Doç. Dr. Yalçın İzbul

 

Free Bilingual E-Zine

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

YAHOO Uluslararası İngilizce Öğretim Grupları

DÜNYA BİRİNCİSİ !!

 WEBSITE HERE

November 8, 2004

Supplement # 117

 

 EĞİTİM

 MESAJ

 

 News Headlines

 

Overcrowding in Prisons: The number of inmates in state and federal prisons rose 2.1 percent last year, even as violent crime and property crime fell, according to a study by the Justice Department released yesterday.

The continuing increase in the prison population, despite a drop or leveling off in the crime rate in the past few years, is a result of laws passed in the 1990's that led to more prison sentences and longer terms.
The New York Times (www.nytimes.com)

 

overcrowding  = aşırı kalabalık olma durumu... inmate /in-meyt/ = hükümlü, mahkum, hapishanede yatmakta olan kişi.  (Akıl hastalıkları hastanelerinde kalan kişiler için de yaygın kullanılır]... state prison = "eyalet" hapishanesi (A.B.D)... Tabiatıyla, başka ülkeler için, "devlet" hapishanesi)... to rise - rose - risen = yükselmek... even as ... fell = düşerken bile... property crime = mülkiyete karşı suçlar... Justice Department = Bizdeki "Justice Ministry", Adalet Bakanlığı karşılığı... levelling off = grafikte tırmanmanın biterek, yatay seyire geçilmesi... in the past few years = "last" değil "past" denildiğine dikkat ediniz... to lead to [lead - led - led ] = yol açmak, neden olmak... sentence = ceza, hüküm... (prison) term = mahkumiyet süresi...

 

DİKKAT: to lead (fiil) okunuşu /li:d/... Oysa, "lead" = kurşun, pb elementi, okunuşu /led/...

 

 

National Lottery and the Arts: More than £2bn has been given to British museums, theatres, artists and musicians since the launch of the national lottery 10 years ago -- an unprecedented amount. Has this cash transformed the cultural life of the country? Or is it an enormous waste? Stephen Moss reports. The Manchester Guardian (www.guardian.co.uk)

 

national lottery = milli piyango... launch /lonç/ (hafif uzatarak söyleyiniz) = başlatılma, uygulamaya koyma... unprecedented = daha önceden misli emsali görülmemiş.... amount = miktar, meblağ... enormous /i-no:-mıs/ = kocaman, devasa... waste /weyst/ = israf...

 

 

 Top National News

 

[November 8, 2004] Chirac Torn - The French President Says Turkland May Not Achieve Membership: French President Jacques Chirac came up with a stern warning yesterday that Turkland might never achieve fulfill standards required for membership into the European Union and said the 25-nation bloc might then have to find an alternative way to link it to Europe. Chirac's proposal was that, in the case Ankara fails to fully comply, it must remain an "associate" country with strong economic links to the EU. The Turkish Daily News (http://www.turkishdailynews.com)

 

Chirac torn = to be torn between X & Y = Karşıt duygular arasında paramparça, iki cami arasında bînamaz... DİKKAT: to tear /tee/ - tore - torn = Bu fiil, yırtmak, yırtılmak, demektir... Tabiatıyla burada da "iki şey arasında ortadan ikiye ayrılmak" kavramı var. Yanlışlıkla "thorn" (diken) yazmamağa özen gösteriniz. Nitekim, Daily News'da da yanlış olarak "thorn" yazmışlar... stern warning = ciddi uyarı... never achieve fulfill = "yerine getirmeyi asla başaramamak"... Burada birkaç noktaya dikkatinizi çekmek isterim. 1. Bu iki fiil aslında eşanlamlıdır... 2. Bu kullanım, "yanlış" sayılamasa da -- hatta, kulağa da bir hayli hoş geliyorsa da -- yine de fazla yaygın karşılaşılabilecek bir diziliş değil... 3. Br. yazılışı "fulfil" şeklindedir... to comply = uymak, boyun eğmek, yerine getirmek...

 

 COMMENT

 

English: No comment, except for the fact that the level of disinformation pumped out by the Government circles and the Turkish media presently appears to be at record levels!

 

Turkish: Yorumum yok, Hükûmet çevreleri ve Türk basınından pompalanan dezenformasyon düzeyinin bugünlerde rekor düzeylere çıkmış göründüğü gerçeği dışında...

 

 

 

[All passages are somewhat modified in keeping with this Ezine's TESL -- teaching of English as a second language -- policies.]

 CD

 TANITIM

 

 EĞİTİM

 MESAJ

 

 

 "PHRASAL VERBS"

A Test-Yourself Exercise 02

 

 

 021  --  Adalet, suç işleyenlerin, suçlarının hesabını bir hukuk mahkemesinde vermelerini gerektirir... Justice calls for perpetrators to answer .......... their crimes in a court of law.

 

 

 022  --  Kendisinin karakterinden sorumlu tutulamam (bu konuda birşey söyleyemeyeceğim). Kendisini pek iyi tanımıyorum, ama bazı şüphelerim de var... I can't answer .......... his character. I don't know him that well, but I have my suspicions.

 

 

 023  --  Hastalığı, bilinen hiçbir tedaviye cevap vermiyordu... His ilness didn't answer .......... any known treatment.

 

 

 024  --  Köpeğin adı "Karabaş" tır... The dog answers .......... the name of "Karabaş".

 

 

 025  --  Gecikmeden dolayı benden özür diledi... He apologized .......... me .......... the delay.

 

 

 026  --  Sanık bağışlanması için yargıçlara yalvarıp yakardı... Mahkum edildikten sonra temyize başvurdu, ama temyiz mahkemesi hüküm ve cezayı onadı... The suspect appealed .......... the judges for mercy... After he was convicted he appealed, but the appeals court affirmed the verdict and the sentence.

 

 

 027  --  Bana hiç de hitap etmiyor (kendisini çekici bulmuyorum)... She doesn't appeal .......... me at all. NOT: "Seksapel" = "sex appeal" = cinsel çekicilik...

 

 

 028  --  (Bu) iş (= görev mevkii) için komiteye toplam altı kişi başvurdu... Six people in all applied .......... the committee .......... the position. NOT: "six people in all" = "toplam altı kişi" yapısına dikkat ediniz...

 

 

 029  --  Söylediğim şeylerin seninle bir ilgisi yok; bu olayla da ilgili değil (sen niye üstüne alınıyorsun ki)... What I am saying doesn't apply .......... you. And, it doesn't apply .......... this case, either.

 

 

 030  --  Kendisinin bu meseledeki tuhaf tutumunu kesinlikle onaylamıyoruz... We certainly do not approve .......... his strange conduct in this matter. NOT: "conduct" = "behaviour" = davranış, davranımlar...

 

 

 031  --  Zarar ziyanı kimin ödemesi gerektiği konusunda tartışıyorlardı... They were arguing .......... who should pay for the damages.

 

 

 032  --  Birileri ayağa kalkıp, onların bu çarpık bakış açısına karşı çıkmalı; karşı tezi savunmalı... Somebody has to stand up and argue .......... their distorted point of view.

 

 

 033  --  Besbellidir ki, halk kitleleri ücretlerin daha yüksek olmasını savunan kim olsa destekleyecektir... Obviously, the masses will support anyone who argues .......... higher wages.

 

 

 034  --  Eline ne geçirebildiyse adamlarını onlarla silahlandırdı... He armed his men .......... whatever he could lay his hands on.

 

 

 035  --  Bir karara vardınız mı (henüz)?... Have you arrived .......... a decision yet?

 

 

 036  --  (Bu) Parayı neden ailenden istemiyorsun?... Neden ailenden para istemiyorsun?... Why don't you ask your family .......... the money? Why don't you ask your family .......... money? (Veya,  Why don't you ask .......... money from your family?)  

 

 

 037  --  Kutuya, ertesi gün açılması gerektiğini söyleyen kısa bir not iliştirilmişti... A brief note was attached .......... the box, saying that it was to be opened on the following day.

 

 

 038  --  Kendisine bu meselede olabilecek her şekilde destek oldular, arka çıktılar... They backed him .......... in this matter in every possible way.

 

 

 039  --  Fiat konusunda kendisiyle sıkı pazarlık ettik, ama bir indirim alamadık... We  bargained hard .......... him .......... the price, but couldn't get a discount.

 

 

 040  --  Düşman birlikleri çok geçmeden bütün cephelerde geri püskürtülmüşlerdi... The enemy units were soon beaten .......... on all fronts.

 

 CD

 TANITIM

 

 
 
 

 

Onsuz Geçmiş Yıllarınıza Çook Üzüleceksiniz !!

 

Start Off Like A Turk; Finish It Off Like An Englishman !!

 

 

"ESSENTIAL  ENGLISH  FOR  TURKS"

İLERİ İNGİLİZCE ÖĞRENİM SETİ - 10 KİTAP

   BİLGİ 

 

 
 
 

DERGİMİZİ BEĞENİYORSANIZ, LÜTFEN DOSTLARINIZA DA TAVSİYE EDİNİZ, İLETİNİZ, GÖNDERİNİZ; TEŞEKKÜRLER, SAYIN ÜYELER...

         

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE