Doç. Dr. Yalçın İzbul

 

Free Bilingual E-Zine

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

YAHOO Uluslararası İngilizce Öğretim Grupları

DÜNYA BİRİNCİSİ !!

 WEBSITE HERE

October 29, 2004

Supplement # 116

 

 

 

Dearest Members,

 

"Atatürk" is now a generic name, meaning positive science, civilization, progressivism, and, above all, love of the Nation, respect for all nations,  and freedom and independence for all.

 

"Whenever we are in trouble we ask for his help. This man, in spite of his death, is still alive, standing like a torch with flames against any threat of darkness to our country. The moment we leave him, our days will turn to night." -- Hasan Âli Yücel  "Onu terkettiğimiz gün, günlerimiz geceye dönüşecektir..."

 

On the occasion of the 81st anniversary of the establishment of the Turkish Republic, I am honoured to share with you a dream embodiment of my own  -- one I have long loved the best...

How blessed is one who can say "I am a Turk!"

 

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !!

 

 
 

 
 

 

Atatürk says,

"To understand me, you need not necessarily see my face in person. To feel and understand my thoughts and feelings will be sufficient." -- Mustafa Kemal ATATÜRK  "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir..."

“The day I set foot in Samsun in May 1919, I had no material power in my hands. It was only the highest spiritual power that stems from the nobility of the Turkish Nation that filled my conscience. Trusting only to this power and my Nation I set upon my mission.”  -- Mustafa Kemal ATATÜRK 
"Ben 1919 senesi Mayısı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milleti'nin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu kuvvete ve bütün milletime güvenerek işe başladım."

Evet... Yüzyıl önce ateşle imtihan edildik; ve O'nun önderliğinde, Osmanlı'nın küllerinden dirilip, BAĞIMSIZ SAYGIN BİR ULUS olmayı öğrendik...

"Independence, by its very nature, means complete independence in political, fiscal, economic, judicial, military -- in short,  in all national matters." -- Mustafa Kemal ATATÜRK  "İstiklali tam denildiği zaman tabii ki siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, her hususta istiklali tam demektir."

20 yıldır, birilerinin aracılığı ile, BORÇ PARA testine tabi tutulduk; gururumuzu ve ahlakımızı yitirdik.

Şimdi de, birilerinin aracılığı ile,  ZEKA testinden geçiyoruz ve dağılmak üzereyiz...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We Are So Much In Debt To Him...

 

 

Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the Turkish Republic and its first President, stands as a towering figure of the 20th Century. Among the great leaders of history, few have achieved so much in so short period, transformed the life of a nation as decisively, and given such profound inspiration to the world at large.

As President for 15 years, until his death in 1938, Mustafa Kemal Atatürk introduced a broad range of swift and sweeping reforms -- in the political, social, legal, economic, and cultural spheres -- virtually unparalleled in any other country.

1. Political Reforms

Abolishment of the office of the Sultan (November 1, 1922)
Saltanatın Kaldırılması
Proclamation of the Republic (October 29, 1923)
Cumhuriyetin İlanı
Abolishment of the Caliphate (March 3, 1924)
Halifeliğin Kaldırılması

2. Social Reforms

Recognition of equal rights for men and women (1926 - 1934)
Kadınlara erkeklerle eşit haklar tanınması
Reform of Headgear and Dress (November 25, 1925)
Şapka ve kıyafet devrimi
Closure of shrines and dervish lodges (November 30, 1925)
Tekke, zâviye ve türbelerin kapatılması
Law on family names (June 21, 1934)
Soyadı kanunu
Abolishment of titles and by-names (November 26, 1934)
Lâkap ve unvanların kaldırılması
Adoption of international calendar, hours and measurements (1925 - 1931)
Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü

3. Legal Reforms

Abolishment of the Canon Law (1924 - 1937)
Mecelle'nin Kaldırılması
Transfer to a secular law structure by adoption of Turkish Civil Code and other laws (1924 - 1937)
Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi

4. Reforms in the Fields of Education and Culture

Unification of education (March 3 1924)
Öğretimin birleştirilmesi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Adoption of the new Turkish alphabet (November 1, 1928)
Yeni Türk harflerinin kabulü
Establishment of Turkish Language and History Institutions (1931 - 1932)
Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması
Regulation of the university education (May 31, 1933)
Üniversite öğreniminin düzenlenmesi
Breakthrough investments in the fine arts
Güzel sanatlarda büyük atılımlar

5. Economic Reforms

Abolution of tithe
Aşârın kaldırılması
Agricultural subsidies and establishment of model farms 
Tarımsal teşvikler ve örnek çiftlikler kurulması
Legislation on Industrial Incentives, establishment of various industrial complexes
Sanayii Teşvik Kanunu'nun çıkarılması, Çeşitli sanayi tesisleri kurulması,
1st and 2nd Development Plans (1933-1937)
I. ve II. Kalkınma Planları

Development of transportation networks and especially of great railways Ulaşım ağları ve özellikle demiryollarının geliştirilnesi

 

Ve En Önemlisi,

 

Denk Bütçeler yapılması; Gelecek kuşaklara, borç bırakılmamış olması; IMF'den dilenilen borçlarla, faiz geliriyle semiren bir azınlığa lüks hayat sunulup; vicdanlarını kiraya vermiş basın patronları ve iktisat profesörleri aracılığıyla "ekonomimiz büyüyor" kıtıkları atılmaması...

 

 
QUOTES ON ATATÜRK"I learned about Mustafa Kemal Atatürk from someone who knows him very well. As I was speaking to the Foreign Affairs Minister of the Soviet Union, Litvinov, he told me that the most valuable and interesting leader in the world does not live in Europe but beyond the Straits in Ankara and that he was the President of the Turkish Republic, Mustafa Kemal Atatürk."  --  Franklin D. Roosevelt

"The name of Atatürk reminds mankind of the historical success of one of the greatest men of this century: His inspirational leadership of the Turkish Nation, his open view in understanding the modern world and his might and courage as a military leader." -- John F. Kennedy

"Atatürk was a statesman, a military leader, and one of the greatest leaders of our century. I am proud to be one of Atatürk's loyal friends." -- Gen. Douglas MacArthur

"The death of Atatürk, who had saved Turkland during the War and revived the Turkish Nation after the War, is a great loss, not only for his country, but also for Europe as well."  -- Sir Winston Churchill

 

 

Cumhuriyet Bayramımızın, Türk Milletinin Mutluluğunu ve Acılarını paylaşan herkes için elbet yeniden doğacak olan güneşin ilk ışığı olması dileklerim ile...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DERGİMİZİ BEĞENİYORSANIZ, LÜTFEN DOSTLARINIZA DA TAVSİYE EDİNİZ, İLETİNİZ, GÖNDERİNİZ; TEŞEKKÜRLER, SAYIN ÜYELER...

         

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE