Doç. Dr. Yalçın İzbul

PRACTICAL ENGLISH FOR TURKS

A Free Bilingual E-Zine

December 04, 2002

# 0054

 

 

WISHING A BLISSFUL RAMADAN FEAST

 

TO ALL PEACE-LOVING MUSLIMS EVERYWHERE IN THE WORLD

 

 

 
 
Special Bayram Edition
Here Is A Hilariously Funny Little Story From Our Newest Publication, "Aesop's Fables"

 The Man and His Two Sweethearts

A middle-aged man, whose hair had begun to turn grey, was courting two women at the same time. One of them was young, and the other well advanced in years. The elder woman, ashamed to be courted by a man younger than herself, made a point, whenever her admirer visited her, of pulling out some portion of his black hair. The younger, on the contrary, not wishing to become the wife of an old man, was equally zealous in removing every grey hair she could find. Thus it came to pass that between them both he very soon found that he had not a hair left on his head. The moral is that those who seek to please everybody please nobody.

Grammar and Vocabulary Study:

to turn grey = kırlaşmak, aklaşmak (alternative spelling: gray)... to court = (evlenmek amacıyla) kur yapmak, flört etmek, birlikte çıkmak, vb... well advanced in years = yaşını başını almış... to make a point of doing sth = kendine iş edinmek, sürekli yapmağa karar vermiş olmak (aşağıdaki notlara bknz)... portion = bölüm, parça, porsiyon... on the contrary = tam tersine... equally = aynı derecede, eşderecede... zealous /ze-lıs/ = istekli, hevesli, gayretli... to remove = (burada) çekip çıkarmak, oradan yok etmek (diğer yaygın anlamı: başka yere taşımak)... thus it came to pass that = sonuçta şu oluştu ki, netice şöyle oldu ki, ... between them both = her ikisinin arasında... to seek (sought - sought) = çok istemek, özlemle aramak... moral = aşağıdaki notlara bknz...

DİKKAT: "Hair" = saç, saçlar (Türkçe'ye göre tekili çoğulu aynı)... Tekil çeviri veren örnek: "Every grey hair represents a day with too few minerals." Çoğul çeviri veren örnekler: "Your hair is beautiful." "Many people do not recognize at first that their hair is thinning."  Karışık çeviri veren bir örnek: "Choosing a hair colour for your hair should not be difficult." Öykünün ilk satırında çoğul anlamda "adamın saçları", daha sonraki "removing every grey hair" deyişinde ise tekil olarak "herbir kır saç teli" anlamında kullanılıyor.

Vücuttaki diğer bütün "kıllar" için "hairs" kullanılır: hairs on your chest, hairs in your nose... Ancak, "chest hair," "nose and ear hair trimmer," (= makası) gibi deyişler olanaklıdır. Ancak siz siz olun, sevgilinizin saçlarını tatlı tatlı okşarken Türkçe'den çeviri yapıp "Your hairs are beautiful" gafını yapmayın!!! Doğrusu: "Your hair is beautiful"...

DİKKAT: "made a point, whenever her admirer visited her, of pulling out..." Buradaki uygulamada, fiil grubu bölünerek araya "antirparantez" bir ek bilgi yerleştiriliyor. Unutmayınız: İngilizce'de İKİ VİRGÜL EŞİTTİR BİR PARANTEZ... Konuşurken veya okurken de, bunun bir "parantetik" ifade olduğunu belirtecek şekilde, tonlamanızı değiştirmelisiniz.

DİKKAT: "moral lesson" = "ahlaki ders"... "moral" okunuşu /mou-rıl/ = ahlaki... "morale" okunuşu /mı-râ:l/ = "moralim bozuk" taki morâl... Örnekler: the moral of the story... the morale of the army... the principles of political morality = siyasi ahlakın ilkeleri (mı-ræ-liti = ahlak, ad.)... İLGİLİ GÖZLEM: " Ahlak" deyince, bizde kafalar hep belden aşağı çalışır... Batılı insan bu tür konuları kişisel tercihlere bırakıp, "ahlak" kavramı ile "dürüst olmak, tarafsız olmak, özeleştiri yapmak, asla yalan söylememek, başkasının arkasından konuşmamak...vb" gibi bizlerin sadece "pay lip service" yaptığımız değerler üzerine yoğunlaşır... (to pay lip service = gönülden inanmadan, sadece diliyle evetlemek)...

Answer These Questions:

1. What is the single most important difference between the two women in the story?

2. How is this difference reflected upon their attitude toward the gentleman in question? (the gentleman in question = sözkonusu beyefendi)

3. How would you translate the moral of this story (voiced in the final sentence) into Turkish?

 
 
 

 Doğru Kaynak Bizden; Kısa Süreli Ciddi Çalışma Sizden

 PRACTICA ENGLISFOTURKS

 31 Aralık'a Kadar Eski Fiat ve Masal Kitabı Armağanlı

 Başarının Sırları !!

    BİLGİ   

   
 
 
Here Is Another Nice Little Story From The Same Book

 The Old Man and Death

An old woodcutter, carrying his load to the city for sale one day, became very wearied with his long journey. He sat down by the wayside and, throwing down his load, he wished "Death" would come and take him. "Death" immediately appeared in answer to his summons and asked for what reason he had called him. The Old Man hurriedly replied, "Oh, I just wondered if you could you help me place that load again on my shoulders?"

Grammar and Vocabulary Study:

woodcutter = oduncu... load = yük... wearied /wi-ı-ri:d= yorgun ve bıkkın... throwing down = yere fırlatarak... in answer to his summons = çağrılarına cevap olarak... for what reason = niçin, ne nedenle... hurriedly = hızla, acele ile... to place = yerleştirmek, bir yere koymak... Oh, I just wondered if... etc = Eee, şey, sadece merak ediyordum ki, acaba...vb.

Answer These Questions:

1. Have you enjoyed this story? What aspect of it did you find most appealing? (appealing = çekici... To appeal = hoşuna gitmek, çekici gelmek, zevkine hitap etmek, fiilinden... Türkçe'deki "seksapel" sözünün de kaynağı = sex appeal)...

2. Did you think that the ending is realistic? Do you think people are really sincere when they occasionally give voice to a death-wish? (occasionally = arada bir, ara sıra... give voice to = dile getirmek...)

3. Do you think this story gives us some clues as to Aesop's own views on behavioral characteristics of man? Write a brief essay on this subject, concentrating on two literary concepts in particular: humour and realism... (as to = konusunda, ilişkin olarak... essay = deneme yazısı, kısa edebi makale...)

 
 
 

 

 RELIGIOUS CARTOON OF THE WEEK !!

 THE DAY MOSES AND NOAH MET

 Hz. Musa ve Hz. Nuh'un Tanıştıkları Gün

The London Times'dan Alınmıştır

"Part, Sea!" = Ayrıl, Ey Deniz!...

 
 
 

 

 READING FOR FUN 

 MEN'S ENGLISH

 WOMEN'S ENGLISH

Ankara'dan Değerli Üyemiz A.İ.'ye Teşekkürlerimle

*  *  *  *  *

WOMEN'S ENGLISH

Yes = No

No = Yes

Maybe = Yes and No


We need = I want.
 
I'm sorry = You'll be sorry.
 
We need to talk = I need to complain.
 
Sure, go ahead = I don't want you to.
 
Do what you want = You'll pay for this later.
 
I'm not upset = Of course I'm upset, you moron!
 
You have to learn to communicate = Just agree with me.
 
Be romantic, turn out the lights = I have flabby thighs.
 
Do you love me? = I'm going to ask for something expensive.
 
How much do you love me? = I did something today that you're really not going to like.

 

*  *  *  *  *


MEN'S ENGLISH

 

I'm hungry = I'm hungry.

I'm sleepy = I'm sleepy.

I'm tired = I'm tired.


I love you = Let's have sex now.
 
I'm bored = Do you want to have sex?
 
May I have this dance? = I'd like to have sex with you.
 
Can I call you sometime? = I'd like to have sex with you.
 
Do you want to go to a movie? = And have sex afterwards...
 
May I take you out to dinner? = And have sex afterwards...
 
You look tense, let me give you a massage = I want to have sex with you within the next ten minutes.
 
Let's talk = I'm sure you'll let me have sex with you when yo see how deep a person I am...

*  *  *  *  *

 

         

  ANASAYFA   --   TESTLER   --   OKUMA   --   EĞLENCE