conscious" deyimini bilmiyorsanız, tahmin yoluyla kendi kendinizi yanıltacak bir çıkarsamaya gitmeyiniz; lütfen sözlüğünüze danışıp, özel nüansını öğreniniz...

"ever" sözcüğünün tümceye "hiçbir zaman, asla" anlamını eklediğine dikkat ediniz...

"stoop to" = çok sevdiğim, ama zor bir fiil. Açıkça söyleyeyim: Sınavlarda çıkmayacağına dair bahse girerim. Ama, "üstün İngilizce" öğrenmek istiyorsanız, dağarcığınıza bu tür sözcükleri de almak zorundasınız... Burada, "condescend; lower oneself; debase oneself morally; act in an undignified, unworthy, or dishonorable way" anlamında kullandım...

Geçen sayımızda, adını da vererek bir TV kanalımızın çevirmenlerini ve altyazılarını övmüştüm. Şimdi yine adını vererek yermek zorundayım: CNBC-e kanalında filim izliyoruz. Karakter, "Well, I'll be leaving by and by," diyor. Altyazıda: "Gidiyorum, Alasmaladık!"!!!... Gerçi, "by" ve "bye" nin okunuşu aynıdır, ama "by and by" = "yavaş yavaş, azar azar, zamanı geldikçe ve tedricen" anlamları veren çok sıradan bir deyimi atlamak caiz m'ola??

 

 
 
 

 

Onsuz Geçmiş Yıllarınıza Çook Üzüleceksiniz !!

 

Start Off Like A Turk; Finish It Off Like An Englishman !!

 

 

"ESSENTIAL  ENGLISH  FOR  TURKS"

İLERİ İNGİLİZCE ÖĞRENİM SETİ - 10 KİTAP

   BİLGİ 

 

 
 
 

DERGİMİZİ BEĞENİYORSANIZ, LÜTFEN DOSTLARINIZA DA TAVSİYE EDİNİZ, İLETİNİZ, GÖNDERİNİZ; TEŞEKKÜRLER, SAYIN ÜYELER...

         

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE