Doç. Dr. Yalçın İzbul

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

A Free Bilingual E-Zine

October 30, 2002

# 0049

 

 

 

 Top Breaking News Headlines  German survivors provide clue to deadly theatre gas: Doctors who are  treating two German survivors of the Moscow theatre siege believe that they may have identified the gas used  by Russian special forces. (www.timesonline.co.uk) (survivor = kurtulan, sağ kalan...)

 

Putin Vows Hunt for Terror Cells Around the World: President Vladimir V. Putin said Russia was prepared  to strike at international terrorist groups in whatever country harbours them. (www.nytimes.com) (to vow = yemin etmek... to harbour = barındırmak, sinesinde beslemek... "liman, deniz barınağı" kavramlarından)

 

 

 Top National News  Religious leaders call for interfaith peace: Religious leaders of Turkland called for  interfaith peace at a meeting organized jointly by the Turkish Religious Affairs Directorate and Turkish Travel  Agencies Union on the occasion of "Faith Tourism Days." (www.turkishdailynews.com) (interfaith peace = dinler arası barış... organized jointly = ortaklaşa düzenlenen... Religious Affairs Directorate = Diyanet İşleri Başkanlığı...)

.

 

 

 
QUIRKY NEWS !!

Police Dog Bites Football Players and Game is Abandoned

A police dog has forced a football match to be abandoned after running on to the pitch and biting three players.

to abandon = bırakmak, terketmek... game is abandoned = maç iptal edildi (Unutmayınız: Gazete başlıklarında present tense, past tense anlamı verir)... pitch = saha (Şeyy, affedersiniz; bu sözcüğün okunuşunu yazmağa terbiyem müsaade etmiyoo!)... to bite bit - biten = ısırmak...

The dog was believed to be exercising on neighbouring land when it interrupted the game in Lincolnshire. It snatched a linesman's flag before running on to the pitch and biting three Lincoln Moorlands reserve players just minutes into the match.

to snatch = kapmak... linesman = yan hakem... reserve player = yedek oyuncu... just minutes into the match = maç başladıktan birkaç dakika sonra...

The Lincolnshire Echo says police officers arranged for the prompt transfer three injured players to hospital for treatment to their bites and for tetanus jabs.

the Lincolnshire Echo = Lincolnshire bölgesi yerel gazetesi... police officers = polis memurları, emniyet mensupları... arranged for = sağladılar... jab = enjeksiyon (çok yaygın olmamakla birlikte, işitilen bir sözcük: Tıp mensubu üyelerimizin özel dikkatine: "polio jab" bir başka örnek...

The referee was forced to abandon the game. None of the players is believed to have been seriously injured.

was forced to abandon the game = oyunu tatil etmek zorunda kaldı... to have been seriously injured = ciddi biçimde yaralanmış olmak (perfect pasif mastar kullanımına dikkat)...

(Story filed: 28th October 2002)

*  *  *  *  *

 ONLINE GAMER INSURES FINGERS FOR £375,000

A computer game player has insured his hands for £375,000. Alex Nikitin from London, who is due to take part in the World Cyber Games in Korea this week, says missing a game due to injury could result in him losing his place in the tournament, as well as valuable earnings.

online gamer = internet üzerinden canlı oyunlarda yer alan kimse... to be due + mastar = -cek, -cak (gelecek zaman bildirir: "katılacak olan"... missing a game = bir oyun kaçırmak, katılamamak... due to = den dolayı (DİKKAT: Yukardaki deyimden tamamen farklı bir kalıp)... "him losing" = DİKKAT: Klasik gramerde "his losing" gerektiren bu kullanım, günümüz İngilizce'sine gayet mübah...

"Qualifying for the World Cyber Games has led me to investigate ways to protect my key assets - my fingers," Mr Nikitin said.

assets X liabilities = bir bilançoda artı ve eksi haneleri... assets: mevcutlar, sahip olunanlar, eldeki artı değerler: "Parmaklarım ana sermayemdir"...

Story filed: 27th October 2002

   
MORE QUIRKY NEWS !!
Fashion Victim Tourist Stoned by Worried Locals

Residents of a Turkish town threw stones at a tourist because they thought he was a Satanist.

fashion = moda (sondaki açıklamaya bknz)... to be stoned = taşlanmak... residents = bir yerde oturanlar,  ikamet edenler, sakinler, mukimler...

The Austrian was dressed in black and had piercings on his face.

to pierce = delmek, delik açmak... piercings = Özellikle, günümüzün (acaip) modasına uyarak vücudun orasına burasına taktırılan halka vb gibi objeler kastediliyor...

Police in Edremit had to take Sascha Michael Mariacher into custody for his own protection. Mariacher, 28, had dyed his hair red and wore large hoop earrings and silver rings.

had to take into custody = gözaltına almak zorunda kaldı...  had dyed his hair red = saçını kızıla boyamıştı... large hoop earrings = kocaman halka küpeler...

Police say he had come to the town to visit his Turkish father. He was not seriously injured. A police spokesman said: "Local people thought he was a Satanist. They were scared and started attacking him."

to be scared = çok korkuyor / korkmuş olmak... they were scared = çok korkmuşlardı...

The Anatolia news agency said people thought he was "an alien." "He is not a Satanist," one police officer said. "And he can't understand why the people were so scared of him."

The Austrian Embassy was not available for comment.

alien = (Burada) "uzaylı"; olağan anlamı = yabancı, daha önce örneği görülmemiş... not to be available for comment = (gazetecilik ağzı) kendilerinden yorum alamadık, kendileriyle görüşemedik...

Story filed: 28th October 2002

Please click  http://www.ananova.com  for similar quirky stories...

VOCABUARY STUDY:

FASHION, STYLE, MODE, VOGUE, FAD, RAGE, CRAZE are all synonyms meaning "the usage accepted by those who want to be up-to-date." FASHION is the most general term and applies to any way of dressing, behaving, writing, or performing that is favored at any one time or place: "the current fashion"... STYLE often implies a distinctive fashion adopted by people of taste: "My friend believes doing everything in style". MODE suggests the fashion of the moment among those anxious to appear elegant and sophisticated: "Body piercings seem to be the current mode among young people". VOGUE stresses the wide acceptance of a fashion: "Short skirts are back in vogue this year". FAD suggests collectively capricious behaviour in taking up or dropping a fashion: "Last summer's fad is already over". RAGE and CRAZE stress intense enthusiasm in adopting a fad: "The ponytail hair style was the great rage in my youth." "Rock'n Roll music appeared to be just a passing craze at one time, but it has lasted."

 

 
 
 CHUNKS OF WISDOM OR DROPLETS OF BANALITY ? 

 RELIGIONS AND SKEPTICS

skeptic veya "sceptic"

In religion and politics, people's beliefs and convictions are in almost every case gotten at second-hand, and without examination. -- Mark Twain

conviction = kesin inanç, kanaat getirmişlik (to convince fiilinden)... DİKKAT: Ayrı bir fiil olan "to be convicted" = hüküm giymek, mahkum edilmek fiilinin de ad durumu aynı yazılıyor ve okunuyor. Örnek: "his second conviction" = ikinci mahkumiyeti...  gotten (americanism) = got... without examination = incelemeksizin...

All religions are founded on the fear of the many and the cleverness of the few. -- Stendhal

to found = kurmak, tesis etmek... founded on = üzerine kuruludur, üzerine tesis edilmiştir, -e dayalıdır, dayanır... fear of the many - cleverness of the few = çoğunluğun korkuları - az sayıda kişinin "uyanıklığı"...

The most heinous and the most cruel crimes of which history has record have been committed under the cover of religion or equally noble motives. -- Mohandas Gandhi, 1927

heinous /he-yınıs/ = "HAİNCE": İngilizce'nin temelinde Türkçe'nin yattığını hep söylüyorum, ama inanmıyorsunuz ki!... of which history has record = tarihte kayıtları olan, tarihe geçmiş -- "ki tarih bunların kayıtlarına sahiptir" anlamında bir sıfat tümcelik...  noble /nou-bıl/ = asil, soylu, asilane...

Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction. -- Blaise Pascal (1670)

evil = kötülük (AMA NASIL KÖTÜLÜK, BİLİYO MUSUNUZ: TAM BÖYLE KALBİN VE YÜREĞİN DERİNLİKLERİNDEN ŞEYTANİ BİR KÖTÜLÜK!... do evil so completely and cheerfully = tamı tamamına ve büyük bir keyifle kötülük etmek...

There was a time when religion ruled the world. It is known as The Dark Ages. -- Ruth Hurmence Green

the Dark Ages = karanlık çağlar: İnsanlık tarihinde "Orta çağ" (the Middle Ages) adı verilen ve Kilise taassubunun tam egemen olduğu dönemler...

The quality of moral behaviour varies in inverse ratio to the number of human beings involved. -- Aldous HUXLEY

Ahlaki davranışların niteliği, olaya dahil olan insanların sayısı ile ters orantılıdır.

The sheer babyhood of the human race against the background of incalculable time makes anything but a questing agnosticism absurdly presumptuous. -- L. E. JONES

İnsan türü zamanın sonsuzluğunda henüz bebeklik çağını yaşarken, gerçekliği arayan bir agnostisizm dışında her türlü inanç, gülünç bir kendini beğenmişlik örneği olmaktan öte değil. Agnosticism = Tanrı gibi herhangi bir nihai gerçekliğin varlığı veya yokluğu tartışmasında bilinmezcilik felsefesi...

Faith may be defined briefly as an illogical belief in the occurence of the improbable. -- H. L. MENCKEN

İnanç kısaca şöyle tanımlanabilir: Olasılık dışının gerçekleşmiş olduğuna duyulan mantık dışı bir inanış...

Faith: Belief without evidence in what is told by one who speaks without knowledge of things without parallel. -- Ambrose BIERCE

İnanç: Örneğine hiç rastlanmamış şeylerin varlığına, bu konuda hiç bilgisi olmayan kişilerin sözlerine dayanarak kanıtsız inanmak.

Religions change; beer and wine remain. -- Hervey ALLEN

Dinler gider, dinler gelir; ama bira ve şarap hep bizimle...

*  *  *  *  *

  Or, as Benjamin Disraeli Observed  

“Where knowledge ends, religion begins.”

 

 

 
   

Sınavlara bu kitaptan hazırlananlar, diğer adaylara fark atıyor...

SANKİ...

ÖZEL DERS  --  BANT KAYITLARI

...GİBİ BİR KİTAP         BİLGİ  

   
 
   

 CLEAN JOKE OF THE WEEK

PAY ME IN ADVANCE

The man looked a little worried when the doctor came in to administer his annual physical, so the first thing the doctor did was to ask whether anything was troubling him.

a little worried = biraz endişeli... to administer = uygulamak (başka anlamları de var: Sözlüğünüze danışınız... annual physical = yıllık fizik muayene... to trouble = rahatsız etmek, sorun oluşturmak...

"Well, to tell the truth, Doc, yes," answered the patient. "You see, I seem to be getting forgetful. No, it's actually worse than that. I can never remember where I park my car, where I'm going, or what it is I'm going to do once I get there -- if I get there. So, I really need your help. What can I do?"

to tell you the truth = gerçeği söylemek gerekirse... I seem to be = gibi görünüyorum, gibiyim, galiba öyle... actually /æk-çuıli/ = aslında... once I get there= bir kez oraya ulaştımmı... if I get there = ulaşacak olursam, ulaşmayı başarırsam...

The doctor mused for a moment, then answered in his kindest tones, "Pay me in advance."

to muse = to think over, to reflect upon... kafasında biraz evirip çevirmek, üzerinde biraz düşünmek... kind - kinder - kindest = kibar, nazik, anlayışlı... in advance = önceden, peşin, avans olarak...

   

 DIRTY JOKE OF THE WEEK

HOW TO DEFLATE A DOLL

Two elderly gentlemen, who had been without sex for several years, decided they needed to visit a whore house. When they arrived at the whorehouse, the madame took one look at them and decided she wasn't going to waste any of her girls on these two old men. So she used "blow-up" dolls instead. She put the dolls in each man's room and left them to their business.

whore house = brothel = genelev... blow-up = şişirme, şişme...

After the two men were finished, they started for home and got to talking. The first man said, "I think the girl I had was dead. She never moved, talked or groaned...how was it for you?"

to groan = inlemek...

The second man replied, "I think mine was a witch." The first man asked, "How's that?"

witch = cadı...

"Well," said the second man, "when I nibbled on her breast...she passed gas and flew out the window!"

nibble= ufak ısırıklarla yemek, didiklemek... to pass gas = gaz kaçırmak... flew out of the window = pencereden uçup gitti...

 
 
 

 

 NAUGHTY CARTOON OF THE WEEK !!

 regular weekend attire = herzamanki haftasonu giyimi

 casual Friday = giyim kuşamın serbest olduğu Cuma günleri

 

 
 
 
 

 READING FOR FUN 

 FUNNY SAYINGS & PLAYFULLY DISTORTED PROVERBS

 PART - 5

*  *  *  *  *

playfully distorted = şakacı bir tavırla çarpıtılmış

* A proverb is a short sentence based on long experience.

Uzun deneyimlere dayalı kısa bir tümce? hüküm?...

* Silence is wise if we are foolish, but foolish if we are wise.

wise = bilgece, akıl ve deneyim dolu, tavsiye olunur... foolish = budalaca...

* Learning from your mistakes is smart; learning from the mistakes of others is wise.

smart = zeka dolu... wise = bilgelik dolu, tedbirlice...

* Never poke your finger where you wouldn't poke your nose.

Don't poke your nose into other people's business. = Burnunu başkalarının işine sokma...

ÇOK ÖNEMLİ NOT: Do not pronounce "business" as "bi-zi-nis"! Correct pronunciation is /biz-nis/ : two syllables only... Doğru okunuşu: iki hece ve "düm-tek" düzeninde...

* Shoot for the moon. Even if you miss, you'll land among the stars.

shoot for = hedef al...  Shoot for the moon = Hedefin yüksek olsun; yüksekleri hedef al...

* A drunken man's words are a sober man's thoughts.

sober /sou-bı/ = ayık... Ayıkken düşündüklerimiz, kafayı bulunca dilimize vurur...

*  *  *  *  *

 LAST BUT NOT LEAST

* Never wrestle with a pig: You both get all dirty, and the pig likes it.

 Domuzla güreş tutma sakın: İkiniz de pisliğe bulanırsınız; ve (üstelik) o bundan zevk alır!

 

         

  ANASAYFA   --   TESTLER   --   OKUMA   --   EĞLENCE