"Practical English For Turks"

ESKİ  SAYILAR

( dergi-01 )

0001   0002   0003   0004   0005   0006   0007   0008   0009   0010

0011   0012   0013   0014   0015   0016   0017   0018   0019   0020

0021   0022   0023   0024   0025   0026   0027   0028   0029   0030

( dergi-02 )

0031   0032   0033   0034   0035   0036   0037   0038   0039   0040

0041   0042   0043   0044    0045   0046   0047   0048   0049   0050

0051   0052   0053   0054   0055   0056   0057   0058   0059   0060

( dergi-03 )

0061   0062   0063   0064   0065   0066   0067

special editions

intermediate (Toplam 10 Ek)

advanced (Toplam 10 Ek)

 

 Açıklama: Derginin ilk 7 sayısı "oluşum" dönemi olarak değerlendirilerek sıralama dışı bırakılmıştır. 00008 numaralı, 3 Aralık 2001 tarihli dergi burada başlangıç sayısı kabul edilmiştir. Yahoo!Groups'ta yayını sürmekte olan derginin eski sisteme göre 00034 olması gereken sayısı 0027 şeklinde numaralanarak sıralamadaki yerini almıştır.

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE

 

BU YAYINDA KULLANILAN FONETİK SİMGELERİ

1. æ = /a/ ve /e/ arası: cat /kæt/, black /blæk/, bad /bæd2.  : /a/ ile /o/ arası... UK İngilizcesinde /o/ ya daha yakın; USA ingilizcesinde /a/ ya daha yakın: hot /ht/, dog /dg/  3. I : (Schwa) : İnternet ortamında /@/ veya başaşağı "e" ile temsil edenler var. Hemen bütün vurgusuz hecelerde ünlünün yuvarlandığı, dilin orta bölgelerinde oluşturulan güçsüz seslik. Türkçe'deki /ı/ ile /a/ arası bir ses  4.  Ø = thin /Øin/, thimble /Øim-bl/, thunder /Øan-dır/... "pelthek pelthek" konuşma  5. ð = this /ðis/, then /ðen/, those /ðouz/...  ses "telleri" titreşimsiz olan "Pelthek" kardeşin "badzi badzi" yürüyen titreşimli kardeşi  6. w "Dabıl-yu", yani /u/ nun katmerlisi. Hakkını veriniz. Dudaklar yuvarlak ve ileri uzatılmış. /v/ ile uzaktan yakından bir akrabalığı yok  7. /v/ sesine ÖZEL DİKKAT: konuşma organ ve boşlukları aynen /f/ sesi için olduğu gibidir ve /f/ sesinin titreşimli kardeşidir  8.  N = "-ing"  9. : İki nokta üstüste: önceki sesi uzat  10. /r/ BBC İngilizcesinde telaffuz edilmiyorsa, göstermiyoruz...

___________________________________________________________________________