Doç. Dr. Yalçın İzbul

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

A Free Bilingual E-Zine

November 13, 2002

# 0051

 

 

 Top Breaking News Headlines  EU not a Christian club, says Turkland victor: The winner of Turkland’s general election says Valéry Giscard d’Estaing should “think before speaking” — particularly in the post September 11 world. (The London Times) (victor = kazanan, galip... general election = genel seçim... the post September 11 world = 11 Eylül sonrası dünya...) (ANYONE WHO HAS A MOUTH TALKS... Turkish proverb...)

 

Iraq Said to Try to Buy Antidote Against Nerve Gas: The United States fears that Baghdad aims to shield its soldiers during an Iraqi chemical attack. Large orders were placed with Turkish suppliers.(The New York Times) (to shield = kalkan olmak, korumak... order = sipariş (orders are placed)... supplier = satıcı, tedarikçi firma...) (If the baldie had the cure, he'd use it on his own scalp!!... Turkish proverb...)

 

 

 Top National News  Akgündüz arrives in Turkland, pledges to lift immunities: Newly elected independent lawmaker Fadıl Akgündüz who was sought by Interpol on a red bulletin, arrived in Turkland after he gained political immunity.  (The Turkish Daily News) (to pledge = söz vermek, yemin etmek... to lift immunities = dokunulmazlıkları kaldırmak... independent lawmaker = bağımsız milletvekili...) (Evet, Sn. Akgündüz şimdi bir "lawmaker", yani "kanun yapıcı, kanun koyucu... Tell me who your friend is; I'll tell you who you are... Turkish proverb...)

 

 

 
QUIRKY NEWS !!

Scientist Accused of Examining Terrorist's Brain

A German university is investigating claims that one of its professors has been examining a brain for signs of criminality.

It is said that the Red Army Faction terrorist Ulrike Meinhof's brain is being studied for signs of what made her turn to violence.

to be accused of = ile suçlanmak... to examine = incelemek, (tıpta) muayene etmek... Red Army Faction (Almanca: Rote Armee Fraktion) = Kızıl Ordu Fraksiyonu... what made her turn to violence = kendisini neyin şiddete sevkettiği ("make smb do sth, ettirgen fiil kalıbı = bir kimseye birşeyi yaptırtmak)...

Meinhof's daughter believes the brain was preserved for study after her mother committed suicide in prison in 1976.

(Bu intihar mavalını da hala yutturmağa çalışıyolar yav!!)

Meinhof was a leader of the RAF, a left-wing revolutionary group that spread fear across West Germany in the 1970s and into the '80s after her death. The group was originally known as the Baader-Meinhof gang.

to spread fear = korku yaymak... across = bir ucundan bir ucuna, her yerinde... into the '80s = seksenli yılların başlarında...

For years Meinhof's brain sat in formaldehyde packed away among other specimens kept by pathologist Juergen Pfeiffer in Tuebingen, who handled the case for the local prosecutor's office.

packed away = kaldırılıp saklanmış... specimen = numune, örnek... to handle = ilgilenmek, uğraşmak, üstlenmiş olmak, üstesinden gelmek ("ellemek" kavramından)... local prosecutor = yerel savcı... office = (burada) resmi "daire"...

In 1997, Pfeiffer heard about research being done by a professor at the psychiatric clinic of the University of Magdeburg, according to Meinhof's daughter, Bettina Roehl.

She claims Magdeburg psychiatry professor Bernhard Bogerts, who was researching whether a murderer's brain could show physical signs of what caused the man to turn to violence, was then secretly given the Meinhof's brain to study.

"whether a murderer's brain could show physical signs of...etc":  Almanlar bu "pseudo-scientific" takıntıdan oldum olası kurtaramamışlardır kendilerini...

University spokesman Klaus Pollmann says he is investigating the claim and whether laws have been broken.

to investigate the claim = iddiayı araştırmak, soruşturmak... to break the law = yasayı çiğnemek (kullanılan fiile dikkat ediniz: to obey = to abide by X to break a law, rule, etc)...

He says he has no details of Bogerts' projects, but knows that Roehl and the professor have been in touch recently.

"We can't say with certainty that the brain is here, but there is a good possibility that it is," Pollmann said.

to be in touch = temasta olmak... there is a good possibility that = büyük olasılıkla...

(stories from http://www.ananova.com)

   
MORE QUIRKY NEWS !!

Actor to Share Cage with Pig to Protest against US-Iraq Tension

A Belgian actor is to share an iron cage with a pig for three days to protest about the rising tensions between the US and Iraq.

Benjamin Verdonck, from Antwerp, is to install the cage in a museum in Gent, near a big window so he can be watched day and night by passers-by.

rising tensions = yükselen gerilim... to install = kurmak, tesis etmek ("electrical installations", "military installations abroad" gibi deyimleri not ediniz)... passers-by = yoldan gelip geçenler...

His performance has been inspired by another artist who spent a week in a cage with a coyote in an art gallery in 1974. Verdonck¹s performance is entitled: "I love America and America loves me", reports Gazet van Antwerpen.

to inspire = 1. ilham vermek, esin vermek; 2. soluk almak, havayı ciğerlerine çekmek... coyote = çakalgillerden Kuzey Amerika'ya özgü bir hayvan... is entitled = başlığını taşıyor. (Ancak, "to be entitled to do sth = bir şeyi yapmağa yetkisi olmak" deyimi ile karıştırmayınız)... art gallery = sanat galerisi...

He has promised not to leave the cage once during the three days and to eat, sleep and perform all bodily functions on blankets and straw near the pig.

Verdonck said: "I¹m very troubled by the many conflicts in the world, especially the one between Iraq and the USA.

perform all bodily functions = yani, kakasını da orada yapacak... straw = saman...

"Because humans can¹t tell me what is really going on, I¹m trying to find an answer from a pig."

*  *  *  *  *

Desperate Man Breaks Into Norwegian Parliament

A man who broke into the Norwegian parliament told police he had wanted only to go to the toilet.

The 33-year-old used a screwdriver to break into the building in Oslo at 5am one morning last February.

to break into = gizlice girmek... screwdriver = tornavida...

Walla, tabii ihtiyacını gidermek için parlamentoyu seçmesini anlıyorum da, bi çelik kapı bile yaptıramamışlar mı koca Parlamentoya!!

The alarm went off and security guards contacted police who arrested him, reports Nettavisen.

The man told a court in Oslo that he had not planned to steal anything and had been desperate for the toilet. He was sentenced to carry out 90 hours of community service.

to go off = (alarm için) çalmak (bu kalıbın daha pekçok anlamları var)... desperate for the toilet = bir tuvalet bulmak zorundaydı, çaresiz durumdaydı... was sentenced = hüküm giydi...  community service = toplum hizmeti: Bence umumi tuvaletleri temizletsinler...

 

 
 
 CHUNKS OF WISDOM, OR DROPLETS OF BANALITY ? 

 ON GOOD BUSINESSMANSHIP - II

To those who are engaged in commercial dealings, justice is indispensable for the conduct of business. -- Cicero (106-43 BC), De Officiis, Bk. II, Ch. XI

to be engaged in = ile uğraşmak, ile iştigal etmek... commercial dealings = ticari ilişkiler, ticari işler ve uğraşlar... indispensable = vazgeçilmez... conduct =  1. çekip çevirme, yönetme (buradaki anlam);  2.  davranış (= behaviour; e.g. "our code of conduct in scientific research" = bilimsel araştırmalardaki davranış kurallarımız");  3. yönetmek, e.g. "to conduct an orchestra", conductor = orkestra şefi;  4. iletmek, iletici olmak, e.g. "to conduct electricity", "silver is the best conductor of electricity"...

*  *  *  *  *

DİKKAT... DİKKAT...

Peki, biz şimdi tüketebildik mi bu sözcüğün anlamlarını? Tabii ki, hayır.

Sabrınız varsa, açın bir internet araştırma motorunu; sözcüğünüzü anahtar sözcük olarak kullanarak, bakın bakalım binlerce sitede daha hangi anlamlarda ve hangi kalıplarla, ve nasıl kullanılmış !!

İşte size dünyanın en iyi özel ders hocasının adresini verdim:

Tabii, çalışma azminiz ve sabrınız varsa...

*  *  *  *  *

Conducting your business in a socially responsible way is good business. It means that you can attract better employees and that customers will know what you stand for and like you for it. -- M. Anthony Burns

in a socially responsible way = çevremizdeki "toplumla" (insanlarla) ilişkilerimiz açısından sorumlu bir tarzda... (Keşke 25-30 yıl önce kalemlerinden ateş fışkıran, ama ne yazık ki doğru dürüst Türkçe bilmeyen büyük "toplumcularımız", "cemiyet" kadar "cemaat" karşılığı bir sözcüğe de gereksinim duyduğumuzu anlayabilselerdi de, şimdi biz de böyle dolambaçlı açıklamalara gerek kalmadan tek sözcükle kavramı karşılayıverseydik... employees = çalışanlar... ( employers) = İşverenler)... customers = müşteriler... to stand for = temsil etmek... son kısmın meali: = Yanınızda çalışanlar ve müşterileriniz ilkelerinizi ve karakterinizi daha iyi anlayacak ve sizi seveceklerdir...

There is no future in any job. The future lies in the man who holds the job. -- George Crane

Yaklaşık çeviri: = Gelecek vadeden işin kendisi değil, o işi üstlenmiş olan kişinin nitelikleridir...

The dictionary is the only place where success comes before work. -- Arthur Brisbane, American journalist (1864-1910)

Evet, "S" harfi, sözlükte "w" dan önce gelir; ama gerçek hayatta başarı çalışmanın ürünüdür...

We must open the doors of opportunity. But we must also equip our people to walk through those doors. -- Lyndon B. Johnson

to equip = donatmak... "Fırsat kapılarını açmak yeterli değil; o kapılardan geçecek insanlarımızı da doğru donatmak gerekir"... Tabii, bizim gibi ülkelerde ise, hükumetler yalnızca o kapılardan kimlerin geçip kimlerin geçemeyeceğini tayin için işbaşına gelmeğe çalışırlar... Bu arada bu Başkan Johnson, kendi halkına olan iyilikleri açısından pek fena bir herif değildi, ama keşke bize o aptalca mektubu yazmamış olsaydı...

Never continue in a job you don't enjoy. If you're happy in what you're doing, you'll like yourself, you'll have inner peace. And if you have that, along with physical health, you will have had more success than you could possibly have imagined. -- Rodan of Alexandria

inner peace = iç huzur...

A lot of men wear sleep deprivation as a badge of courage. Dozens of CEOs pride themselves on sleeping just four to five hours a night. What happens, though, is your judgement disappears and your perception is impaired. Three-Mile Island, Chernobyl, and the Exxon Valdez are all examples of sleep-related accidents. To remain healthy and be at your peak, you need about 8 hours of sleep per day. Einstein slept 10 hours. -- Rubin Naiman, Ph.D., 49, Clinical Health Psychologist

sleep deprivation = uykusuz kalma... badge of courage = cesaret madalyası, şeref madalyası... CEO = şirket yöneticisi... to pride oneself = kendinle gurur duymak... though = oysa, aslında... judgment = (burada) düşünme ve karar verme yetisi... is impaired = bozulmuştur (to impair = bozmak, hasar vermek, fiilinden edilgen present çekim)... sleep-related accidents = uyku-ilişkili kazalar... to remain = olmakta devam etmek... at your peak = formunuzun zirvesinde...

*  *  *  *  *

  Or, as John Naisbitt Once Pointed Out  

"We are drowning in information but starved for knowledge."
-- John Naisbitt

to be drowning in = içinde boğuluyor olmak... starve for = açlığını çekmek, kıtlığı içinde olmak... NE YAZIK Kİ, "enformasyon" ve "knowledge" ikilisine de Türkçe'de bir karşılık bulunamadı; dolayısıyla "çevirimiz" şöyle olacak:

Enformasyona boğulduk, ama öte yandan da bilgi kıtlığı içindeyiz...

 

 

 
 

 Doğru Kaynak Bizden; Kısa Süreli Ciddi Çalışma Sizden

 PRACTICA ENGLISFOTURKS

 31 Aralık'a Kadar Eski Fiat ve Masal Kitabı Armağanlı

 Başarının Sırları !!

    BİLGİ   

   
 
   

 CLEAN JOKES OF THE WEEK

IRREPLACEABLE

My six-year-old grandson called his mother from his friend Charlie's house and confessed he had broken a lamp when he threw a football in their living room.

to replace = değiştirmek, yerine (örneğin) yenisini koymak... replaceable = (mecazi) önemsiz... irreplaceable = paha biçilmez... to confess = itiraf etmek... to throw - threw - thrown = fırlatmak, atmak...

"But, Mom," he said, brightening, "you don't have to worry about buying another one. Charlie's mother said it was irreplaceable."

brightening = canlanarak, daha bir neşeyle... You don't... = Yenisini almak konusunda filan endişe duyma, çünkü Çarli'nin annesi... vb.

*  *  *  *  *

HIS LUCK HAS TURNED

Two men that haven't seen each other in several weeks run into each other on the street.

- Haven't seen you in a while, how's everything going?

- Pretty good. Two weeks ago I got a call from a lawyer in Florida. It seems I had an aunt that I never knew about that died and left me $2,000,000.

- That's great!

- Yeah. And then last week I hit the lottery and won $7,000,000.

- That's wonderful!

- Yeah, but this week, nothing!

his luck turned = şansı döndü (iyiye veya kötüye)... run into each other = birbirlerine rastlarlar ("present tense" te öykü anlatma)... in a while = for a while, bir süredir... I hit the lottery = piyangoyu kazandım... Yeah, but... etc. = İyi de, bu hafta hiçbirşey yok!.....

   

 DIRTY JOKE OF THE WEEK

CRUEL... CRUEL...

This couple goes to an agricultural show way out in the countryside a fine Sunday afternoon, and are watching the auctioning off of bulls.

way out = epeyce uzakta... auction /ok-şın/ = açık arttırma... bull = boğa...

The guy selling the bulls announces the first bull to be auctioned off: "A fine specimen," he says and adds, "this bull reproduced 60 times last year."
The wife nudges her husband in the ribs, and comments,
"See! That was more than 5 times a month!"

a fine specimen = türünün çok mükemmel bir örneği... to reproduce = üremek... to nudge = dirseği ile dürtmek... ribs = kaburgalar (DİKKAT = "nudge smb IN the ribs")... to comment = yorum yapmak... See!... etc. = Gördünmü bak! Ayda beş defadan fazla!...

The second bull is to be sold: "Another fine specimen, this wonder reproduced 120 times last year."

this wonder = bu harika hayvan...

Again the wife bugs her husband, "Hey, that's some 10 times a month.  What do YOU say to that?!"

bugs her husband = kocasına vıdıvıdı yapar...

Her husband is getting really annoyed with this comparison.

The third bull is up for sale: "And this extraordinary specimen reproduced 360 times last year!" The wife slaps her husband on the arm and yells, "That's once a day, every day of the year! How about YOU?!"

to slap = tokat atmak, şaplak atmak...

The husband was pretty irritated by now, and yells back, "Sure, once a day! But ask the announcer if they were all with the same fat cow!!"

irritated = sinirlenmiş, irite olmuş... yells back = diye gerisin geri bağırır...

 
 
 

 

 SEXY CARTOON OF THE WEEK !!

 SCENT = KOKU

 Dikkat: Okunuşu /sent/

"Burnun mu tıkalı, Bill?!"

a stuffy nose = tıkalı burun, burun tıkanıklığı: A stuffy nose may sometimes react positively to vitamin and nutritional therapy. But, not to sexual stimuli, it seems...

It's rather stuffy in here. = Burası epeyce havasız kalmış, havası bozuk, dumanlı, pis kokuyor, vb: Stay away from crowded, enclosed or stuffy places...

 
 
 
 

 READING FOR FUN 

 FUNNY SAYINGS & PLAYFULLY DISTORTED PROVERBS

 PART - 7

*  *  *  *  *

playfully distorted = şakacı bir tavırla çarpıtılmış

* Always be sincere, even if you don't mean it.

even if you don't mean it = 1. böyle demek istemiyorsan bile; 2. gerçekten böyle olmak istemiyorsan bile, gerçekten öyle değilsen bile...

* Nostalgia isn't what it used to be.

Dört dörtlük çevirisi = Ah, nerde o eski nostaljiler!...

* Nothing makes your clothes go out of fashion faster than getting a raise.

go out of fashion = modası geçmek... getting a raise = maaş zammı almak...

* Add life to your years, instead of years to your life.

Hayatına yıllar değil, yıllarına hayat ekle...

* People in glass houses shouldn't throw stones. Neither should they nail up pictures.

Sırça köşkte oturanlar zaten daha birçok şeyi yapmamalı...

* A man who throws dirt loses ground.

to throw dirt = çamur atmak...

to lose ground = 1.  figuratively, mecazi olarak:  gerilemek, insiyatifi elinden kaçırıyor olmak; gücünü, haklılığını, popülaritesini kaybediyor olmak... 2. verbatim, kelimesi kelimesine: toprak kaybetmek (ama bu anlamıyla kullanılmaz; herzaman figüratif kullanım öndedir.)...

Dolayısıyla, cuk oturmuş bir sözcük oyunuyla, şu gerçeği dile getirmiş oluyoruz: ÇAMUR SIÇRATAN, YİTİRDİĞİ TOPRAKLA KALIR !

*  *  *  *  *

 LAST BUT NOT LEAST

* Common Sense is very Uncommon.

 common sense = sağduyu...  uncommon = ender, nadir...

common =  1. ortak, paylaşılan: common room, common dreams, common frontiers, common purpose, a common cause (ortak dava);   2. yaygın, sık rastlanan: common errors, common questions, common names;  3. sıradan, alelade: common people; 

  4. adi: a common woman: a woman who prostitutes her body for hire; a prostitute; a woman who engages in sexual intercourse for money; a strumpet, harlot, whore, steetwalker, trollop,  bawd, tart, a sporting lady of pleasure, a woman of the street...
 

 

         

  ANASAYFA   --   TESTLER   --   OKUMA   --   EĞLENCE